Lid worden

U kunt u aansluiten bij de knvvk & young cool als persoonlijk lid, of als bedrijfsbegunstiger. In beide gevallen ontvangt u gratis ons maandblad Koude & Luchtbehandeling. En kunt u tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan onze activiteiten zoals excursies en themadagen.

Begunstigers

Begunstigers zijn bedrijven en instellingen die het werk van de knvvk & young cool ondersteunen. Iedere bedrijfsbegunstiger kan gratis één extra collega aanmelden als lid van de knvvk & young cool. Ook zij ontvangen dan gratis het maandblad K&L en hebben dezelfde rechten en plichten als persoonlijke leden. De overige geïnteresseerde personeelsleden kunnen bovendien lid worden tegen een gereduceerd tarief van € 114,95 (€ 95,00 excl. BTW).

Ieder lid ontvangt naast convocaties betreffende ledenvergaderingen het vakblad 'Koude & Luchtbehandeling'. De abonnementskosten van dit vakblad zijn inbegrepen bij de jaarlijkse contributie.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk en uiterlijk voor 15 december voor elk nieuw contributiejaar.

Wilt u lid worden? Vul dan het onderstaande invulformulier in.

Contributie

bedragen per 1 januari 2024


Persoonlijke leden
€ 180,00 (€ 148,76 excl. BTW)

Gepensioneerden
€ 90,00 (€ 74,38 excl. BTW)

Bedrijfsbegunstigers
€ 653,40 (€ 540,00 excl. BTW)
Bedrijfsbegunstigers mogen hierbij twee medewerkers als lid inschrijven.

Overige personeelsleden van bedrijfsbegunstigers
€ 139,15 (€ 115,00 excl. BTW)

Studenten HBO en HBO+
Laatste twee jaren van de studie gratis lidmaatschap.
Gedurende het eerste volle jaar na het afronden van de studie kunnen zij lid worden tegen een gereduceerd tarief:
€ 35,00 (€ 28,93 excl. BTW)

Studenten Post-HBO Koudetechniek
Studenten van de opleiding Post-HBO Koudetechniek zijn gedurende de opleiding en het eerste volle jaar na afronding van de studie automatisch lid zonder contributieverplichting.

Toon alle
knvvk
Toon alle
Young Cool