Opleidingen

close
keyboard_arrow_right

Post HBO Koudetechniek vernieuwd
In het voorjaar van 2020 is de nieuwe opleiding van de Post HBO Koudetechniek gestart. Deze opleiding wordt uitgevoerd door de Stichting Post HBO Koudetechniek. Dit betreft een intensieve samenwerking tussen NVKL, knnvk&youngcool, Frixis (het vroegere UBF‐ACA), SOK en de docenten, waarbij het lesmateriaal is vernieuwd en er zelfs gratis huiswerkklassen aangeboden worden.

Voor wie
Deze opleiding leidt mensen op tot het zelfstandig kunnen ontwerpen, optimaliseren, handhaven en analyseren van complexe koudetechnische installaties. De opleiding is bedoeld voor startende of ervaren engineers, ontwerpers of projectleiders werkzaam in de koudetechniek of aanverwante vakgebieden zoals leveranciers of opdrachtgevers.

Leerdoelen
Na afloop kunnen de deelnemers:
1. een volledige koudetechnische installatie berekenen en ontwerpen met inbegrip van het functioneel regeltechnisch ontwerp mede op basis van actuele wet- en regelgeving;
2. berekeningen uitvoeren aan de basisbegrippen van de koudeketen. Bijvoorbeeld de samenstelling van koudemiddelen of biochemische aspecten van levensmiddelen via vakken als biochemie, koudemiddelen en transport;
3. alle koudetechnische componenten ontwerpen, specificeren en selecteren zoals compressoren, warmtewisselaars, regelcomponenten en apparaten en voorzieningen;
4. het dynamisch systeemgedrag van de installatie beoordelen.

Waarom
Koudetechniek speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. Zo is het een essentieel onderdeel van de voedselvoorziening in de wereld. Zonder koudetechniek zou de mensheid niet in staat zijn om in voldoende veilig en vers voedsel op alle gewenste en noodzakelijke momenten te voorzien. Naast de voedselvoorziening is ook op medisch vlak, comfort in gebouwen, productieprocessen, wetenschappelijk onderzoek, etc. koudetechniek onontbeerlijk. Het is daarom essentieel dat er mensen worden opgeleid die in staat zijn om deze koudetechnische installaties te ontwerpen, optimaliseren, handhaven, analyseren en te verbeteren.In de opleiding worden zeer veel facetten van de koudetechniek behandeld. Of het nu gaat om systeemtechniek, toepassingen, kennis van te koelen producten of van componenten en regeltechniek. Ook actuele thema’s zoals de transitie van huidige synthetische naar natuurlijke koudemiddelen en warmtepompen worden behandeld.

De opleiding is onderverdeeld in een theoretisch en een praktisch deel. Eerst worden veel zaken in theorie behandeld. Deze theorie kan getoetst worden aan een echte NH3/CO2-installatie waarna in een afstudeerproject theorie en praktijk samenkomen.

Toelatingseisen
De opleiding is bedoeld voor mensen met een HBO Engineering of TU-diploma. Enige kennis en ervaring in het ontwerpen van koeltechnische installaties strekt tot aanbeveling. Ook staat de opleiding open voor studenten met een opleiding KTC, Projectleider/manager koeltechniek of MBO-4 studenten die de Koppelopleiding of de P-HIT schakelcursus hebben afgerond.

Diploma
Bij voldoende resultaat krijgt de student het Diploma Post HBO Koudetechniek uitgereikt. De opleiding is een door SPHBO geregistreerde post-hbo opleiding.

Duur
De opleiding duurt 1,5 jaar en wordt gegeven op de maandagen van 13.15 uur tot 21.10 uur.


Startdatum
22 februari 2022


Investering
investering € 8.600,-- en  € 400,-- voor het lesmateriaal


Nieuw: de huiswerkklas
Om te slagen voor de opleiding is huiswerk onvermijdelijk. Maar misschien is het effectiever om het huiswerk met elkaar gedeeltelijk samen te maken, en onder begeleiding van een docent. Daarom heeft de Stichting post HBO Koudetechniek besloten om huiswerkklassen aan te bieden. Gedurende de hele maandagmorgen, vóór dat de opleiding begint, is het klaslokaal al open om samen huiswerk te maken. Ook is er af en toe een docent aanwezig. Omdat het een proef is zijn aan deze huiswerkklassen geen kosten verbonden.


Meer informatie over de Post HBO opleiding Koudetechniek:
www.posthbokoudetechniek.nl
het secretariaat: 088 40 10 680
e-mail cursus@posthbokoudetechniek.nl.

Toon alle
knvvk
Toon alle
Young Cool