COMBI INTERVIEW

In gesprek met scheidend voorzitter Peter Augustinus en de nieuwe voorzitter Anouk Dijkstra

‘Het is nu de tijd om de ingezette beweging daadwerkelijk te implementeren.’

Ondernemer Anouk Dijkstra volgt Peter Augustinus op als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (knvvk & young cool). Een gesprek over waar de vereniging vandaan komt en waar ze naartoe wil.

Tekst: Fleur Greebe. Foto’s: Maxime Beerkens.


Volgens Peter Augustinus is het klimaatprobleem de laatste vijf tot tien jaar heel actueel geworden in Nederland en Europa. “Er wordt veel serieuzer mee omgegaan, maar in veel opzichten nog niet genoeg. In deze tijd zie ik dat veel ontwikkelingen in elkaar grijpen, zoals de CO₂-footprint, de circulaire economie en natuurlijke koudemiddelen. Daar liggen kansen voor onze leden. Het vraagt om vernieuwing en verandering, zeker nu, in tijden van en na corona.”

Gedroomde opvolger

Ligt hier een reden voor ondernemer Anouk Dijkstra om ervoor te kiezen het stokje over te nemen als voorzitter van knvvk & young cool? Augustinus: “Anouk is mijn gedroomde opvolger. Ze is ambitieus, jong en gedreven. Zij zal de nieuwe koers van de vereniging enthousiast voortzetten en zich inzetten om de doelen te realiseren. Het was mijn idee om Anouk te vragen als nieuwe voorzitter. Vooral omdat ze jong is, een visie heeft op de toekomst en daadwerkelijk handelt. In de drie jaar dat we hebben samengewerkt ben ik onder de indruk geraakt van haar ondernemende houding. Een logische keuze dus. Zeker ook omdat ze een goed gevoel voor humor heeft. Het is zeker niet meer alleen een erebaantje. Tegenwoordig wordt veel meer de handen uit de mouwen gestoken. Ik denk dat de laatste jaren ook wel het een en ander in beweging is gezet. Ik vind het geweldig als Anouk het nu op haar eigen manier gaat doen, en wil haar daarbij niet voor de voeten lopen.”

Nieuw gezicht in de koudetechniek

Anouk Dijkstra is een nieuw gezicht in de koudetechniek. Zij is geschoold in economie, bedrijfskunde en technisch in de productie van drukvaten en warmtewisselaars. In 2013 stapte Dijkstra in het familiebedrijf Prevesco BV & Kooiman Apparatenbouw BV met als doel de aandelen over te nemen. Na vier jaar te zijn opgeleid in de techniek binnen Kooiman Apparatenbouw (shell&tube-warmtewisselaars en drukvaten voor de petrochemie) besloot ze eind 2017 de aandelen te kopen van Prevesco BV en namens de familie de directie te voeren. Dijkstra zag potentie in de industriële koudetechniek en in de binnen het bedrijf ontwikkelde innovatie in thermodynamica: Uniflow.

'Ik heb steeds gehandeld vanuit mijn principes van vertrouwen en verbinden. Dat wilde ik inbrengen tijdens mijn voorzitterschap.'

Een opvallend persoon

Sinds juni 2018 zit Dijkstra ook in het bestuur van de knvvk. Hoe is ze daar eigenlijk in gekomen? Augustinus: “Ik was haar tegengekomen bij een NVKL-vergadering in het Thialf-stadion waarbij ze mij meteen opviel. Ze was iemand die vragen durfde te stellen en het gesprek aanging. Een opvallend persoon, en dat was aanleiding om haar te vragen voor het bestuur. Ik was aangenaam verrast dat ze daar wel oren naar had, omdat ik dacht dat ze het druk genoeg had met de reorganisatie die ze had ingezet in haar bedrijf. Bovendien was er ook wel een generatiekloof.”

Volgende generaties

In 2014 trad Augustinus met een bedrijfsmatige achtergrond en een opleiding in de thermodynamica aan als voorzitter van de vereniging. Hoe stond de vereniging er in die tijd voor? “Het was een vereniging die toen al meer dan honderd jaar bestond en veel oudere leden telde. Het was misschien ook wel wat vergrijsd en wat stoffig te noemen. Dat moest anders, vond men. En dat wilde ik ook. We wilden meer naar de toekomst kijken en volgende generaties koeltechnici erbij betrekken, maar hoe dat moest, dat wisten we nog niet precies. De bedoeling was dat we binnen een jaar of drie een digitale vernieuwing zouden opzetten, maar dat duurde wat langer.”

Peter Augustinus: "Ik zie Anouks benoeming als een bekroning op mijn werk voor de vereniging."

Voorstel voor verjonging

Augustinus maakte een koersdocument waarin hij onder andere voorstelde het bestuur te verjongen en daarvoor de juiste mensen te vinden. “De bedoeling was om met dat nieuwe bestuur een nieuw plan te maken en dat daadwerkelijk uit te voeren. We zijn toen iemand gaan zoeken die met name de communicatie kon aanpakken. Dat is Anouk geworden, en met haar konden we daadwerkelijk een doorstart maken. Er kwamen door, en mét haar andere ideeën en we kregen middels het netwerk van Anouk toegang tot externe partijen waaraan we nog niet hadden gedacht. Zoals bijvoorbeeld Different Company, dat ons heeft begeleid in het vormgeven van de nieuwe strategie.”

Technisch-wetenschappelijke kennisvereniging

De knvvk is van oorsprong een technisch-wetenschappelijke kennisvereniging. Augustinus en Dijkstra hebben beiden een bedrijfsmatige achtergrond. Hoe valt dat te verenigen? Augustinus: “Het wetenschappelijke vind ik heel belangrijk, mij realiserend dat het in Nederland aan het verschralen is. In het verleden was er nog een leerstoel Koudetechniek in Delft. Dat is niet meer zo. Daarnaast zijn veel bedrijven naar het buitenland verhuisd. Ik vind echter dat we zoveel mogelijk moeten vasthouden aan kennis. Alleen zo kunnen we blijven innoveren en onze markt vasthouden.”

'Binnen onze vereniging willen we de creativiteit en grenzeloosheid van de jeugd naast de ervaring laten terugkomen bij onze activiteiten en evenementen.'

Kennis overdragen

Dijkstra is het daarmee eens: “Studenten worden steeds meer opgeleid als generalist, maar kennis over koudetechniek is specifiek en blijft relevant, juist als het gaat over ontwikkeling en innovatie. De noodzaak is groot dat kennis wordt overgedragen van generatie op generatie. Ik denk dat wij daar vanuit de vereniging een waardevolle rol bij kunnen vervullen. Bijvoorbeeld door studenten met technische oriëntatie eerder kennis te laten maken met onze industrie. Bovendien is de vereniging ooit opgericht door ondernemers. Het is altijd goed om de combinatie te maken van specialisten en generalisten. Dat samen maakt dat je alle aspecten van een organisatie kunt dekken.”

Gelijkwaardige participatie

Kijken jongeren anders aan tegen de industrie? Augustinus: “We merken dat met name veel jongeren een behoefte hebben een steentje bij te dragen aan de verduurzaming. Dat willen wij vanuit de vereniging faciliteren. We zien de noodzaak het progressieve geluid te laten horen, gebaseerd op feiten. Je hoort veel te weinig over ons vakgebied en hoe belangrijk het is als het gaat over zaken als het milieu, de voedselketen en de verduurzaming. Dat moet veranderen.”

Dijkstra vult aan: “Belangrijk is dat we de jonge generatie meer aan het woord laten komen en dat er een meer gelijkwaardige participatie van de volgende generatie in de koudetechniek in de vereniging komt. Daarom hebben we de handelsnaam van de vereniging veranderd in knvvk & young cool. Binnen de organisatie willen we bij onze activiteiten en evenementen de creativiteit en grenzeloosheid van een jonger brein naast de ervaring laten terugkomen.”

Vertrouwen en verbinden

Hoe kijkt Peter Augustinus terug op zijn voorzitterschap? “Ik heb steeds gehandeld vanuit mijn principes van vertrouwen en verbinden. Dat wilde ik inbrengen tijdens mijn voorzitterschap. Vanuit de persoon die ik ben, zie ik mijn rol als de-escalerend. Van daaruit is ook aansluiting gevonden met de NVKL. Dat werd lange tijd voor onmogelijk gehouden. Maar door simpelweg te verbinden, ontdek je dat we veel meer gemeen hebben dan gedacht. In een gesprek met Mart Peeman kwamen we daar beiden achter. We vullen elkaar als verenigingen aan op een aantal vlakken.”

Anouk Dijkstra: "Belangrijk is dat er een meer gelijkwaardige participatie van de volgende generatie in de koudetechniek in de vereniging komt."

Implementeren van veranderingen

Wat neemt Dijkstra mee van Augustinus? “Met zijn visie heeft hij de vereniging in beweging gekregen. Hij laat de vereniging in een goede staat achter. Geweldig dat hij de beweging naar de toekomst in heeft kunnen zetten, zowel bij de leden, het bestuur als collega-verenigingen. Daar kan ik op voortbouwen. Ik ben goed in het inzetten en implementeren van veranderingen. Dat doe ik ook in ons familiebedrijf Prevesco. Dat is zichtbaar met het feit dat we Uniflow commercieel succesvol op de markt te hebben gebracht. Mede door die ervaring kan ik een waardevolle bijdrage leveren.”

Ledenbestand vergroten en diversifiëren

Wat wil Dijkstra binnen haar taak als voorzitter bereiken? “Ik wil erop inzetten dat de generaties in de markt meer met elkaar in dialoog gaan”, zegt de ondernemer. “Ik wil het ledenbestand vergroten en diversifiëren, en de jonge generatie meer gelijkwaardig laten participeren in-, en aan de vereniging. Een volgende stap is dat kennis daadwerkelijk wordt overgedragen. Daarvoor is onder andere die dialoog nodig die ik eerder noemde. Ik wil vooral bij de oudere generatie het besef laten ontstaan dat kennis delen als waardevol kan worden gezien en niet enkel als iets waardoor je macht verliest. Bij een vereniging gaat het over mensen. Ik denk dat we een goed bestuur en team hebben om dat voor elkaar te krijgen.”

'Ik wil dat we naast de inhoudelijke kant ook kijken naar de mogelijkheid om het sociale aspect van een vereniging meer naar voren te laten komen.'

Modernisering van de organisatie

Wat zijn dan specifieke zaken waarop Dijkstra vooral wil focussen? “We zijn net verhuisd naar Woerden en maken daar gebruik van een deel van het productaanbod van de TVVL: ondersteuning van verenigingsbureaus. Mede daardoor kunnen we onze organisatieprocessen verbeteren en automatiseren, wat nodig is om de organisatie te moderniseren. Ik zie de overdracht van kennis als speerpunt. Dat betekent dat de gevestigde orde misschien wat meer moet worden aangespoord of gestimuleerd zijn kennis over te dragen. Feitelijk weten we niet of het kennisniveau van de huidige dertigers daadwerkelijk lager ligt dan dat van dertigers dertig jaar geleden. Het zou mooi zijn als de klachten die we weleens vernemen over de daling van het kennisniveau, omgezet gaan worden in een gevoel van verantwoordelijkheid om het niveau te laten stijgen.”

Sociale aspect van een vereniging

Dijkstra vervolgt: “We zien dat de nieuwe generatie in de markt minder status ontleent aan een bonus en een grote auto, maar meer aan dingen als minder uren maken en slimmer werken in plaats van harder werken. Hoe ga je daar bedrijfskundig mee om? Ik wil daarover met onze leden in gesprek gaan. Daarnaast weten we dat er behoorlijk wat onderzoek en ontwikkelingen lopen, maar we zien ook dat innovaties vaak stagneren bij het verdienmodel en het naar de markt brengen. Daar moeten we wat mee. Ten slotte wil ik dat we naast de inhoudelijke kant ook kijken naar de mogelijkheid om het sociale aspect van een vereniging meer naar voren te laten komen. Bijvoorbeeld in de vorm van een kerstborrel en de introductie van het ‘fridge dinner’ waar we de prestigieuze Kamerlingh Onnes Prijs weer eens kunnen uitreiken.”

Toon alle
knvvk
Toon alle
Young Cool