Discussiebijeenkomst Materiaalpaspoort - Agenda - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Agenda

Discussiebijeenkomst Materiaalpaspoort

donderdag 29 augustus 2019

Locatie: Ecofactorij 18, Apeldoorn

Op donderdag 29 augustus organiseert uw vereniging in kader van kennisoverdracht een discussiebijeenkomst die staat in het teken van het materiaalpaspoort en de impact hiervan op de koeltechnische sector. Er is nog veel onbekend, waaronder de subsidiemogelijkheden. De discussiebijeenkomst is vanaf 18.00 uur op de Ecofactorij 18 in Apeldoorn.

Achtergrond is de Madaster, het kadaster voor materialen. Grondstoffen zijn schaars dus gelimiteerd en moeten om die reden goed worden gedocumenteerd zodat zij vrij beschikbaar blijven. Met behulp van het materiaalpaspoort krijgen materialen een identiteit, een gezicht, waardoor ze nooit meer in de anonimiteit als afval uit onze samenleving verdwijnen.
 
Verduurzaming van onze samenleving kent enkele hoofdroutes. Energiebesparing is ons bekend, echter grondstofbesparing en gebruik van duurzame grondstoffen is minder ontwikkeld binnen onze sector en een ondergeschikt aandachtspunt bij het ontwerpen van installaties. Grondstofbesparing is in ontwikkeling en in de komende jaren een belangrijk gunningscriterium van opdrachtgevers/investeerders. Beleid hierover is nu in een afrondende fase en wordt belangrijk voor onze sector. De vraag daarbij is, wat is de milieu impact van de gekozen materialen. Denk aan isolatiemateriaal, oliën, oplosmiddelen, lakken, leidingwerk, etc.
 
RVO heeft ter stimulering subsidies beschikking gesteld. Deze zijn o.a. vervangend voor de subsidie op BREEAM-gebouwen. De koeltechniek maakt hier nog onvoldoende gebruik van. De KNVvK discussiebijeenkomst van 29 augustus “Materiaalpaspoort” zoemt in op:  

  • Wat is het achterliggende filosofie;
  • Hoe werkt het paspoort;
  • Hoe kan een nadeel voordelen opleveren;
  • Hoe kan de koeltechniek inspelen op het verantwoord gebruik van materialen circulaire economie;
  • Implementatie stimulering door gebruik van tijdelijke subsidies.

Knelpunten lijken momenteel het gebruik van PIR-panelen. Ook zijn de op HFO gebaseerde koudemiddelen een onbekende factor voor het materiaalpaspoort.

De KNVvK heeft expert in deze Jeannette Levels-Vermeer, partner/senior adviseur LBP|SIGHT bereid gevonden een toelichting te geven op de materie. Na de pauze zal Olaf Buter van de Adamasgroep ingaan over de praktische implicaties als deskundige uit de BREEAM hoek.
 
Na de discussiebijeenkomst zal op basis van de getoonde interesse de KNVvK een voorstel indienen voor de MIA lijst 2020 om de koeltechniek beter aan te laten sluiten op het overheidsbeleid.

Programma

18.00    Ontvangst met een lichte warme maaltijd
18.30    Opening door avondvoorzitter Steven Lobregt van Sparkling Projects
18.35    Jeanette Levels- Vermeer – De route naar circulair bouwen en de 
            functie van Madaster
19:00    Vragen
 
19:15    Koffie pauze
 
19:30    Olaf Buter, directeur Adamasgroep, over de praktische implicaties en
            mogelijkheden van het materialen paspoort
20.00    Vragen
20.30    Discussie van zaal met sprekers: wat betekent dit nu voor 
             koeltechnische sector
21.00    Afsluiting en netwerk mogelijkheid

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden tot en met maandag 26 augustus as. De kosten voor leden bedragen 25 euro excl. BTW en voor niet leden 40 euro excl. BTW. 

Schrijf u in middels ons inschrijfformulier

 We kijken uit naar uw komst en inbreng!

Met vriendelijke groet en mede namens bestuur en thema-cie KNVvK 

Joop Hoogkamer
Verenigingsmanager a.i. KNVvK

« terug naar overzicht