Zero Energy Buildings - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Zero Energy Buildings

                                                Schrijf u in middels ons inschrijfformulier

Zero Energy Buildings

maandag 15 oktober 2012

Locatie: MFA Panorama, Tinnenweide 144a, 3901 KM Veenendaal

Op maandag 15 oktober  2012  om 15.00 uur tot ca 19.30 uur wordt een themamiddag georganiseerd door de KNVvK over “Zero Energy Buidling” in het Panorama gebouw in Veenendaal

Programma

15.00 - 15.30 uur: Ontvangst
15.30 - 15.40 uur: Opening door de dagvoorzitter G.J.M.Vos
15.40 - 16.05 uur: Grondslagen voor Zero Energy toepassingen,  ir
                           Frans Koene TNO Delft
16.05 - 16.30 uur: Bomen, bos en (Europese) milieuwetgeving,  Richtlijnen
                           (EPBD,RES,Ecodesign) en wetgeving op het gebied van
                           CO2 uitstoot en milieu, Patrick Jansen, hoofd Innovatie &
                           Kennismanagement, Technisch Handelsbureau 
                           Rensa.  “Bomen, Bos en (Europese) milieuwetgeving”
                           De eisen welke aan koelinstallaties gesteld worden
                           komen voor een groot gedeelte uit Europa. De F-gassen 
                           wetgeving is daar het bekendste voorbeeld van. De
                           eisen op het gebied van CO2 uitstoot voor
                           koelinstallaties zijn voornamelijk afkomstig uit de
                           Europese EPBD, RES en Ecodesign wetgeving.
                           In de EPBD richtlijn staan de Europese verplichtingen 
                           welke zijn verwerkt in de Nederlandse bouwwetgeving, 
                           zoals EPC- eisen en Energielabels van gebouwen. De RES 
                           richtlijn geeft de verplichtingen op het vlak van het 
                           opwekken van duurzame energie. Een van de
                           Nederlandse uitwerkingen daarvan is het certificeren
                           van warmtepompinstallateurs. In de Ecodesign officieel 
                      Energy using Products (EuP)
wetgeving worden 
                           minimale eisen gesteld aan de rendementen van 
                           producten. Voor airconditioners < 12 kW is deze
                           wetgeving reeds van kracht. Voor een groot aantal 
                           andere producten wordt deze wetgeving aankomende 
                           jaren relevant.
                           Omdat de CO2 uitstoot tijdens de gebruiksfase maar een
                           deel van milieubelasting is, gaan er ook eisen aan de
                           milieubelasting tijdens productie, installatie en sloop
                           gesteld worden. In het nieuwe bouwbesluit wordt reeds
                           een methode toegepast om deze uitgebreidere 
                           milieuaspecten te bepalen. In de aangepaste Ecodesign
                           wetgeving welke daarvoor is omgedoopt naar Energy
                           related Products wordt de milieubelasting gedurende de 
                           gehele levensduur van de producten bepaald.
                           U wordt wegwijs gemaakt in het woud van Europese
                           wetgeving, zodat inzichtelijk is welke wetgeving relevant
                           is of wordt voor u.
16.30 - 16.50 uur: Pauze
16.50 – 17.15 uur: Energy Performance Contracting om met het juiste 
                           businessplan tot kostenreductie en een optimale
                           financiering te komen,  Kees Verspui, Business
                           Development Manager bij Johnson Controls.
                           Hoe kan Energy Performance Contracting bijdragen aan
                           de realisatie van energie reductie.
                           De volgende items komen aan bod:
                           - Kostenreductie
                           - Het juiste businessplan
                           - Geen inbreng van eigen middelen
                           - Jarenlange ervaring
                           - 100% financiele garantie 
                           Deze aanpak wordt ook vaak aangeduid als een ESCo
17.15 – 17.40 uur: Gebruikservaringen gedurende een jaar in een duurzaam
                           kantoor, Steven Lobregt Sparkling projects.
17.40 – 18.40 uur: Warme broodmaaltijd
18.40 – 19.00 uur  Uitgangspunten voor een energie neutraal gebouw,
                           zoals de Multifunctionele Accommodatie Panorama,
                           Ronald Schilt, Directeur Merosch. 
                           Tijdens  de lezing zal worden ingegaan op de manier
                           waarop de energieneutraliteit van Panorama tot stand is
                           gekomen en welke aandachtspunten een rol speelden
                           tijdens ontwerp en realisatie. Daarnaast zal de 
                           vertaalslag worden gemaakt naar de bredere
                           toepasbaarheid hiervan in de gebouwde omgeving.
                           Merosch adviseurs voor gezonde en energie-neutrale
                           gebouwen uit Bodegraven heeft van Panorama zorg 
                           gedragen voor het integrale conceptontwikkeling van
                           het gebouw en de installatie en heeft de installaties
                           ontworpen.
19.00 – 19.30 uur  Rondleiding door het MFA Panorama
19.30   uur:           Afsluiting met drankje 

Deelname:

KNVvK leden: KNVvK-leden ontvangen een ledenkorting van 30 % van
€ 200,- en betalen € 140,- *
Voor gepensioneerden, commissieleden en bestuur van de KNVvK geldt een verlaagd tarief van € 40,- *
Studenten (op vertoon OV -kaart), € 25,- *
Niet leden van de KNVvK per persoon, € 200,- *

* Alle genoemde bedragen zijn exclusief het geldende hoge BTW-tarief van 19%  en per 1 oktober 2012 van 21%

Aanmelding

Uw aanmelding dient uiterlijk op donderdag 4 oktober  2012 op het secretariaat van de KNVvK te zijn:
Postbus 10209
7301 GE Apeldoorn


Bezoekadres:  Ecofactorij 18, 7325WC Apeldoorn, tel. 055-3638362  E-mail: info@knvvk.nl

Internet: www.knvvk.nl onder themadag  Zero Energy Building. Na uw inschrijving wordt een factuur toegestuurd.
Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk tot uiterlijk maandag 8 oktober  2012.
Annulering daarna brengt € 50,- administratiekosten met zich mee.

Schrijf u in middels ons inschrijfformulier