Universiteiten en adviesbureaus - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Universiteiten en adviesbureaus

Koudecentraal, Adviesbureaus, Universiteiten o.a. koeltechniek

Links

Koudecentraal Koudecentraal

Koude- en koeltechniek is een zeer breed terrein - van airco en cryogeen tot vochtdiffusie en warmtepompen. Koudecentraal beoogt kennis op het gebied van de koudetechniek beschikbaar te maken. Het delen en vindbaar maken van kennis over koudetechniek staat hierbij centraal. 

TNO

TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie is een nationaal en internationaal erkend kennis- en contractresearch instituut voor bedrijfsleven en overheid op het gebied van duurzame ontwikkeling en milieu- en energiegerichte procesinnovatie. 

CINI (Stichting Isolatie voor de Industrie)

Cini is een samenwerkingsverband van bedrijven op het gebied van normering van thermische isolatie voor de industrie. Bij het tot stand brengen van de specificaties wordt samengewerkt door opdrachtgevers en opdrachtnemers. 

TU-Delft

Opleiden van ingenieurs die de fundamenten en de toepassingen van de Werktuigbouw en de Maritieme Techniek ten volle beheersen, alsmede de maatschappelijke implicaties van hun professioneel handelen kunnen dragen.

Het grensverleggend ontwerpen en onderzoeken is tegelijk afgeleide van, en voorwaarde tot het realiseren van die doelstelling.  

Universiteit Leiden

Natuurkunde is bètawetenschap in haar zuiverste vorm. Nergens anders wordt het ideaalbeeld van empirische analyse zo dicht benaderd. Als dit jou boeit, dan moet je serieus overwegen om in Leiden natuurkunde te gaan studeren.

De onderzoekstraditie die al twee Nobel- prijswinnaars heeft voortgebracht, is hier dominant aanwezig, ook in het studieprogramma. 

KEMA

KEMA is an independent company whose activities focus on providing customers with solutions to their technical problems. KEMA specializes in high-level technical consultancy, and in testing, inspection & certification.  

ISSO

ISSO is ruim 39 jaar geleden opgericht door de installatiesector met de doelstelling het programmeren en organiseren van kennisontwikkeling en kennisoverdracht voor de installatiesector. Inmiddels wordt ISSO gedragen door de gehele sector.  

HET NEDERLANDS NORMALISATIE-INSTITUUT NORMALISATIE

Het Nederlands Normalisatie-instituut Normalisatie is het proces waarbij afspraken worden gemaakt tussen belanghebbende partijen over de (technische) specificaties van een product, dienst of bedrijfsproces. Belanghebbende partijen kunnen zowel bedrijven, als overheden of consumentenorganisaties zijn. Het document waarin de afspraak wordt vastgelegd, wordt een norm genoemd.

 

Vereniging Contamination Control Nederland

Opgericht in 1988, zorgt de Vereniging Contamination Control Nederland voor kennisoverdracht op het gebied van cleanroomtechniek. De doelgroep bestaat uit alle personen die professioneel te maken hebben met cleanrooms en hun facilitaire voorzieningen. Gesteld mag worden dat de VCCN daarmee de uitoefening van een aantal beroepsgroepen op een hoger peil brengt.

 

STABU

Stichting STABU: Het op basis van de marktvraag verder ontwikkelen van de STABU-bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw tot het STABU-bouwinformatiemodel in samenwerking met alle partijen. Steeds meer worden partijen verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld dan vroeger het geval was. Nieuwe methoden voor bemiddelen bij conflicten (mediation) zijn op de markt gebracht. Steeds meer worden juristen ingeschakeld.

 

Der Forschungsrat Kältetechnik

Der Forschungsrat Kältetechnik hat die Aufgabe, die technisch- wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Technik der Kälteerzeugung und -anwendung zu fördern. Der Forschungsrat betreibt insbesondere Forschung und Entwicklung in den Bereichen: Gebäudeklima; Gewerbekälte; Haushaltskälte; Industriekälte; Transportkälte; Wärmepumpentechnik; Tieftemperaturtechnik

Deutscher Verband Technische Wissenschaftliche Vereine

Der DVT mit Sitz in Düsseldorf ist der Zusammenschluss technisch-wissenschaftlicher Gesellschaften mit zur Zeit 80 Mitgliedsvereinen. Er wurde 1916 gegründet.

Der DVT hat das Ziel, übergeordnete Probleme aus Naturwissenschaft und Technik zu behandeln und die Belange von Ingenieuren und Naturwissenschaftlern gegenüber Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Staat und Verwaltung zu vertreten. Der Verband arbeitet auf gemeinnütziger Basis.