EIA kleine koelmaschine - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

EIA kleine koelmaschine

Thema

Terugblik discussiebijeenkomst Smart Grid

Discussiebijeenkomst Smart Grid bij Campus Wageningen bij Wageningen Meer informatie - 24 april 2018

Thema

Terugblik discussiebijeenkomst de optimalisatie (on)mogelijkheden van een ejecteur bij CO2 installaties

Discussiebijeenkomst de optimalisatie (on)mogelijkheden van een ejecteur bij CO2 installaties.bij Danfoss te Rotterdam Meer informatie - 14 september 2017

Terugblik discussieavond EIA Kleine Koelaggregaten en Energielijst 2017

Discussieavond EIA Kleine Koelaggregaten en Energielijst 2017 bij Ecofactorij te Apeldoorn. Meer informatie - 30 juni 2016

Terugblik Jaarvergadering en Dag van de Koude

Jaarvergadering en Dag van de Koude bij OTIB te Woerden. Meer informatie - 20 april 2016

Terugblik Discussieavond CO2 als alternatief voor de industriële NH3 installatie?

CO2 als alternatief voor de industriële NH3 installatie? bij Ecofactorij te Apeldoorn. Meer informatie - 3 februari 2016

Terugblik Warmtevraag en -overschot slim aan elkaar koppelen

Warmtevraag en -overschot slim aan elkaar koppelen bij PTC+ in Ede Meer informatie - 22 oktober 2015

Terugblik F-gassen congres

F-Gassencongres bij Hart van Holland te Nijkerk. Meer informatie - 18 juni 2015

Terugblik discussieavond MIT Voucherregeling

MIT Voucherregeling bij Ecofactorij te Apeldoorn. Meer informatie - 3 juni 2015

Terugblik discussieavond CO2 Transkritische Installatie

CO2 Transkritische installatie bij Ecofactorij te Apeldoorn. Meer informatie - 19 mei 2015

Terugblik Jaarvergadering en Dag van de Koude

Jaarvergadering en Dag van de Koude, bij Innovatieglide Pakhuis Noorderhaven te Zutphen. Meer informatie - 15 april 2015

Terugblik discussieavond Propaankoeling

Discussieavond Propaankoeling, bij Fri-Jado te Etten-Leur. Meer informatie - 4 maart 2015

Terugblik Koelen & Invriezen van levensmiddelen

Koelen & Invriezen van levensmiddelen, bij Hotel van der Valk te Breukelen. Meer informatie - 11 december 2014

Terugblik Nieuwe mogelijkheden voor airco met hydraten

Nieuwe mogelijkheden voor airco met hydraten, bij TU-Delft te Delft. Meer informatie - 5 november 2014

Terugblik jaarvergadering 2014

Jaarvergadering, bij Boerhaave Museum te Leiden.  Meer informatie - 21 mei 2014

Terugblik Centraal versus decentraal koelen 2014

Themamiddag: Centraal versus decentraal koelen, bij Van der Valk Hotel te Breukelen.  Meer informatie - 12 februari 2014

Terugblik discussieavond 2014

Terugblik: De KNCV daagt KNVvK uit: Houdbaarheid zwangerschapshormoon in warme gebieden bij Ecofactorij 18 te Apeldoorn. Meer informatie - 6 maart 2014

Terugblik: Interpretatie document Breeam-NL 2011 bij Ecofactorij 18 te Apeldoorn. Meer informatie - 22 januari 2014 

Foto: Bas Roestenberg (eindredacteur RCC-Vakmedianet)

Energie voor nu en later

Op weg naar 2014 attendeert de KNVvK u graag op een interessante bijdrage aan de energiediscussie van Ir. Bob van den Hoogen. In een compacte stijl neemt de schrijver u mee in overzichtelijke berekeningen achter het mondiale energiegebruik.  Zeer informatief bij het nadenken over een evenwichtige keuze voor (energie) productie en consumptie in de toekomst. Lees hier:  Energie voor nu en later

Terugblik themadagen 2013

Investeren in Chillers: Klaar voor de toekomst bij Hotel Landgoed Zonheuvel te Doorn. Meer informatie - 27 november 2013

F-Gassenverordening congres bij Van der Valk Princevile Hotel te Breda. Meer informatie: www.fgassenverordening.nl - 17 oktober 2013

Koudemiddelvrij koelen bij RTB de Beijer te Duiven. Meer informatie voor de lezingen - 9 oktober 2013

Wetgeving bij Dubotechniek Trade Centre te Zaltbommel. Meer informatie voor de lezingen - 21 mei 2013

Aankondiging POST HBO Koudetechniek 

Post HBO Koudetechniek na 50 jaar vernieuwd

Auteurs; ing. Bernie P.M. Willems, secretaris/penningmeester KNVvK
Dr. ir. Geert Doornbos, lector Post HBO Opleiding Koudetechniek
ing. Hans Wijbenga, onderwijscommissie NVKL

Inleiding 

De opleiding Post HBO Koudetechniek is in 2013 grondig vernieuwd. De belangrijkste stakeholders binnen de koel- en klimaattechnische branche in de Benelux zijn verenigd om een zo breed mogelijk gedragen opleiding te creëren. Het startschot voor de vernieuwde opleiding is gegeven tijdens de VSK-beurs.
De eerste (vernieuwde) opleiding start op 31 maart 2014. 
De vernieuwing van de opleiding Post HBO Koudetechniek is degelijk aangepakt door een samenwerking tussen NVKL, KNVvK, UBF-ACA, SOK en de docenten van de opleiding Post HBO koudetechniek. Deze samenwerkende partijen hebben de belangen van de opleiding Post HBO Koudetechniek ondergebracht in de "Stichting Post HBO Koudetechniek" die haar zetel heeft in Apeldoorn. Deze samenwerking is uniek in de geschiedenis van de koeltechniek en zegt veel over het belang wat de branche hecht aan een goede koeltechnische opleiding op HBO-niveau. 

Historisch perspectief 

De geschiedenis begint in 1960, met een onderzoek op initiatief van de NVvK (thans KNVvK) naar de mate waarin de koeltechniek een plaats had in het reguliere lesprogramma van de HTS-en, met als conclusie dat ons vakgebied hierin volstrekt onvoldoende tot zijn recht kwam, terwijl er in het bedrijfsleven wel een duidelijke behoefte is aan hoger opgeleiden op koeltechnische vlak. Deze conclusie is in 50 jaar tijd nog nauwelijks veranderd.

Bijzonder was in die tijd dat in de voorbereidingscommissie ook de inspecteur van het Nijverheidsonderwijs deelnam. 
De eerste cursus startte in september 1963 aan de HTS in Den Bosch, nadat voorafgaand de docenten waren getraind aan de TU-Delft. 
In 1966 werden officiële exameneisen en een uitgebreid leerplan ontwikkeld. Deze zijn later in 1989, 2001, 2006 en 2009 nader uitgewerkt.

Over het wel en wee van de cursus zijn regelmatig berichten verschenen in het vakblad RCC Koude & Luchtbehandeling (en voorgangers), waaruit blijkt dat de cursus bij voortduring, tot op heden, voorzag in de behoefte van de koudetechnische bedrijven en instituten. Dat was ook één van de conclusies van een, in 1995, verricht marktonderzoek (zie RCC K&L, nr. 9, 1995, pag. 37).

Uitvoeringsorganisaties

Vanaf de start van de opleiding werd de HTS Den Bosch ingeschakeld als de uitvoeringsorganisatie van de opleiding die de opleiding faciliteerde. De NVvK (later KNVvK) leverde gedurende de gehele geschiedenis van de opleiding de docenten en de gecommitteerden, voerde de regie en controleerde de eindtermen. Het diploma werd uitgereikt onder auspiciën van de NVvK of KNVvK.
De HTS Den Bosch ging via verschillende tussenstappen (o.a. Hogeschool Den Bosch, IBBB, KS) over in Avans+, die de opleiding tot vorig jaar heeft gefaciliteerd. 
De locatie van de opleiding is altijd in Den Bosch gebleven, maar is van het statige HTS gebouw en later het grote gebouw van de Hogeschool Den Bosch wel terecht gekomen in diverse andere bescheidener onderkomens.

Cursusmateriaal en vernieuwingen 

Alle docenten van de opleiding Post HBO Koudetechniek zijn geworteld in de dagelijkse praktijk en hebben het cursusmateriaal vanuit hun dagelijkse praktijk zelf samengesteld en onderhouden. Daarom is het cursusmateriaal ook altijd up-to-date gebleven. In de periode 2003 - 2005 is het cursusmateriaal grondig herzien in het “Opscholingsproject”. De middelen daarvoor werden ter beschikking gesteld door de branche via de NVKL samen met de voorloper van OTIB. Ook daarna is het materiaal door de docenten steeds aangepast aan nieuwe technologische ontwikkelingen en wetgeving.
Ondanks deze inspanning is gebleken dat het cursusmateriaal 10 jaar later wederom aan herziening toe is. Vooral recente ontwikkelingen in het vakgebied (o.a. natuurlijke koudemiddelen, versterkte aandacht voor energie-efficiëntie, focus op Cost of Ownership en nieuwe wet- en regelgeving) en nieuwe methoden van lesgeven maken dit noodzakelijk. 

Een belangrijke uitbreiding van de cursusinhoud behelst een stuk praktijkonderwijs (vooral op het gebied van CO2 en NH3), iets wat de laatste twee decennia aan de cursus ontbroken heeft.

Stichting Post HBO Koudetechniek 

Om meer grip op de verdere ontwikkeling van het cursusmateriaal en de cursus te krijgen heeft de koel- en klimaattechnische branche in de Benelux-markt de handen ineen geslagen. De branche is gebaat bij goed en adequaat hoger koeltechnisch onderwijs wat de individuele belangen van de verschillende marktpartijen overstijgt.
Daarom is gezamenlijk besloten een stichting op te richten waarin de gezamenlijke belangen van hoger koeltechnisch onderwijs worden ondergebracht: Stichting Post HBO Koudetechniek.

Werkveld adviescommissie

De Werkveld adviescommissie (WAC) is een essentieel onderdeel van de opleiding Post HBO Koudetechniek en heeft als primaire taak te zorgen voor een optimale afstemming tussen het werkveld en de opleiding. De WAC heeft daarin een bindend adviserende rol voor de inhoud en de inrichting van de opleiding richting het bestuur van de stichting.

Het werkveld vertegenwoordigt de wensen van de volledige bedrijfskolom binnen de sector HVAC en koudetechniek in de Benelux.
Twee leden van de WAC worden benoemd tot gecommitteerden met als bijzondere taak het toezicht houden op de eindtermen en de uitvoering van het eindexamen.

Aanmelden

De cursusduur is nog steeds 1,5 jaar, maar zal in de toekomst mogelijk worden uitgebreid als de hoeveelheid cursusmateriaal verder toeneemt. De opleiding is bedoeld voor mensen met een HBO Engineering of TU diploma. Enige kennis en ervaring in het ontwerpen van koeltechnische installaties strekt tot aanbeveling. Ook staat de opleiding open voor studenten met een opleiding KTC, Projectleider/manager koeltechniek of MBO-4 studenten die de P-HIT schakelcursus hebben afgerond. 
Door de opleiding in eigen beheer uit te voeren hebben we de cursusprijs kunnen beperken tot € 3.875, - per jaar of € 7.750 in totaal over 2 cursusjaren.

Aanmelden kan via de website van KNVvK: http://www.knvvk.nl/nl/opleiding/ . Later zullen ook de andere leden van de Stichting hun website openstellen voor aanmelding. Indien u vragen heeft kunt u die richten aan PostHBO@knvvk.nl

Lees hier: Organogram organisatie Post HBO opleiding

 -0-

 

er zijn nog geen foto's geplaatst in dit album