Smart Grids - Terugblik - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Terugblik

Smart Grids

VERSLAG  DISCUSSIEAVOND  ‘SMART GRID’

Door Etty de Boer

Op 24 april vond de discussieavond ‘Smart Grid’ plaats, in het nieuwe Phenomea-gebouw op Wageningen Campus. De energievoorziening bevindt zich in een transitie: van centraal en top-down georganiseerd naar meer decentraal en bottom-up georganiseerd, van fossiele brandstoffen naar meer en meer duurzame energiebronnen, en ten slotte ontstaan er steeds meer lokale initiatieven waarin eindgebruikers als stakeholder opstaan. Vanuit de volgende drie invalshoeken is het onderwerp nader verkend en verdiept :

Marcel Eijgelaar van DNV-GL legde uit dat vanuit macro-economisch perspectief de energievraag in de toekomst meer en meer vraag gestuurd gaat worden. Vanuit DNV GL worden bedrijven geholpen bij het minimaliseren van risico’s die zijn verbonden aan interoperabiliteit tussen de verschillende energieleveranties. Vanuit de aanwezige eigenaren van koelhuizen is aangegeven dat momenteel slecht 10 procent van de koelhuizen gebruik maakt van Smart Grids.

Sietze van der Sluis van Coldshift nam eenieder mee in het proces dat hij 10 jaar geleden startte vanuit TNO om smart grid-innovaties toepasbaar te maken voor de koelsector. Coldshift heeft een sensor ontwikkeld die inspeelt op fluctuerende energieprijzen in relatie tot de optimale energieopslag. Hiermee wordt koeling gereguleerd tegen een optimale energieprijs. Deze aanpak is vooral toepasbaar voor koeling in supermarkten. De voornaamste insteek bij deze innovatie is dus om kosten te besparen. Tot op heden is de Coldshift nog niet grootschalig op de markt gebracht.

De laatste spreker was Edo Wissink van Wageningen University. Hij gaf inzage in het project ZoCool. ZoCool is een controlesysteem waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van energie uit zonnepanelen om versproducten te koelen. De zonne-energie wordt tijdelijk opgeslagen in een ‘ijsbuffer’ en kan worden gebruikt voor de piek-energiebehoefte in de oogstmaand september. Met een DG-Grid gebaseerd op weersvoorspellingen en/of energievraag op het netwerk kunnen slimme keu­ zes worden gemaakt om optimaal gebruik te maken van de beschikbare energie. Voor fruittelers is dit een duurzame, efficiënte maatwerkoplossing. Na de plenaire discussie hebben alle aanwezigen de ZoCool­opstelling met eigen ogen bekeken.

Tijdens de plenaire discussie kwamen vervolgens de volgende zaken aan de orde:
•        Smart Grid is een containerbegrip geworden waarbij verschillende
         definities worden gehanteerd. Dit kan variëren van een insteek vanuit
         Internet of Things (loT) tot een meer macro-economische insteek.
•        Er werd stilgestaan bij de vraag waar het concept Smart Grid zich
         momenteel bevindt in de innovatiecurve. Hier was geen eenduidig
         antwoord op, en in het verlengde hiervan kwam daarom de vraag of
         meer onderzoek noodzakelijk is om Smart Grid beter toepasbaar te
         maken, of dat er meer aan communicatie moet worden gedaan om
         Smart Grid bekender te maken. De meerderheid van de aanwezigen koos
         voor de optie van ,,meer communicatie”. Daarmee wordt aangeven dat
         Smart Grid zich volgens de aanwezigen al ,,verder op” de innovatiecurve
         bevindt.

« terug naar overzicht