Materiaalpaspoort en circulaire economie - Terugblik - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Terugblik

Materiaalpaspoort en circulaire economie

Op donderdag 29 augustus werd door klein gezelschap gediscussieerd of circulaire economie zinvol is voor de koeltechniek.

De voordracht van mevrouw  Levels-Vermeer van LBP|SIGHT  ging vooral over het traject van Circulair bouwen en definities.

  • Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur,
  • zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten.
  • Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier.
  • Hier en daar, nu en later

Klik hier  voor haar presentatie.

De voordracht van de heer Olaf Buter van de Adamas Groep ging vooral over het slechte hergebruik van materialen waardoor we 1,7 maal de aarde gebruiken en Nederland al in april de grondstoffen gebruik van 2019 had verbruikt.

Levenscyclus van materialen

  • Nadenken over de gehele linie op alle aspecten van duurzaamheid, ofwel de levenscyclus van een gebouw van ontwikkeling, via gebruik tot sloop.

Klik hier voor zijn presentatie

Daarna was er een discussie van de deelnemers, waar me wel kansen zag voor de koeltechniek om over circulaire economie na te denken wat betreft installaties.

Hieronder nog een foto impressie van de avond

Openingswoord door Steven Lobregt

Presentatie door  Levels-Vermeer van LBP|SIGHT

Presentatie door Olaf Buter van Adamas Groep

Tijdlijn problematiek

« terug naar overzicht