EIA Kleine Koelaggregaten - Terugblik - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Terugblik

EIA Kleine Koelaggregaten

Op de discussieavond EIA Kleine Koelaggregaten bij de Ecofactorij in Apeldoorn zijn een 25-tal geïnteresseerden bij elkaar gekomen. Deze bijeenkomst stond in het teken van het verkennen van de mogelijkheden om (kleine) koeltechnische installaties voor subsidie, in kader van EIA lijst 2017, in aanmerking te laten komen. Hiertoe gaf de heer Harry Beekhof van RVO een inleiding met betrekking tot de ervaringen van de afgelopen jaren en de richting die de RVO in deze voornemens is. Klik hier voor de presentatie van H. Beekhof. Aansluitend gaf Steven Lobregt vanuit bestuur KNVvK een korte presentatie over de nieuwe EU verordening Ecodesign (2009/125/EG), die per 1 juli 2016 in werking is getreden. Ook is een EIA voorstel ‘condensoreenheid’, opgesteld door een klein expertiseteam, gepresenteerd op basis waarvan de aanwezigen met elkaar de discussie aangingen. Klik hier voor de presentatie van S. Lobregt.

De avond kenmerkte zich door geanimeerde discussies waarbij op constructieve wijze de argumenten voor/tegen natuurlijke koudemiddelen zijn uitgewisseld, hoogte van SEPR en daarmee is stilgestaan bij het ambitieniveau van de EIA lijst. De avond is afgesloten met een netwerk borrel.

Vervolg

Tot 15 augustus 2016 kan nog input worden geleverd m.b.t. het voorstel dat de KNVvK zal indienen t.b.v. de EIA-lijst 2017 via ettydeboer@knvvk.nl of info@knvvk.nl

« terug naar overzicht