Terugblik op themadagen - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Terugblik op themadagen

Boeiende thema-middag Chillers.

Ruim vijftig  deelnemers bezochten de KNVvK een informatieve themamiddag op 27 november, gewijd aan Chillers, in Doorn. Met Peter Augustinus van de IBK groep als dagvoorzitter, kreeg het gehoor een aantal inleidingen die ingingen op de vraag in hoeverre investeren in chillers (vloeistofkoelapparaten) effectief besparingen kan opleveren.

Ernst Berendsen (GEA Refrigeration) bracht wat helderheid in de terminologie en presenteerde enkele praktijkvoorbeelden om te illustreren hoe chillers op een evenwichtig manier met elkaar kunnen worden vergeleken. Na de pauze gaf hij een uitgebreide evaluatie de gangbare koudedragers zowel chemische als natuurlijke stoffen. Menno van der Hoff (Colt International) voorspelde dat een goede toekomst voor chillers vooral afhangt van de afstemming van de koudemiddelen op de installatie. (sommige koudemiddelen verouderen sneller dan de installatie).  Frans Keizer (Johnson Controls) beschreef met illustratieve berekeningen het rendement van een koelvloeistof installatie die als warmtepomp is ingezet. Hydrauliek en regelsysteem maar ook de monitoring van de machine en nazorg kwamen aan bod.

Edo Wissink (TNO) beschreef beeldend een adviestraject van TNO om de operationele kosten van een aircosysteem van een Hotel resort op Curacao te reduceren. Gezien de schrijnende voorbeelden van verkeerde inzet van vooral installatieonderdelen geen overbodige luxe.

Het aantal vragen en de lange nazit laten KNVvK en Vakmedianet terugkijken op een prettig verlopen bijeenkomst. De ingezette discussie over stellingen wordt op een ander tijdstip voortgezet.

De presentaties van de lezingen vindt u op deze website onder de button "Thema"

Timo Corporaal,manager KNVVK