Samenwerkingspartners - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

DHPA
De gebouwde omgeving in Nederland bestaat uit miljoenen woningen, bedrijfsgebouwen en instellingen.
In de bestaande bouw ligt het grootste deel van het energiegebruik van de totale woningbouw en de utiliteit. De focus voor toepassing van duurzame energiesystemen heeft zich in de afgelopen 10 – 15 jaar onder invloed van aanscherping van de EPC,vooral gericht op de nieuwbouw.
Warmtepompen, zowel volledig elektrisch, als in hybride uitvoering, kunnen met de nu beschikbare technologie een krachtige verduurzaming bewerkstelligen in zowel de nieuwbouw als de bestaande woningbouw en utiliteit.
De omslag naar een duurzame energievoorziening kan niet in een paar jaar worden gerealiseerd, alleen al door de gemiddelde levensduur van de huidige installaties, zodoende is een periode voorzien van enkele tientallen jaren waar binnen deze transitie moet worden gerealiseerd.

Dutch Heat Pump Association
De DHPA heeft hiervoor een organisatie bestaande uit een bestuur, en een Vakgroep Woningbouw en Vakgroep Utiliteit. Daarnaast zijn er werkgroepen voor techniek, communicatie en opleidingen.
Onder de vakgroepen ressorteren ook de projectgroepen die zich bezighouden met specifieke projecten, zoals deze zijn geaccordeerd door het bestuur.

IIR/Frankrijk
The International Institute of Refrigeration (IIR) is a scientific and technical intergovernmental organization enabling pooling of scientific and industrial know-how in all refrigeration fields on a wordwilde scale.Its mission is to promote progress and expansion of knowledge on refrigeration technology and applications for the benefit of humanity. The IIR is committed to improving both quality of life and the environment in which we live.
Members of the IIR include Member Countries (there are now 61). Member Countries take part in IIR activities via the commission members they select. There are also other IIR members: Associate Members, collective or benefactor members (companies, laboratories, universities,...) or private (individual) members.

NVKL

De Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) is de representatieve branche-organisatie voor de bedrijven die werkzaam zijn in professionele koudetechniek, luchtbehandeling en airconditioning. NVKL behartigt de belangen van zijn leden nationaal bij o.a. ministeries VROM, EZ en bij STEK en SKO alsook internationaal bij bijvoorbeeld EUROVENT/CECOMAF en AREA.

NEKOVRI

De Vereniging van Nederlandse Koel- en Vrieshuizen werd in 1949 opgericht. Het exploiteren van een koel- en vrieshuis was ieders bijna enige activiteit. Thans anno 2002 is Nekovri de belangrijkste organisatie in Nederland op het gebied van logistiek van temperatuurgevoelige producten.
Van de bedrijven in Nederland met koel- en vrieshuizen ten behoeve van dienstverlening voor derden is 95% lid van Nekovri.

NPW
Doelstelling van het Nederlands Platform Warmtepompen is om de kennis en kunde met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van warmtepompsystemen te ondersteunen en te stimuleren. Streven is naar kennisverbetering en een positieve ontwikkeling van afzet van warmtepompsystemen met aandacht voor de kwaliteit van warmtepompsystemen. Samen met marktpartijen zorgt het NPW voor een optimale kennisoverdracht en informatievoorziening met betrekking tot warmtepomptechnologie. De KNVvK is lid van de Stuurgroep NPW (met bestuurslid R. van Gerwen), met als zwaartepunten het primaire (koel)circuit en de problematiek rondom koudemiddelen. 

LUKA

De Luka heeft primair als doel de bevordering van de technische ontwikkeling van luchtkanalen in al haar facetten. Daarbij staat de Luka borg voor het complete kanalensysteem, inclusief de appendages. Dit geldt zowel voor de gewone als voor de geassocieerde Luka-leden, hierna overal Luka-leden genoemd.
Luka-leden zijn ondernemingen die zich geheel of ten dele toeleggen op de fabricage en montage van luchtkanalen en appendages, vervaardigd uit plaatstaal, aluminium, mineraalwol en kunststof. De Luka-leden nemen een vooraanstaande positie in vanwege de betrouwbaarheid en reputatie die zij genieten als kwaliteitsleverancier.
Het kwaliteitsdoel wordt onder meer bereikt door het opstellen van kwaliteitsnormen op het gebied van fabricage en montage van luchtkanalen en appendages. De Luka-kwaliteitsnormen zijn tenminste gelijkwaardig aan de EN 1505 t/m 1507. Tevens dienen Luka-leden te voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, milieu en het uitdragen van kwaliteitsbewustzijn.

Koude & Luchtbehandeling

RCC Koude & Luchtbehandeling is het officiële orgaan van de NVvK, Nederlandse Vereniging van Koude. Een zeer gewaardeerde nieuwsbron, waarin technische informatie over koude, ventilatie en luchtbehandeling, trends op het gebied van klimaatbeheersing en de nieuwste productinnovaties uitgebreid aan bod komen. Het medium is al ruim 100 jaar de belangrijkste informatiebron voor de beslissers over ‘climate control’ bij bedrijven en instellingen. 
RCC Koude & Luchtbehandeling wordt uitgegeven door B+B Vakmedianet B.V.

TVVL

De 'Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen', TVVL, is een vereniging die tot doel heeft wetenschap en techniek op het gebied van installaties in gebouwen en vergelijkbare objecten te bevorderen.

STEK
STEK staat voor Stichting Emissiepreventie Koudetechniek.

  • Sinds 1992 maken wij ons sterk om (in)directe emissies in de koudetechniek terug te dringen.
  • Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in de koeltechnische sector staan bij STEK centraal.

Wij zijn er voor alle partijen die in aanraking komen met de koudebranche zoals monteurs, ondernemers, eigenaren / beheerders van koelinstallaties en de overheid. Ons werk kent drie pijlers:

  • certificering voor ondernemingen
  • examinering van personen
  • kennisoverdracht

Een korte geschiedenis van STEK vindt u hier.

Certificering voor ondernemingen

STEK-gecertificeerde ondernemingen staan aantoonbaar voor hoge kwaliteit, veiligheid en voor een duurzame samenleving. Ondernemingen die het STEK-certificaat Module A halen, voldoen aan méér dan alleen de minimale eisen volgens BRL 100. Ze worden elke 2 jaar geauditeerd door  onafhankelijke certificeringsinstanties. Eindgebruikers / beheerders in de koude sector hebben zo de zekerheid dat hun koelinstallaties optimaal, veilig en duurzaam renderen.
Meer informatie over STEK-certificering vindt u hier.

VERAC

Platform voor leveranciers van airconditioning-apparatuur
Airconditioning lijkt in een bepaald opzicht op voetbal:iedereen heeft er verstand van. Zo kan men nogal eens horen dat Nederland er het land niet voor is. En dát terwijl er jaarlijks voor enkele honderden miljoenen aan AC-apparatuur in ons land wordt afgezet. 

VLA

De VLA vertegenwoordigt fabrikanten, leveranciers en dienstverleners op het gebied van luchttechnische producten die actief zijn op de Nederlandse markt.
In de brancheorganisatie voor luchttechnische apparaten zijn circa 59 bedrijven verenigd. Voor herkenning binnen en buiten de branche zijn deze bedrijven georganiseerd in 9 verschillende kringen. Deze kringen houden zich bezig met gevarieerde producten en diensten op het gebied van luchttechniek.