Overheid, PED, STEK - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Overheid, PED, STEK

Overheid/PED/STEK

Links

Rijksoverheid

De zorg voor een duurzame kwaliteit van de leefomgeving". Dat is de missie van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). In dit verband wordt met 'duurzaam' bedoeld 'het aan je kinderen nalaten van een wereld zoals je hem zelf zou willen vinden'. Met ruim 4000 medewerkers voert VROM deze missie uit.

 

PED

Welcome to the pressure equipment web-site of the European Commission

Containing essential reference information in order to design, produce, market and put into service Pressure Equipment and Pressure Assemblies in Europe including.

 

RVO.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Ondersteunt ondernemend Nederland. Met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving. Bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is de opvolger van AgentschapNL. AgentschapNL is weer onstaan uit SenterNovem. SenterNovem is op 1 mei 2004 ontstaan uit de fusie tussen Senter en Novem, twee agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken. Deze nieuwe organisatie bundelt kennis van innovatie, energie, klimaat, milieu en leefomgeving. SenterNovem draagt hiermee bij aan een sterkere positie van het bedrijfsleven in ons land en aan een duurzamere samenleving, met zorg voor mens en milieu.

STEK

STEK stelt zich ten doel emissies in de koudesector terug te dringen. Daarbij zet STEK zich in voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in de koudetechniek. Bedrijven die tegelijkertijd met het F-gassen certificaat ook het STEK-certifiaat halen, voldoen na toetsing niet alleen aan de wettelijke eisen maar staan voor een hogere kwaliteit van dienstverlening en voor een duurzame samenleving.
STEK is in het kader van de ministeriële (F-gassen) regeling aangewezen als de exameninstelling voor koeltechnische monteurs werkzaam in de stationaire- en transportsector.
Tevens geeft STEK bedrijfscertificaten uit aan bedrijven die op een kwalitatieve, veilige en duurzame manier werkzaam zijn in de koeltechniek.

 

International Organization for Standardization

The International Organization for Standardization (ISO) is a worldwide federation of national standards bodies from some 130 countries, one from each country.

ISO is a non-governmental organization established in 1947. The mission of ISO is to promote the development of standardization and related activities in the world with a view to facilitating the international exchange of goods and services, and to developing cooperation in the spheres of intellectual, scientific, technological and economic activity.

ISO's work results in international agreements which are published as International Standards.

 

Kennislink

Kennislink is een project in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om wetenschappelijke informatie toegankelijk te maken voor een breed publiek. Vooral scholieren behoren tot de doelgroep.