Opleidingen o.a. koeltechniek - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Opleidingen o.a. koeltechniek

Opleidingen o.a. koeltechniek

Links

 

Koning Willem 1 College Den Bosch

Bedrijfsopleiding Techniek

Noem het de techniek van het dagelijks leven. Onze samenleving kan niet zonder elektrotechniek, installatietechniek, koudetechniek, procestechniek en metaal- en lastechniek. Dat we niet meer zonder die technieken kunnen merk je bijvoorbeeld als er even iets niet functioneert. Je werkt hier gewoonlijk met thema’s rondom een praktijkvoorbeeld, waar je zo’n drie tot vier weken mee bezig bent.
Samenwerkingsverbanden spelen een belangrijke rol bij Bedrijfsopleidingen Techniek. Niet alleen vanwege de overlegmogelijkheden, maar ook omdat bedrijven vaak bemiddelen bij banen voor studenten.

Kenteq

Kenteq heeft zich ontwikkeld tot een opleidingsinstituut dat alle scholingswensen van bedrijven kan realiseren. Bij de uitvoering van cursussen kunnen ook andere instituten ingeschakeld worden.

Kenteq werkt daartoe nauw samen met de tien Regionale Opleidingsbedrijven Installatietechniek (ROI's) en verschillende Regionale Opleidingencentra (ROC's).

ROC Amsterdam

Het ROCvA - Podium voor talent

Onze leerlingen en volwassen studenten staan bij ons centraal. Wij helpen hen de basis te leggen voor werk, een vervolgopleiding en een goede plek in de samenleving.

Podium voor talent.

Wij geloven dat iedereen talent heeft en we willen helpen dat talent te ontwikkelen.

Zarkine

Installatietechniek

De monteur in de installatietechniek werkt bij een installatiebedrijf dat zich bezighoudt met de aanleg van gas- en waterleidingen en de daarbij behorende installaties in onder meer woningen en bedrijven. De assistent helpt de installatiemonteur bij het aanleggen en repareren van leidingen en installaties in huizen, kantoren, bedrijven. Denk aan wastafels, kranen, waterleiding, badkamers, riolering, verwarming. De monteur kan zowel in de nieuwbouw als in de bestaande bouw werken. 

IPV

Introductie

IPV Opleiding & Training, aangenaam!
IPV is specialist in praktijkgerichte communicatietrainingen, opleidingen en leertrajecten die zich voornamelijk concentreren rond de thema's management, klantgerichtheid, verkopen, persoonlijke effectiviteit, mondelinge en schriftelijke communicatie en financiën en recht. Uw organisatie, uw uitdagingen en uw vraagstelling zijn voor ons leidend. 

Noorderpoort College Groningen

Missie en Visie

Visie
Wat zien we om ons heen?
Onze regio heeft veel om trots op te zijn. Toch zien we dat teveel potentieel onbenut blijft. Of dit te maken heeft met de typisch noordelijke mentaliteit van bescheidenheid en ‘doe maar gewoon’? Het zou kunnen. Hoe dan ook: de Stad Groningen en de omliggende regio doen zichzelf tekort.

Euvelgunnerweg 25a
9723 CT Groningen
Tel. 050 – 541 95 95
Fax. 050 – 541 88 68
Website: www.cvgroningen.nl
E-mail: centrumvakopleiding@noorderpoort.nl

Het Van Hall Instituut

Het Van Hall Instituut in Leeuwarden verzorgt groene HBO-opleidingen aan zo’n 1800 studenten. Klein, gezellig en goed is het motto. Een milieuvriendelijk gebouw, een eigen grand café!

De opleidingen en cursussen van het Van Hall Instituut zijn geënt op thema’s als natuurlijke omgeving, milieu, zorg voor dieren en grondstoffen, duurzaamheid en voeding.

Opleidingen en cursussen worden regelmatig aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

ROVC Technische Opleidingen
ROVC is marktleider op het gebied van trainingen, opleidingen en advies & implementatie voor de Nederlandse industrie. Jaarlijks volgen meer dan 13.000 mensen een opleiding bij ROVC met als doel efficiënter, daadkrachtiger en competenter te functioneren. Mensen praktijkgericht opleiden zodat zij zelfstandiger en vakbekwamer kunnen werken. Dat is al ruim 40 jaar de kracht van ROVC.Post HBO Koudetechniek KNVvK en PartnersIn een unieke samenwerking tussen KNVvK, NVKL, UBF-ACA, SOK en de docenten Post HBO Koudetechniek is een nieuwe opleiding Post HBO Koudetechniek opgezet.


Waarom Koudetechniek?

Door recente snelle ontwikkelingen op koudetechnisch gebied worden steeds meer en ook hogere eisen gesteld aan technisch personeel op dit terrein. Nederland kent geen afzonderlijke bacheloropleiding in de koudetechniek. Onze opleiding vult deze leemte op en is opgezet vanuit een unieke samenwerking tussen KNVvK, NVKL, UBF-ACA, SOK en de docenten Post HBO U leert koeltechnische projecten beter voorbereiden, ontwerpen en implementeren. En dat zorgt voor meer tevreden klanten. Docenten en specialisten uit de branche stemmen de opleiding voortdurend af op de recente ontwikkelingen in het vakgebied.

 

Meer weten over deze vernieuwde opleiding? Onder de button Thema leest u over de achtergrond

 

Voor wie bedoeld?

U heeft met goed gevolg een relevante technische opleiding afgerond op bachelor (hbo)- of masterniveau (TU). U houdt zich beroepsmatig bezig met advisering, ontwerp en toelevering van koelsystemen, koelinstallaties en koelruimtes.

Indien u niet beschikt over een technische bachelortitel, dient u eerst het diploma van de schakelcursus P-HIT te verwerven.

 

Niveau: Postbachelor
Duur: 1,5 jaar

Contact : inhoudelijke vragen over deze opleiding kunt u richten aan posthbo@koudeklimaat.nl

Of Dr.Ir. G.J. Doornbos

geert.doornbos@alfalaval.com

 

Kijk voor meer informatie of om u aan te melden als belangstellende op de pagina: Opleiding

ncoi techniek en veiligheid 

U kunt bij NCOI Techniek & Veiligheid terecht voor een groot scala aan techniekopleidingen en -trainingen op elk niveau. Op het gebied van koudetechniek bieden we verschillende trainingen, allemaal gegeven door docenten die ook daadwerkelijk uit de praktijk komen. Denk bijvoorbeeld aan de trainingen Basis Koeltechniek (KT), Koeltechniek Algemeen (KT-A) en Koeltechniek Algemeen praktijk (KTA-AP) met F-gassen als extra aanvulling op de training. 

GO°

GO° is het nieuwe opleidingscentrum van de NVKL (de Nederlandse Vereniging van Ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en luchtbehandeling) en ORKA (Platform Koudetechniek).
GO° is het opleidingscentrum voor de koude- klimaattechnissche branche en is dat in de breedste zin van het woord, want GO°;

  1. werft schoolverlaters en zij-instromers voor een opleiding in deze branche;
  2. leidt leerlingen voor een beroep in de branche op;
  3. neemt leerlingen in dienst en detacheert ze bij bedrijven.
  4. geeft cursussen voor bijscholing van monteurs;
  5. adviseert bedrijven over onderwijsmogelijkheden in de branche;
  6. neemt de totale zorg over onderwijs- en personeelszaken van gedetacheerde werknemers op zich.

GO° is hermee de one-stop-shop in de koude- en klimaattechnische branche voor alles wat met opleiding en werken te maken heeft.
Bovendien vergroot GO° de bekendheid van deze branche onder schoolverlagers.
En dat is positief voor de instroom van gekwalificeerde jonge monteurs in de koude- en klimaattechniek zodat het tekort van goed opgeleid personeel in onze branche wordt aangevuld.

Innovam

Innovam richt zich op de overdracht van technische kennis en vaardigheden ten dienste van de mobiliteitsbranche.
Innovam mag zich dan ook met recht het technische kenniscentrum van de mobiliteitsbranche noemen.

Bundesfachschule

Unsere Schule

"Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen." (Benjamin Franklin)

Die Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik ist nationaler und internationaler Schulungsanbieter für die Aus-, Fort- und Weiterbildung in allen Bereichen der Kälte- und Klimatechnik. Unser gesamtes Bildungsangebot wird geprägt von Praxisorientierung und einem hohen Qualitätsanspruch.

Beroepen - en promotie film koeltechniek

De NVKL en OTIB hebben een beroepenfilm en een promotiefilm gemaakt over de koeltechniek. 

Weet je nog niet wat je wil gaan doen later? Na dit filmpje weet je het wel! Koudetechnicus is één van de boeiendste technische beroepen! 
ICT, elektrotechniek, natuurkunde en werktuigbouwkunde, alles komt samen in dit mooie vak. Tel daar de goede verdiensten, de afwisseling.

De beroepenfilm: Het beroep Monteur Koudetechniek & Klimaatbeheersing

Als koudetechnicus vorm je een belangrijk onderdeel van de maatschappij! Zonder koeling geen eten, geen internet, geen ….. Kijk zelf maar!
Moet jij je beroepskeuze nog maken? Koudetechnicus is één van de boeiendste technische beroepen! 

De promotiefilm: Het vak Koudetechniek & Klimaatbeheersing