Onderzoeksinstuten (duurzame) energie - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Onderzoeksinstuten (duurzame) energie

Onderzoeksinstituten (duurzame) energie

Links

The International Energy Agency

The International Energy Agency is the energy forum for 25 Member countries. IEA Member governments are committed to taking joint measures to meet oil supply emergencies. They have also agreed to share energy information, to co-ordinate their energy policies and to co-operate in the development of rational energy programmes.  

Het Energieonderzoek Centrum Nederland

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is een onafhankelijke, marktgerichte organisatie voor onderzoek, ontwikkeling, dienstverlening en kennistransfer op energiegebied. ECN voert opdrachten uit voor het bedrijfsleven, de energiesector en overheid. Het ontwikkelen van technologieën voor een veilige, efficiënte en milieuvriendelijke energievoorziening is de kernactiviteit van ECN. Het werk van ECN is gericht op een zestal prioriteitsgebieden: energie uit zon, uit wind en uit biomassa, schoon gebruik van energie uit fossiele brandstoffen, doelmatig gebruik van energie en materialen, en beleidsstudies.

Milieucentraal

Wie rekening wil houden met het milieu, stuit vaak op vragen of gebrek aan informatie. Hoe bespaar ik het effictiefst energie, wat kost dat en wat levert het op? Hoe eet ik klimaatvriendelijk? Welk vervoermiddel belast het milieu het minst? En hoe zit het met subsidies? Milieu Centraal geeft consument betrouwbare praktische informatie.

 

Stichting Milieu Centraal is een onafhankelijk voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijks leven. Bijzonder is dat informatie van Milieu Centraal getoest wordt. De gevalideerde informatie vormt de basis van alle uitingen, van websites tot apps en online Advies op maat. Mileu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media.

Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V.

Aufgaben und Ziele des ZAE Bayern

Die Erschließung und nachhaltige Nutzung von Energiequellen hat große Bedeutung für jetzige und kommende Generationen. Das ZAE Bayern widmet sich daher der angewandten Forschung in den Bereichen rationelle Energienutzung, regenerative Energiequellen und Entwicklung energiesparender, neuer Techniken. Für die Industriepartner stellt das ZAE Bayern Know-how und Forschungsleistung zur Verfügung, um innovative, wirtschaftliche und ökologisch sinnvolle Techniken und Produkte zu realisieren.