Wijzigingsblad A1 bij NEN 7120 gepubliceerd - Nieuws - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Nieuws

Wijzigingsblad A1 bij NEN 7120 gepubliceerd

Als het gaat om de bepaling van de energieprestatie van gebouwen (EPG) is NEN 7120 sinds 2011 een begrip in de Nederlandse markt. Na de publicatie van een aantal correctiebladen is er nu voor het eerst een wijzigingsblad (A1) gepubliceerd.

Aanleiding voor dit wijzigingsblad is om een aantal nieuwe technieken, die in toenemende mate in de praktijk gebruikt worden, in de norm op te nemen en de methodiek op een aantal aspecten te verbeteren.

Het normontwerp van NEN 7120 is in februari 2016 voor commentaar gepubliceerd. Marktpartijen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om commentaar te leveren. In totaal zijn er over de 60 commentaren/opmerkingen gemaakt.

De normcommissie heeft de ingezonden commentaren besproken en de commentaargevers geïnformeerd over de wijzigingen die zijn aangebracht. Hierop is door enkele betrokken commentaargevers bezwaar gemaakt.

Zorgvuldige afhandeling van de ingediende bezwaren met de stakeholders heeft de nodige tijd gevraagd.

Aanvullingen
Naast een aantal kleine onderwerpen zijn in het wijzigingsblad onder andere de volgende onderwerpen opgenomen/aangepast:
- de waardering van biomassa;
- een aanpassing van de getalswaarde voor de primaire energiefactor voor elektriciteit;
- de waardering van booster warmtepompen;
- de herziene waardering van W/W (water/water) en B/W (brine/water) en L/W (lucht/water) warmtepompen voor ruimteverwarming;
- de waardering van ventilatieconvectoren; de waardering van de elektrische voorverwarming van een natuurlijke toevoerluchtvolumestroom.

Deze aanpassing van NEN 7120 is naar verwachting de laatste grote inhoudelijke aanpassing van de norm. Dit heeft alles te maken met de ontwikkeling van de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen (NTA 8800), gebaseerd op de Europese normen vanuit de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) in de komende jaren en de introductie van de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

Dit nieuwe wijzigingsblad A1 bij NEN 7120 wordt gelijktijdig met NEN 7125 gepubliceerd.

Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Ron van der Aa, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 283 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

lees het bericht op nen.nl

berichtdatum: 20-06-2017

« terug naar overzicht