Wereldwaterdag in teken van ,,water en energie" - Nieuws - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Nieuws

Wereldwaterdag in teken van ,,water en energie"

De Verenigde Naties roept haar lidstaten op om tijdens de wereldwaterdag die jaarlijks plaatsvindt op 22 maart de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken. De expertgroep Sanitaire Technieken (ST) van TVVL heeft hier gehoor aan gegeven met het schrijven van een notitie in het kader van het thema ‘de samenhang tussen water en energie’.

De mondiale waterproblematiek omvat het verlangen naar schoon drinkwater voor elke wereldburger en de strijd met het wassende water. Dit geldt ook voor Nederland, waar wij de gevolgen van klimaatverandering ondervinden en de strijd voor behoud van (schoon) drinkwater met duurzame maatregelen aangaan.

In deze notitie beschrijft de expertgroep ST de manier waarop de mondiale waterproblematiek de inwoners van Nederland raakt. Niet alleen op gebied van de strijd met het wassende water, maar ook op gebied van (schoon) drinkwater. De expertgroep ST beschrijft de huidige situatie in Nederland van de productie en distributie van drinkwater en van de drinkwaterkwaliteit en het verband water-energie op gebouwniveau. Aan de hand van deze beschrijving licht de expertgroep ST de samenhang toe tussen water en energie in Nederland, in het kader van de mondiale waterproblematiek. Tenslotte biedt de notitie een aantal aanbevelingen om bij te dragen aan de vermindering van de mondiale waterproblematiek. Om de meest eenvoudige te noemen; een bewust douchegedrag van de consument. Een kleine actie met grote effecten.

In de bijlage treft u de notitie van de expertgroep ST aan voor plaatsing.
Klik hier voor de tekst.

TVVL
TVVL is het Platform voor mens en techniek en bestaat sinds 1959. TVVL is een belangrijk kennisplatform op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek in Nederland en telt circa 1000 persoonlijke leden en 500 begunstigers/bedrijfsleden. TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden verspreidt deze, ook internationaal, en stelt deze ter discussie.

berichtdatum: 26-02-2014

« terug naar overzicht