Post HBO Koudetechniek vernieuwd - Nieuws - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Nieuws

Post HBO Koudetechniek vernieuwd

Unieke samenwerking spelers binnen de branche.

De opleiding Post HBO Koudetechniek is grondig vernieuwd. De belangrijkste stakeholders binnen de koel- en klimaattechnische branche in de Benelux zijn verenigd om een zo breed mogelijk gedragen opleiding te creëren. Het startschot voor de vernieuwde opleiding is gegeven tijdens de VSK-beurs.
De eerste (vernieuwde) opleiding start op 31 maart 2014. Cursisten kunnen nu direct inschrijven. De lokatie wordt binnenkort bekend gemaakt.

De vernieuwing van de opleiding Post HBO Koudetechniek is zorgvuldig aangepakt door een samenwerking tussen NVKL, KNVvK, UBF-ACA, SOK en de docenten van de opleiding Post HBO koudetechniek. Deze samenwerkende partijen hebben de belangen van de opleiding Post HBO Koudetechniek ondergebracht in de "Stichting Post HBO Koudetechniek" die haar zetel heeft in Apeldoorn. Deze samenwerking is uniek in de geschiedenis van de koeltechniek en zegt veel over het belang wat de branche hecht aan een goede koeltechnische opleiding op HBO-niveau.

Aanmelden kan via de website van KNVvK: http://www.knvvk.nl/nl/opleiding/ . Later zullen ook de andere leden van de Stichting hun web site openstellen voor aanmelding. Indien u vragen heeft kunt u die richten aan  posthbo@koudeklimaat.nl

 Voor een uitgebreide achtergrond : button Thema op deze site

berichtdatum: 03-02-2014

« terug naar overzicht