Post HBO Koudetechniek nieuwe stijl van start - Nieuws - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Nieuws

Post HBO Koudetechniek nieuwe stijl van start

Maandag 31 maart jl. ondertekenden de Stichting Post HBO Koudetechniek en TVVL een samenwerkingsovereenkomst. Met het zetten van de handtekeningen gaat TVVL de uitvoering van de vernieuwde opleiding Post HBO Koudetechniek faciliteren, die op dezelfde datum van start ging met 12 cursisten. Het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst is een volgende belangrijke stap in het nog verder professionaliseren van de opleiding Post HBO Koudetechniek. 

De samenwerkingsovereenkomst werd (van links naar rechts op de foto) ondertekend door ing. Mart Peeman, voorzitter van de NVKL, Henk Willem van Dorp MBA, voorzitter van TVVL en ing. Bernie Willems, secretaris/penningmeester van de KNVvK en voorzitter van Stichting Post HBO Koudetechniek. 

De studenten van de vernieuwde opleiding Post HBO Koudetechniek werden welkom geheten door de Lector van de opleiding: Dr. ir. Geert Doornbos, tevens docent en bestuurslid van de Stichting, ing. Jos Bijman, opleidingscoördinator namens TVVL en Dr.ir. Cor van den Berg, docent. 
 
Over Stichting Post HBO Koudetechniek 
De Stichting Post HBO Koudetechniek is een samenwerkingsverband tussen de verenigingen NVKL, KNVvK, UBF-ACA, SOK en de gezamenlijke docenten Post HBO Koudetechniek. Het doel is het ontwikkelen van een zo breed mogelijk gedragen opleiding. 

Opleiding Post HBO Koudetechniek 
De opleiding Post HBO Koudetechniek bestaat al 50 jaar en is in de nieuwe opzet grondig vernieuwd en aangepast aan de huidige stand der techniek. Er is aan de vernieuwde opleiding een praktische module toegevoegd. Hiermee wordt voldaan aan het kennisniveau dat de samenwerkende branches en organisaties op het gebied van de Koude- en Klimaattechniek voor ogen staat. De deskundigheid en de jarenlange onderwijservaring van de docenten staat borg voor de kwaliteit van het onderwijs op dit gebied. Het cursusmateriaal is ,met de financiële ondersteuning van OTIB, vanuit de dagelijkse praktijk samengesteld, onderhouden en vernieuwd. Nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van natuurlijke koudemiddelen zoals CO2 trans-en subkritische toepassingen, het gebruik van koolwaterstoffen en NH3 worden behandeld. Ook krijgen wet- en regelgeving, waarmee de koeltechnische branche vanuit Europa wordt geconfronteerd, aandacht. 

Aanmelden voor de opleiding kan via http://www.knvvk.nl/nl/opleiding/ of telefonisch bij de Stichting Post HBO Koudetechniek 055 368 33 64. 

Bron: TVVL Nieuws

 

berichtdatum: 09-04-2014

« terug naar overzicht