PGS 13 Consultatieronde Nieuwe Stijl - Nieuws - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Nieuws

PGS 13 Consultatieronde Nieuwe Stijl

Donderdag 15 maart organiseerde de KNVvK samen met de NVKL en Nekovri een informatie “hoorzitting” middag over de nieuwe PGS13. De middag is druk bezocht en per hoofdstuk werd er flink gediscussieerd over nut en noodzaak van enerzijds de nieuwe stijl en anderzijds over de voorgestelde doelen en de daaraan gekoppelde technische en procedurele maatregelen.

Dhr. Ab de Buck, NEN en projectmanager PGS13 gaf aan de hand van een PPoint presentatie de belangrijkste overwegingen van de Programmaraad Gevaarlijke (PGS) om tot een nieuwe PGS13 te komen.  

Een belangrijke reden om de bestaande PGS13 aan te pakken is, dat het vaak niet duidelijk is waar een maatregel vandaan komt en nu is die gekoppeld aan een doel dat voortkomt uit een risicoanalyse. Maar ook gewijzigde wet- en regelgeving en nieuwe inzichten in het veilig werken met ammoniak in koel- en vriesinstallaties. Belangrijk is ook om te weten, dat de PGS13 nieuwe stijl direct wordt gekoppeld aan wetgeving.

Dhr. René van Gerwen, Entropycs en tevens lid van het PGS13-team nam ons mee door alle 7 hoofdstukken van de PGS13. Een levendige discussie volgde en als PGS13-team hebben we belangrijke aanbevelingen gehoord die wij samen met de andere leden van het team gaan bespreken.

U heeft tot eind van deze week nog de gelegenheid om middels een wijzigingstabel inhoudelijk te reageren op de concept (consultatie) versie PGS13.

berichtdatum: 21-03-2018

« terug naar overzicht