Oproep: praktijkcases 'Slim hergebruik van restwarmte' - Nieuws - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Nieuws

Oproep: praktijkcases 'Slim hergebruik van restwarmte'

Het produceren van koude bestaat feitelijk uit het onttrekken van warmte. Tot enkele jaren geleden werd die restwarmte eenvoudigweg de buitenlucht ingeblazen, maar leveranciers, installateurs en eindgebruikers beseffen inmiddels dat dit energieverspilling is: restwarmte kan prima worden ingezet voor andere toepassingen. Alleen: hoe doe je dat? Wat zijn te technische mogelijkheden en in hoeverre zijn ze aantrekkelijk in bedrijfseconomisch opzicht?
Om antwoord op deze - en andere - vragen te geven, organiseren RCC K&L en de KNVvK op 22 oktober 2015 het themacongres 'Slim hergebruik van restwarmte'.

Tijdens dit themacongres zullen leveranciers en installateurs van koeltechnische installaties uitleg geven aan de hand van concrete praktijkcases, bijvoorbeeld met betrekking tot supermarktkoeling, industriële koeling en koeling in de logistieke sector.

Bent u als installateur direct betrokken bij de realisatie van een lopend of recentelijk afgerond project waarbij restwarmte op innovatieve wijze wordt hergebruikt? Vindt u dit project geschikt voor een presentatie tijdens het themacongres? Dan nodigen we u van harte uit een beknopt voorstel in te zenden waarin u uitlegt waarom uw project in aanmerking zou moeten komen om tijdens dit congres voor het voetlicht te worden gebracht.

Vragen die in uw voorstel moeten worden beantwoord zijn in ieder geval: 
- Wat was de klantvraag?
- Hoe hebt u daar op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze invulling aan
   gegeven?
- Hoe is de installatie technisch uitgevoerd?
- Hoe is bij de installatie rekening gehouden met (het gebrek aan)
   gelijktijdigheid van warmteproductie en warmtevraag?
- Is er sprake van een seizoensgebonden warmte/koudevraag, en welke
   invloed heeft dit?
- Wat zijn de praktijkervaringen tot nu toe?

U kunt uw voorstel tot uiterlijk 30 juli 2015 inzenden naar basroestenberg@vakmedianet.nl  .

De organisatie van de themadag zal daarna op korte termijn beslissen welke projecten het meest interessant zijn voor een presentatie, en contact opnemen met de betreffende inzenders. 

berichtdatum: 02-07-2015

« terug naar overzicht