Onderzoek ammoniakkoelinstallaties & PGS13 - Nieuws - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Nieuws

Onderzoek ammoniakkoelinstallaties & PGS13

In 2013 heeft de ILT een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin bedrijven met een ammoniakkoelinstallatie voldoen aan de voorschriften van de PGS 13. Totaal werden 147 bedrijven met 175 ammoniakkoelinstallaties bezocht. 

De resultaten van dit monitoringsonderzoek zijn samengevat in de factsheet Ammoniakkoelinstallaties - PGS13  en  Bevi – 2013, die in de plaats komt van de aangekondigde rapportage over dit onderwerp.

Deze factsheet wordt u hierbij ter kennisneming aangeboden. Indien u nog vragen heeft, kunt u terecht bij het Meld- en Informatiecentrum (MIC) van de ILT. Tel. 088 489 00 00

Met vriendelijke groet,

René Putters
Hoofd Handhaving Overheden
........................................................................
Afdeling Handhaving Overheden

ILT/Risicovolle Bedrijven
Inspectie Leefomgeving en Transport

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH Utrecht
Postbus 16191 | 2500 BD Den Haag

........................................................................

Mobiel 06-53849678 E-mail adres: rene.putters@ILenT.nl

Internet: http://www.ILenT.nl

berichtdatum: 10-06-2014

« terug naar overzicht