Meerjarenafspraak voor een duurzame glastuinbouw - Nieuws - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Nieuws

Meerjarenafspraak voor een duurzame glastuinbouw

In de beleidsbrief tuinbouw heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aangekondigd een nieuwe meerjarenafspraak energietransitie met de glastuinbouw te zullen maken. Het gaat daarbij onder meer om versnelde toepassing van aardwarmte en nieuwe energiebesparende concepten en om energiewinst in de regio.  Op donderdag 3 juli a.s. zal zij deze meerjarenafspraak samen met de voorzitter van LTO Nederland, de heer Maat, en de voorzitter van LTO Glaskracht Nederland, de heer Van Ruiten, toelichten en ondertekenen.


In de meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020 worden afspraken gemaakt om invulling te geven aan vergaande ambities op het gebied van klimaat- en energiebeleid voor de glastuinbouw, ook met het oog op een sterke concurrentiepositie van deze sector in de toekomst. Ook de financiële inzet vanuit het ministerie van Economische Zaken en de glastuinbouwsector wordt in de meerjarenafspraak vastgelegd.

Bron: Ministerie van Economische Zaken (kerndepartement)

berichtdatum: 30-06-2014

« terug naar overzicht