Innovatieve schimmel alternatief voor landbouwgif - Nieuws - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Nieuws

Innovatieve schimmel alternatief voor landbouwgif

Een speciaal micro-organisme is het nieuwe wapen tegen insectenplagen in de glastuinbouw. Nederland heeft de primeur met de nieuw ontwikkelde ‘Pandora neoaphidis’ schimmel die op een natuurlijke manier de oogst beschermt en onschadelijk is voor mens en milieu. Vandaag plaatste staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken de eerste kweekpot met deze schimmel in de kas van paprikakweker Van der Spek. Hiermee gaf de bewindspersoon de aftrap voor een serie pilots duurzame gewasbescherming.

In de pilot worden sluipwespen losgelaten om de ‘Pandora neoaphidis’ door de kas te verspreiden. Met aan hun pootjes de (voor hen onschadelijke) schimmel vliegen zij gericht naar door luizen geplaagde planten, waar de schimmel de luizenkolonie doodt. De schimmel is een greep uit de innovaties die in deze serie pilots wordt ingezet.
 
Staatssecretaris Van Dam: “Landbouw moet natuurlijker, met minder gebruik van gif. Daarom steun ik deze pilots, die helpen om innovatieve groene alternatieven breed inzetbaar te maken. Zo kunnen boeren en tuinders hun oogst op een gezonde en natuurlijke manier beschermen.”
 
Systeemaanpak

Om de verduurzaming te versnellen introduceerde Van Dam met de sector tijdens de Dialoog Duurzame Gewasbescherming eerder dit jaar de zogenoemde ‘systeemaanpak’. Hierbij wordt niet alleen naar gewasbeschermingsmiddelen gekeken, maar naar het totale teeltsysteem in de kas of op het land. De teler probeert allereerst ziekten, plagen en onkruid te voorkomen. Als hij tóch middelen moet inzetten, kiest hij een groen alternatief. Chemische middelen zijn een laatste redmiddel en worden zo gericht mogelijk toegepast, en niet voor het hele areaal zoals dat nu gebeurt.
 
Pilots duurzame gewasbescherming
Van Dam heeft de sector opgeroepen gezamenlijk op te trekken om de verduurzaming te versnellen. LTO geeft daar voortvarend gehoor aan door met vooruitstrevende ondernemers een zevental pilots te organiseren. Zo gaat er een pilot van start in de lelieteelt, waar aaltjes worden bestreden door voorafgaand aan de lelies afrikaantjes (Tagetes) te telen, en met een biologisch wortelversterkend middel de lelies tegen aaltjes te beschermen. Bij de bollen- en de appelteelt wordt geëxperimenteerd met roofmijten om schadelijke mijtensoorten te bestrijden. Ook wordt onderzocht hoe met bodemverbetering en de juiste rassenkeuze het gebruik van gewasbeschermingsmiddelelen kan worden teruggebracht. Het ministerie van Economische Zaken (inclusief de NVWA) werkt samen met LTO Nederland, Ctgb, Agrodis, Artemis en Nefyto aan het verder ontwikkelen van de systeemaanpak en oplossingen voor mogelijke knelpunten uit de pilots. 

Bron: Ministerie van Economische Zaken

berichtdatum: 05-10-2016

« terug naar overzicht