InnovatiePrestatieContracten (IPC) - Nieuws - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Nieuws

InnovatiePrestatieContracten (IPC)

InnovatiePrestatieContracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren.

IPC in 2015

Minister Kamp (ministerie van Economische Zaken) stelt vanaf 8 oktober 2015, (3 miljoen beschikbaar om samenwerking en innovatie in het mkb te versterken door de openstelling van de InnovatiePrestatieContracten (IPC) regeling.

Binnen een IPC-verband voeren 10 tot 20 mkb-ondernemingen (collectieve) innovatieprojecten uit, onder begeleiding van een penvoerder (organisatie die statutair de belangen behartigt van ondernemers). Innovatie, samenwerking en kennisoverdracht staan in dit tweejarige IPC-project centraal.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen van 8 oktober 2015 tot 5 november 17.00 uur. De nieuwe aanvraagdocumenten maken wij binnenkort beschikbaar.

Lopende projecten

Voor uw lopende IPC-projecten kunt u in sommige gevallen nog vaststelling aanvragen (https://mijn.rvo.nl/innovatieprestatiecontracten-ipc). Ook moet u wijzigingen in uw project
(https://mijn.rvo.nl/innovatieprestatiecontracten-ipc) aan ons doorgeven.

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert InnovatiePrestatieContracten uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. 

berichtdatum: 20-07-2015

« terug naar overzicht