Indoor Climate Out of the Box - Nieuws - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Nieuws

Indoor Climate Out of the Box

Innovatief concept: opdrachtgever neemt gewenste binnenklimaat per vierkante meter als dienst af en wordt zo ontzorgd
PRIMEUR: tijdens de Dutch Green Building Week introduceert Daikin in samenwerking met Climate Capital het concept ‘Indoor Climate Out of the Box’

Tijdens de Dutch Green Building Week introduceert Daikin uit Capelle aan den IJssel ‘Indoor Climate Out of the Box’. Dit is ontwikkeld in samenwerking met Climate Capital. Met dit unieke concept neemt de opdrachtgever in één keer het gewenste binnenklimaat als dienst af tegen een vaste prijs per maand. Een aanbestedingstraject is hierbij niet meer nodig. De eindgebruiker krijgt dus garantie op de afgesproken klimaatprestatie. Deze dienstverlening is een wereldwijde primeur. ‘We voorzien hiermee in de behoefte vanuit de markt,’ aldus Jan Klingen, manager consulting sales bij Daikin. ‘We proeven bij opdrachtgevers namelijk wel de intentie om duurzaam te bouwen. Echter, de duurzame innovaties sneuvelen ergens in de keten vanwege kortetermijnwinst. Energiezuinige oplossingen komen dus zelden bij de eindgebruiker terecht. Op deze manier willen we dat veranderen.’ ‘Indoor Climate Out of the Box’ biedt ten eerste comfort en ontzorging voor de gebruiker en ten tweede een financieel voordeel voor de opdrachtgever. Deze hoeft namelijk niet te investeren in het product en heeft de garantie dat de kosten voor deze service minimaal vijf procent lager uit vallen ten opzichte van de traditionele gang van zaken. Tijdens de Dutch Green Building Week (DGBW) biedt Daikin over dit concept op dinsdag en woensdag een seminar genaamd ‘Easy access to green innovations’. De DGBW begint op 22 september en heeft als thema ‘Green Results.’

Daikin en Climate Capital brengen een uniek concept genaamd ‘Indoor Climate Out of the Box’ op de markt om een duurzaam en optimaal binnenklimaat te realiseren. Theo van Teylingen, oprichter van Climate Capital: ‘Hiermee maken we het laagdrempeliger voor opdrachtgevers om ‘Green Results’ te bereiken. Zij nemen bij ons het gewenste binnenklimaat per vierkante meter als dienst af. Alles wat daarbij komt kijken, zoals het aanbestedingstraject, de aanschaf van klimaatsystemen en het onderhoud daarvan, nemen wij over. Wij zijn ‘probleemeigenaar’ en ontzorgen zo de opdrachtgever tegen een vaste prijs. We hebben blueprints ontwikkeld om een oplossing te kunnen bieden voor de meest gangbare situaties in geselecteerde doelmarkten. Dat bespaart in kosten: immers, we hoeven niet per project het wiel uit te vinden. Het bedrag dat wij in rekening brengen, valt minimaal vijf procent lager uit in vergelijking met de traditionele gang van zaken.’ Bovendien geven Daikin en Climate Capital een garantie af voor het gewenste prestatieniveau: vooraf worden afspraken gemaakt hoeveel jaar dit niveau wordt gehandhaafd. Ook het plegen van onderhoud maakt hier deel van uit. ‘Indoor Climate Out of The Box’ is toepasbaar voor collectieve (zorg)woningbouw, kantoren, hotels en openbare gebouwen en scholen.

Jan Klingen van Daikin: ‘Dit concept is een concrete uitkomst van onze nieuwe visie. We willen namelijk een voortrekkersrol op ons nemen in de keten. Om ervoor te zorgen dat ‘Green Results’ worden bereikt, zetten we al in het voortraject verschillende partijen op gebied van materiaal, ontwerp, installatie en onderhoud bij elkaar. Het doel is dat iedereen elkaars voordelen versterkt. ‘Indoor Climate Out of The Box’ gaat nog net dat stapje verder. We merken dat het een obstakel is om duurzame technologieën toe te passen. Opdrachtgevers hebben vaak ambitieuze ideeën om een duurzaam gebouw te realiseren, maar die visie sneuvelt ergens in de keten. De reden is dat er wordt beredeneerd vanuit de kosten op korte termijn. In plaats daarvan moeten we uitgaan van de winst op langer termijn voor de financiële situatie, het milieu en erg belangrijk: voor de eindgebruiker. Met dit concept willen we het begin en eind van de keten koppelen met als doel een maximaal rendement voor deze eindgebruiker.’

De Dutch Green Building Week is van 22 tot 26 september. Als gouden sponsor van het evenement verzorgt Daikin door heel het land een aantal seminars in het kader van ‘Green Results’. Climate Capital geeft samen met FAME Groep een lezing over ‘Indoor Climate Out of the Box’ op dinsdag 23 en woensdag 24 september. Het verhaal wordt toegespitst op de praktische toepassing van het concept in de zorgsector. Voor meer informatie over de lezingen, zie: www.daikin.nl/dgbw.   

berichtdatum: 23-09-2014

« terug naar overzicht