HFK uitfasering legt koelinstallaties, airco’s en warmtepompen stil - Nieuws - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Nieuws

HFK uitfasering legt koelinstallaties, airco’s en warmtepompen stil

Hoe succesvol milieubeleid de voedselzekerheid en de continuïteit van het bedrijfsleven bedreigt

Meer dan 95% van de Nederlandse koelinstallaties, warmtepompen en airconditioningsystemen is gevuld met een vervelend broeikasgas: de HFK’s. Omdat de emissies maar bleven stijgen heeft in 2014 de EU wetgeving ingevoerd om deze koudemiddelen heel snel uit te faseren. Er is een quotum opgelegd. Jaarlijks mag in de EU een gemaximeerde hoeveelheid koudemiddel gebruikt worden voor zowel nieuwbouw als onderhoud. Het quotum bouwt af van 100% naar 21% binnen 15 jaar. Dit quotumsysteem blijkt een doorslaand succes. De prijs van de HFK’s is dit jaar een factor 5 omhooggeschoten en veel gebruikte koudemiddelen zijn nauwelijks meer verkrijgbaar. Gevolg: onze voedselzekerheid komt mogelijk in gevaar en tienduizenden ondernemers worden bedreigd met stilvallen van hun onderneming. Is er nog tijd om strategische voorraden aan te leggen?

Beschouwing

Een beschouwing geeft op hoofdlijnen en met een kritische toon aan wat er wordt waargenomen in koeltechnisch Nederland. Al tientallen jaren een stabiele en vrij onzichtbare markt waar duizenden bedrijven in actief zijn en tienduizenden mensen hun brood verdienen met bouwen en onderhouden van installaties. Deze beschouwing gaat in op hoe een, op zich positief, milieubeleid transformeert tot een totaal onverwachte bedreiging van de voedselzekerheid en de toekomst van tienduizenden bedrijven op het spel zet. De beschouwing wordt op een enkele plaats onderbouwd met bronverwijzingen. Er wordt veel gerefereerd aan de AtmoSphere conferentie in Berlijn (van 25‐27 september 2017). De beschouwing is verder gebaseerd op de waarnemingen van de auteur.

Het belang van een koelinstallatie

Koelinstallaties zijn nauwelijks zichtbaar in de samenleving. Soms zijn ze te horen: een diepe brom, het stampen van een compressor, een meer zoemend geluid van een ventilator. Koeling is niet aaibaar. Het is koudetechniek. De machines zijn functioneel om onze levensmiddelen dagvers te houden, of om ze voor langere tijd diepgevroren te bewaren. Het is inmiddels een economisch geïntegreerd instrument; het is mogelijk om jaarrond producten op versniveau te houden en zo pieken en dalen in aanbod af te vlakken.. lees meer

Bron: Sparkling Projects

berichtdatum: 08-11-2017

« terug naar overzicht