Herziening basis voor Energieprestatie stadsverwarming - Nieuws - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Nieuws

Herziening basis voor Energieprestatie stadsverwarming

De energieprestatie voor stadsverwarming is te berekenen met NEN 7120 ‘Energieprestatie voor gebouwen’ (EPG) en NVN 7125 ‘Energieprestatie Maatregelen voor Gebieden’ (EMG). De grondslag hiervoor wordt echter gewijzigd: er komt een gewijzigde Europese norm voor de bepaling van de energieprestatie van stadsverwarming en -koeling (EN 15316-4-5). Tot begin maart 2015 kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden commentaar indienen op het normontwerp.

EN 15316-4-5 ‘Heating systems and water based cooling systems in buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 4-5: District heating and cooling’ betreft alle soorten van stadsverwarming en -koeling, watergedragen of met andere energiedragers. Met de norm kan de primaire energiefactor worden berekend, maar ook het aandeel hernieuwbare energie. Dit is belangrijk aangezien alle gebouwen straks bijna-energieneutraal (BENG) moeten zijn.

Aandachtspunten
Met de Nederlandse normen is het lastig om geneste netten of nieuwe aanvullingen op bestaande netten te berekenen. In het Europese normontwerp wordt de uitkomst van het ene net als input in het andere net genomen.
NEN adviseert belanghebbenden de tabelwaarden in annex B kritisch door te nemen. Met name de rendementen.

Commentaar indienen
Belanghebbenden kunnen tot begin maart 2015 commentaar indienen op het voorstel via www.normontwerpen.nen.nl. Dit commentaar wordt in de normcommissie 35107425 'Europese en mondiale normalisatie klimaatbeheersing' besproken en in de Europese Technische Commissie ingebracht voor verwerking. Als de commentaren uit heel Europa zijn verwerkt, gecontroleerd en akkoord bevonden, wordt de norm in 2016 gepubliceerd. NVN 7125 zal dan hierop moeten worden aangepast.

Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: ir. Annet van der Horn, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 286 of e-mail annet.vanderhorn@nen.nl.

berichtdatum: 08-01-2015

« terug naar overzicht