GO° en PTC+ intensiveren hun samenwerking - Nieuws - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Nieuws

GO° en PTC+ intensiveren hun samenwerking

Het opleidingscentrum voor koude- en klimaattechniek GOº en het Expertisecentrum Koudetechniek van PTC+ gaan vanaf dit voorjaar hun al bestaande samenwerking intensiveren. In de maanden mei en juni zullen gezamenlijk samengestelde expertise-teams van deze organisaties zich intensief gaan richten op het bedrijfsleven in de koudetechniek. Ze willen daarmee het belang van training en ontwikkeling bij bedrijven onder de aandacht brengen.

Opleidingscentrum GOº is het opleidingscentrum dat, gelieerd aan de brancheorganisaties, beroepsopleidingen, trainingen en cursussen in de koudetechniek initieert en verzorgt. PTC+ is al die jaren al de uitvoerende organisatie voor die scholingstrajecten. Met de actuele ontwikkeling van PTC+ van praktijktrainer tot expertisecentrum zijn de mogelijkheden van PTC+ aanzienlijk verruimd. Daarmee komt de weg vrij voor intensievere samenwerking. Dat is bijvoorbeeld het geval in het gezamenlijke voorlichtingsprogramma dat begin mei van start gaat. GOº en PTC+ opereren gezamenlijk onder de vertrouwde vlag van GOº: www.opleidingscentrum-go.nl.

In de maanden mei en juni benaderen de speciale expertise-teams van GOº regiogewijs honderden bedrijven om het belang van beroepsopleidingen, (bij)scholing en training te onderstrepen. Voor bedrijven is deze gezamenlijke aanpak prettig, omdat tijdens dit eerste contact niet alleen de vertrouwde leerlingbegeleiders van GOº aan tafel zitten, maar ook de inhoudelijke vakmensen van PTC+

Dat betekent dat tijdens die ontmoetingen niet alleen de expertise voor de organisatorische en financiële aspecten aanwezig is, maar ook technische vakkennis. Deze multidisciplinaire aanpak geeft bedrijven daarom meer inzicht in de inhoudelijke aspecten van het brede palet aan trainingen en cursussen: wat leer je er eigenlijk en wat is de meerwaarde ervan voor individuele medewerker en het bedrijf? Deze aanpak kan zelfs uitmonden in het opstellen van complete opleidingsplannen voor de bedrijven, meent Wim Overeem, medeoprichter van opleidingsbedrijf GOº.

Volgens de experts van GOº staat buiten kijf dat training en opleiding meer dan ooit essentieel zijn voor de sector. Bedrijven zijn als gevolg van de crisis een aantal jaren terughoudend geweest met training en opleiding. Ook de ROC’s kenden een minimale instroom. Nu de eerste tekenen van economisch herstel zichtbaar worden, kunnen op korte termijn bedrijven al te maken krijgen met tekorten op de arbeidsmarkt. Wie op tijd investeert in zijn vakmensen, kan de toekomst met meer vertrouwen tegemoet zien, is de overtuiging van Overeem.

Meer informatie op www.opleidingscentrum-go.nl

berichtdatum: 24-04-2014

« terug naar overzicht