Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing zet koeltechniek op zijn kop - Nieuws - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Nieuws

Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing zet koeltechniek op zijn kop

In opdracht van een groot detailhandelsconcern heeft Sparkling Projects onderzoek gedaan naar de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing. Deze levert voor condensors en luchtkoelers een groot probleem op.

Op 13 februari stond in de Staatscourant:
“Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 13 februari 2019, nr. WJZ/18249889, tot wijziging van bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer ter actualisatie van de daar opgenomen maatregelen.“
Dit is een bestand van 289 pagina’s vol verplichte energiebesparende maatregelen. De erkende maatregelenlijsten zijn te downloaden op:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/informatieplicht-voor-bedrijven-en-instellingen/erkende.
Voor de koeltechniek is er één maatregel die de sector op zijn kop zet:  “Energiezuinige condensor- en/of verdamperventilator toepassen voor koelinstallaties van koel- en/of vriescellen.”

Eis aan koelers en condensors
Vanaf 1 april 2019 dienen alle nieuwe koel- en vriesinstallaties voor productkoeling met een thermisch vermogen tot 250 kW voorzien te zijn van:

  • Condensorventilatoren met een maximaal specifiek vermogen van 20W / kW thermisch bij 10 K hebben. (Dus strenger dan de EIA eis)
  • Koelinstallatie: Ventilatorvermogen luchtkoelers maximaal 30 W / kW koude
  • Vriesinstallatie: Ventilatorvermogen luchtkoelers maximaal 40 W  / kW koude

Sparkling Projects heeft diverse lopende nieuwbouwprojecten welke voldoen aan BREEAM Outstanding norm of de EIA 2019 doorgerekend.  Aan de eis met betrekking tot condensors kan worden voldaan, hoewel dat bij kleinere koelingen (koelcellen van supermarkten, bakker, slager, fruitopslag etc.) nagenoeg niet gebeurt.

Wat betreft luchtkoelers: slechts incidenteel voldoet een zeer zuinige koeler met EC fans aan de eis. 
Wij denken dat meer dan 90% van de installaties niet voldoet. Technisch is dat ook bijna onmogelijk. Een ventilator is nodig om drukval over een ruimte, het koelerblok en het product te overwinnen. Met de huidige stand der techniek is dat met de opgegeven maxima  niet haalbaar.

Gezien de wettelijke verplichting, die ingaat op 1 april 2019, heeft de koelsector heden een probleem.
Klanten dienen te investeren volgens de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing. Nieuwbouw is een natuurlijk investeringsmoment en daarmee is dit vanuit het Activiteitenbesluit een harde wet. Installateurs dienen installaties aan te bieden die aan de wet voldoen, ook al is de omschrijving “Energiezuinige condensor- en/of verdamperventilator toepassen voor koelinstallaties van koel- en/of vriescellen” niet / nauwelijks haalbaar

Voor de koeltechnische groothandels geldt dat condensing units, welke ingezet worden voor productkoeling, ook aan de omschrijving in het Activiteitenbesluit dienen te voldoen. Dit is aanmerkelijk strenger dan de huidige Ecodesign wet- en regelgeving.

Twee lijnen
Sparkling Projects is voornemens zich op twee lijnen in te zetten hiervoor:

  1. Vandaag informeren wij de brancheverenigingen waar wij lid van zijn. Doel is met gezamenlijke inzet te komen tot aanpassing van de wettekst om daarmee een drama in de sector te voorkomen.
     
  2. In de maand mei gaan we een aantal informatieavonden te organiseren over de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing en de daarmee samenhangende Informatieplicht Energiebesparing. Voor 1 juli aanstaande dienen bedrijven (uitgezonderd MJA bedrijven en bedrijven met een zware milieuvergunning) hun energiegegevens digitaal in te vullen. Daarbij moeten zij ook aangeven of ze bijvoorbeeld energiezuinige koelers en condensors hebben.
    Graag zouden we vooraf weten of er belangstelling is voor deze informatieavonden.

Wanneer u interesse heeft om zo'n info-avond bij te wonen, wilt u dat dan even per mail aan ons laten weten? U kunt mailen naar ak@sparklingprojects.nl
 
Bestaande installaties hoeven niet te worden aangepast. Indien er echter een natuurlijk investeringsmoment is, zoals  nieuwbouw, of het vervangen van een koeler of condensor, dienen deze wel energiezuinig te zijn.
 
Voor vragen kunt u  ook mailen naar Steven Lobregt, sl@sparklingprojects.nl

berichtdatum: 17-04-2019

« terug naar overzicht