EnerGO Nieuwsflits: publicatie en voorlichting nieuwe subsidie regeling - Nieuws - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Nieuws

EnerGO Nieuwsflits: publicatie en voorlichting nieuwe subsidie regeling

1.      Publicatie nieuwe subsidieregeling

Zoals wij in onze vorige mail berichtten, verwachtten we de formele publicatie van de nieuwe subsidieregeling een dezer dagen. Er is enige vertraging opgetreden bij de overheid. Houd onze website in de gaten voor laatste nieuws. U treft daar ook een conceptversie van de te publiceren regeling, het modelprojectplan voor indieningen en vooral ook het projectideeformulier (voor EnerGO 2014 en voor ZEGO 2014) dat u al kunt indienen voor de eerste stap: het pre-advies 

2.      Voorlichting, spreekuur en netwerklunch subsidieregeling EnerGO en ZEGO

Heeft u een goed idee om de output van zonne-energiesystemen te verbeteren? Zonne-energiesystemen esthetisch te integreren in infrastructuur- of bouwdelen en/of in (slimme) netwerken of opslagsystemen? Wilt u zelflerende regelsystemen of technische innovaties in combinatie met nieuwe energiediensten ontwikkelen? Een doorbraak voor multifunctionele bouwdelen? Of heeft u een goed idee voor een optimaal energiesysteem in gebouwde gebieden, zoals innovaties in de ondergrondse opslag en ondiepe geothermie? Meld u dan aan voor de informatiebijeenkomst die het TKI EnerGO en het TKI Solar Energy, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVOnl) organiseren.

Waar & Wanneer

Locatie: Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht, Entree Oost

Adres: Croeselaan  6, 3521 CA Utrecht

Datum: woensdag 9 april 2014

Tijd: van 09:30 - 11:30 uur (met aansluitend inloopspreekuur tot 13:30 uur)

Doelgroep & doel

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die overweegt om een subsidieaanvraag in te dienen in één van de 2014 tenders van het TKI EnerGO (Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving) of het TKI Solar Energy (Zonne-energie). Tijdens de bijeenkomst krijgt u gedetailleerde informatie over de prioriteitsthema’s van desbetreffende tenders Er wordt uitgelegd wat er van u wordt  verwacht wanneer  u een subsidieaanvraag indient en hoe uw subsidieaanvraag wordt beoordeeld. Aansluitend aan deze informatiebijeenkomst is er de mogelijkheid om uw specifieke projectidee nader te bespreken met medewerkers van de TKI’s en medewerkers van RVOnl.

Programma

9:30 - 9:45        Ontvangst en kennismaking;

9.45 - 10:30       Laatste nieuws en toelichting op de inhoudelijke focus door
                         het  TKI  Solar Energy en het TKI EnerGO;

10:30 - 11:00     Indienen van aanvragen (procedures en aandachtspunten)
                         door RVOnl;

11.00 - 11.30     Algemene vragen;

11.30 - 13.00     Bespreking van vooraf ingediende  project ideeën;

11:45 - 13:30     Netwerklunch.

Registratie & informatie

Indien u aan deze informatiebijeenkomst, en eventueel ook aansluitend aan het inloopspreekuur, wilt deelnemen dan dient u zich via dit registratieformulier aan te melden. Indien link naar het registratieformulier niet werkt dan kun u het volgende adres in de browser intypen: https://www.evite-sendmail.nl/rvo/energo14/web/energo14_aanmelden_zndr_uit.php. Gezien het beperkte aantal plaatsen dient u zich tijdig aan te melden. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Monique Stavast, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 088 602 78 69, monique.stavast@rvo.nl.

Topsector Energie

Het TKI Solar Energy en het TKI EnerGO zijn twee van de zeven TKI’s binnen de Topsector Energie. Energie is één van de negen topsectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is.

Deelnemers in projecten onder het TKI Solar Energy richten zich op de ontwikkeling van efficiënte, goedkope en duurzame zonnepanelen, inclusief de apparatuur en de materialen om die te maken. Ook werken zij (samen met TKI EnerGO) aan de integratie van zonnestroomsystemen in de gebouwde omgeving, de infrastructuur, het elektriciteitsnet en opslagsystemen. Op dit moment participeren er in het TKI Solar Energy al meer dan honderd bedrijven en onderzoeksorganisaties. Dit aantal zal de komende tijd nog verder toenemen. Meer informatie over het TKI Solar Energy vind u op www.tkisolarenergy.nl.

Deelnemers in projecten onder het TKI EnerGO richten zich op nieuwe producten voor vergaande energiebesparing en duurzame energie in met name de bestaande gebouwde omgeving. Gewerkt wordt aan zeer efficiënte én compacte conversie (zoals warmtepompen) en opslag die zowel voor het warmtesysteem als het balanceren van het elektriciteitssysteem zijn in te zetten. Ook ontwikkelen ze nieuwe oplossingen voor zelflerende slimme regelsystemen, technische innovaties in combinatie met nieuwe energiediensten, multifunctionele bouwdelen en/of optimale lokale energiesystemen in bestaande bebouwde gebieden. Samen met TKI Solar Energy wordt ook gewerkt aan de integratie van elektrische en thermische zonne-energie in gebouwde omgeving, infrastructuur en het energiesysteem. Op dit moment participeren al meer dan honderd bedrijven en onderzoeksorganisaties. Dit aantal zal de komende tijd nog verder toenemen. Meer informatie over het TKI EnerGO vind u op www.tki-energo.nl

3.      Matchmaking Maatschappelijke Innovatie (subsidieregeling STEM)

Maatschappelijke Innovaties kunnen ook dit jaar niet bij EnerGO zelf (tenzij gecombineerd met technische product innovaties) worden ingediend, omdat daarvoor een specifiek programma is. Deze treft u ook in de nieuwe subsidieregeling (onder de paragrafen “STEM”).  Aansluitend aan onze bijeenkomst 9 april (zie hierboven) wordt een matchmakingsbijeenkomst georganiseerd voor dit programma. Ook daar bent u van harte welkom. Onderstaand / bijgaand treft u een uitnodiging.  

Maatschappelijk draagvlak is vaak bepalend voor het slagen van innovaties. Dat geldt zeker ook voor energie-innovaties. Innovaties staan namelijk nooit los van de maatschappij waarin ze toegepast worden. De Topsector Energie stimuleert en ondersteunt daarom de programma's 'Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij' (STEM) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en 'Maatschappelijk Verantwoord Innoveren' (MVI, bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).
De Topsector Energie en NWO willen met beide programma's graag wetenschappelijke kennis en praktijkinzichten samenbrengen om de energietransitie te versnellen en te vergemakkelijken.
Wetenschappers en kennisinstellingen delen en ontwikkelen kennis, met én voor ondernemers.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de
Matchmaking Maatschappelijke Innovatie op woensdag 9 april 2014.

Samen op onderzoek uit?
Bent u op zoek naar een partner om samen te werken in een onderzoeksproject over (uw) energie-innovatie? Kom dan op woensdagmiddag 9 april 2014 naar de matchmaking. Het gaat deze middag specifiek over de maatschappelijke inbedding van energie-innovaties. Doel van de matchmaking is om u te helpen bij het vinden van (potentiële) project-/consortiumpartners.

Ook voor u interessant?
De matchmaking is bedoeld voor ondernemers, organisaties zonder winstoogmerk en onderzoekers van universiteiten en kennisinstellingen die interesse hebben in de maatschappelijke innovatieprogramma's STEM (RVO/TSE) en MVI (NWO).

De matchmaking vindt plaats op woensdag 9 april in het Beatrixgebouw in Utrecht. Naast matchmakingsrondes is er ook gelegenheid om projectideeën te bespreken met adviseurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zijn er MVI- en STEM informatieloketten waar u meer te weten kunt komen over financieringsmogelijkheden en organiseren wij een netwerkborrel. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Globaal programma (13.00 - 17.00 uur)

  • Inleiding Maatschappelijke Innovatie (Tjerk Wagenaar (ovb) en Anthonie Meijers)
  • Pitch & Match (mogelijkheid tot deelname aan 1 of 2 rondes)
  • Plenaire afsluiting en aansluitend netwerkborrel

Pitch & Match

  • Pitch regels: Tijdens de bijeenkomst is er volop gelegenheid om uw onderzoek idee of onderzoeksvraag te pitchen. Bij uw aanmelding geeft u aan bij welk thema u partners wilt vinden. Wij zullen per thema de pitchsessies organiseren.

Informatie-loket

  • MVI
  • STEM

No show
Uiterlijk 7 april 2014 afmelden via deze link.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert de matchmaking samen met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Wij hopen u woensdag 9 april te begroeten.

Vriendelijke groet,

Topsector   Energie

MVI-programma

Tjerk   Wagenaar

Anthonie   Meijers

Achtergrondinformatie
In maart zijn de de call for proposals van het programma MVI en de regeling STEM gepubliceerd. Indienen kan tot respectievelijk 15 mei (vooraanmelding) en 17 juni 2014.

Meer informatie over MVI
Bij MVI kunnen aanvragen worden ingediend door consortia van tenminste één door NWO-erkende kennisinstelling en tenminste één private partner. Onderzoeksteams zijn altijd multidisciplinair en bestaan uit alfa-, bèta- en gammaonderzoekers.

Voor mee informatie over de nieuwe MVI-call en de onderzoeksthema's daarbinnen, zie de financieringspagina.

Meer informatie over STEM
Bij STEM kunnen consortia van drie partners bestaande uit tenminste één kennisinstelling (alfa- of gammaonderzoekers) en tenminste één ondernemer of een organisatie zonder winstoogmerk die ondernemingen als achterban hebben, samen aanvragen indienen.

Voor meer informatie over de STEM tender, zie de financieringspagina

Met vriendelijke groet,

Stichting TKI- EnerGO  http://www.tki-energo.nl/

T: +31 33 70 09 751

berichtdatum: 03-04-2014

« terug naar overzicht