Energiebesparing voor bedrijven duidelijker en eenvoudiger - Nieuws - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Nieuws

Energiebesparing voor bedrijven duidelijker en eenvoudiger

  
            
     

Energiezuinig koelen, innovatief verlichten, het installeren van een hoog 

rendementketel en warmte die bij het produceren vrijkomt gebruiken als

verwarming.  Dit zijn enkele voorbeelden van maatregelen die bedrijven

kunnen nemen om energie te besparen. Het ministerie van Infrastructuur

en Milieu heeft met bedrijfsleven en lokale overheden voor  meerdere

bedrijfstakken overzichten ontwikkeld met verschillende maatregelen

voor energiebesparing. Hiermee wordt meer duidelijk over 

besparingsmogelijkheden waarvan de investeringen zich binnen vijf

jaar terugverdienen. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) 

schrijft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. 
       
In het Energieakkoord is afgesproken dat deze ’erkende maatregellijsten’’

 worden vastgelegd in regelgeving om duidelijkheid te bieden voor  

bedrijven en energie te besparen. De eerste selectie van lijsten met 

maatregelen is opgesteld voor en door de metaalindustrie,

de autoschadeherstelbranche, de rubber en kunststofindustrie, datacenters, 

zorginstellingen, scholen en publieke kantoren.

Deze bedrijfstakken hebben zich samen met lokale overheden bereid

getoond om als eerste aan de slag te gaan met de uitvoering van

de afspraak uit het Energieakkoord.
       
Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of

meer dan  25000 m3 gas verbruiken moeten sinds 2008

energiebesparende maatregelen nemen.

De introductie van de lijsten verduidelijkt deze besparingsverplichting.

De lijstenzijn bedoeld om bedrijven een hulpmiddel te geven waarmee

ze kunnen voldoen aan de wet en tegelijkertijd interessante

besparingsopties kunnen benutten.

Volgens de doorrekening van het Energieakkoord kan dit bijdragen aan de

realisatie van een belangrijk deel van de energiebesparing die het

Energieakkoord kan opleveren.
       
Door gebruik te maken van de lijst is het voor bedrijven eenvoudiger

om invulling te geven aan de verplichte energiebesparing.

Belangrijke aandachtspunten bij het opstellen van de lijsten waren de vragen

of de maatregelen  passen bij de omstandigheden in de sectoren en of 

maatregelen zich inderdaad binnen vijf jaar terugverdienen. Ook het toezicht 

wordt duidelijker en eenvoudiger. Niet alleen weten bedrijven die kiezen 

voor het gebruik van de lijsten hoe ze in ieder geval kunnen voldoen

aan de verplichting, de lokale overheden kunnen hier nu relatief eenvoudig

op  toezien.
       
Het Activiteitenbesluit dat hoort bij de wet milieubeheer moet aangepast  

worden door de maatregellijsten aan het Activiteitenbesluit toe te voegen.

Op 7 juli 2014 en 6 augustus 2014 zijn respectievelijk de wijziging van het

Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling in de Staatscourant gepubliceerd.

De wijzigingen maken onderdeel uit van de vierde tranche van het

Activiteitenbesluit, waarvan de inspraakperiode tot eind september loopt,

en zullen naar verwachting na de zomer van 2015 formeel van kracht zijn.

Het opstellen van maatregellijsten voor meer sectoren start na de zomer

van 2014 in een ‘tweede lichting’.

Zie voor  meer informatie www.infomil.nl/energie.


       http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/nieuws/2014/08/06/energiebesparing-voor-bedrijven-duidelijker-en-eenvoudiger.html

     
   

 

         
   

 

   

 

 

         
   

 

   

berichtdatum: 06-08-2014

« terug naar overzicht