Consultatieronde PGS13 nieuwe stijl - Nieuws - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Nieuws

Consultatieronde PGS13 nieuwe stijl

Donderdag 15 maart organiseerde de KNVvK samen met de NVKL en Nekovri een informatie “hoorzitting” middag over de nieuwe PGS13. De middag is druk bezocht en per hoofdstuk werd er flink gediscussieerd over nut en noodzaak van enerzijds de nieuwe stijl en anderzijds over de voorgestelde doelen en de daaraan gekoppelde technische en procedurele maatregelen.

Dhr. Ab de Buck, NEN en projectmanager PGS13 gaf aan de hand van een PPoint presentatie de belangrijkste overwegingen van de Programmaraad Gevaarlijke (PGS) om tot een nieuwe PGS13 te komen. 

Een belangrijke reden om de bestaande PGS13 aan te pakken is, dat het vaak niet duidelijk is waar een maatregel vandaan komt en nu is die gekoppeld aan een doel dat voortkomt uit een risicoanalyse. Maar ook gewijzigde wet- en regelgeving en nieuwe inzichten in het veilig werken met ammoniak in koel- en vriesinstallaties. Belangrijk is ook om te weten, dat de PGS13 nieuwe stijl direct wordt gekoppeld aan wetgeving.

Dhr. René van Gerwen, Entropycs en tevens lid van het PGS13-team nam ons mee door alle 7 hoofdstukken van de PGS13. Een levendige discussie volgde en als PGS13-team hebben we belangrijke aanbevelingen gehoord die wij samen met de andere leden van het team gaan bespreken.

U heeft tot eind van deze week nog de gelegenheid om middels een wijzigingstabel inhoudelijk te reageren op de concept (consultatie) versie PGS13.

 

Kenniskring natuurlijke koudemiddelen thema propaan

In navolging van het IPC project start de KNVvK met de kenniskring natuurlijke koudemiddelen thema propaan. Het blijkt dat in de praktijk nog veel onduidelijk is over het gebruik van propaan en met name het verkrijgen van goedkeuring voor koelinstallaties met propaan onder NPR 7600:2013 verloopt nog via hindernissen.

De KNVvk organiseert daarom op 6 oktober as. een startbijeenkomst om met elkaar kennis te delen, gezamenlijk op te trekken en zo propaan als koudemiddel meer toegankelijk te maken. Leden die beschikken over praktijkervaring met propaan worden nadrukkelijk uitgenodigd zich te melden bij het secretariaat via ettydeboer@knvvk.n of info@knvvk.nl. Zij ontvangen dan een uitnodiging voor de startbijeenkomst die op de Ecofatorij te Apeldoorn wordt gehouden.

KNVvK penvoerder PPS project Humistatus

In het kader van onderzoek binnen de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 2017 is de KNVvK penvoerder voor het PPS project Humistatus van Wageningen University. Het onderzoek Humistatus heeft als doel om topkwaliteit uit duurzame koeling te realiseren door meer inzicht te verkrijgen in de vochtstatus van de producten in bewaarcellen. Een betere productkwaliteit wordt bereikt door het optimaliseren van de vochtstatus (vochtverlies, schimmelreductie) op basis van nieuwe meet-, regel- en koeltechniek tijdens bewaring. Het consortium (van een 20 tal bedrijven) wordt gevormd door agf-handelaren, bewaarders, techniekleveranciers voor klimaatbeheersing en koeling en sensorontwikkelaars/aanbieders.

In september wordt bekend of het Humistatus project van 570.000 euro definitief wordt gehonoreerd.

EIA input

Op 30 juni jl heeft de KNVvk input aan haar leden gevraagd met betrekking tot de energielijst 2017. Jaarlijks wordt deze lijst ge-update en biedt een overzicht van energiezuinige en milieuvriendelijke technieken met fiscaal voordeel. De constructieve setting heeft ertoe geleid dat een drietal voorstellen zijn ingediend voor de Energielijst 2017 nl:
-          Wijzigingsvoorstel PCM
-          Wijzigingsvoorstel CO2
-          Nieuw voorstel Condensing Unit
De ingediende EIA voorstellen zijn in te zien op www.knvvk.nl

Agenda

6 oktober                           Startbijeenkomst kenniskring Propaan
11-13 oktober                    Chillventa
19 oktober                         Bedrijfsbezoek Remeker Kaas, agrarisch
                                          ondernemer 2016
1 november                        Ronde tafel gesprek ‘Injectortechnologie,
                                          toekomstmuziek of kansloze revival?!’
9 november                        Discussiebijeenkomst Smart grid
24 november                      Congres ‘Ken de wetten, pak je kansen’ 

Specifieke info volgt via mail en hou de website, www.knvvk.nl, goed in de gaten!

berichtdatum: 20-03-2018

« terug naar overzicht