Afscheid van de verenigingsmanager - Nieuws - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Nieuws

Afscheid van de verenigingsmanager

In 2016 nadert het KNVvK beleidsplan 2011-2016 zijn voltooiing. De afgelopen jaren is er door opeenvolgende besturen in samenwerking met de leden stevig ingezet op versterking  van de verenigingsstructuur. Gericht op ontwikkeling, verspreiding en toepassing van kennis van koude- en koeltechniek draagt deze bij aan geleidelijke verjonging van het ledenbestand, profilering en samenwerking met andere partijen.

Tijdens de bestuursvergaderingen het afgelopen jaar is voorgenomen in 2016 opnieuw de bakens te verzetten en de vereniging ook wat betreft communicatie en onderlinge interactie te moderniseren.
In samenspraak hierover met het bestuur heeft Timo Corporaal besloten ook zijn eigen bakens te verzetten en nieuwe uitdagingen in het verenigingsmanagement aan te gaan. Wij nemen dus afscheid van hem als verenigingsmanager en ded KNVvK wenst hem alle succes bij het aanboren van nieuwe projecten. 

Tot 1 januari 2016 blijft Timo Corporaal in functie.Na afloop van het dagcongres Koeling in datacenters op 10 december a.s. is er gelegenheid tot afscheid nemen.

 

berichtdatum: 02-10-2015

« terug naar overzicht