MIT Voucherregeling - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

MIT Voucherregeling

NVvK Discussie avond MIT Voucherregeling op 3 juni 2014, Ecofactorij Apeldoorn

Presentatie Steven Lobregt over MIT Voucherregeling, klik hier voor zijn presentatie.

Toelichting

  1. Haalbaarheidsprojecten 40% max. € 50.000: v.b. opdrachten aan kennisinstituten, ingenieursbureaus, breed bereik;
  2. Innovatieadviesproject 50% max. € 10.000 (v.b. industrieel vriesdrogen: 50% subsidie voor ketenspelers;
  3. Ontwikkelen business case op basis resultaat onderzoek 50% max. € 10.000;
  4. Innovatie samenwerkingsprojecten 35% tot € 200.000;
    N.b. hierbij mogen ook eigen uren worden opgevoerd bij het ontwikkelen van een proefinstallatie.
  5. Innovatieprojecten 35% tot € 500.000;
  6. Grote innovatieprojecten 40% tot € 2 mln.

De grotere opdrachten: 4-6, brengen in de praktijk veel rompslomp met zich mee.

Het land is in regio’s verdeeld: Op Oost, Op zuid, kansen voor West, SNN : n.b. uiteenlopende aandachtsgebieden per subsidieregio. Koeltechniek bij OP Oost en SNN veel kansen.
RVO biedt voor partijen die buiten de regio aansluiting zoeken bij een programma landelijke opvang.
Bij de beoordeling van een projectvoorstel schakelt de regio samenwerkingsorganisaties in.
V.b. Gelderland: Food Valley. Limburg:  LOM, Omgeving Nijmegen: Health Valley.
Marktomzet en werkgelegenheid zijn bij de afweging zeker zo belangrijk als duurzaamheid.
Het is belangrijk om bij het invullen van een aanvraag zoveel mogelijk de taal schrijven die de beoordelende lezers willen lezen, gebruik kernwoorden.

                                                        -0-

Jan Broeze: De WUR houdt zich bezig met het strategisch belang van de landbouw. IHB zoals in de topsector Agri-Food tot uitdrukking wordt gebracht
1. Nu meer publiek private samenwerking (PPS) dan voorheen Preproposals 
    ontstaan  i.s.m. bedrijven op zoek naar onderwerpen waar nader onderzoek 
    wenselijk is. Een voorbeeld van samenwerking tussen kennisinstituten is 
    een project van TNO Voeding en WUR gericht op biobased foodresearch voor 
    een hogere gezondheids waarde van voedsel.
PPS meer specifiek WUR- DLO gekoppeld: groene en bio based programma’s gestart voor fundamenteel onderzoek. Ook 1:1 onderzoek WUR- bedrijven is mogelijk.
Wetenschappelijk vernieuwend verwijzen naar publicaties.

2. Programma “Kennis voor Bedrijf” DLO Voucherprogramma 2015 MKB Agri  en 
    Food.
Criteria:
a. Voor MKB ondernemingen;
b. Voorstel moet passen binnen agro & food, wèl duurzaam.
-  administratief minder zwaar, Standaardtekst
Stapelen vouchers met collega ’s mogelijk

-0-

Vragen en discussie: 
- Partner buitenland mogelijk? : geen partner, maar kostenderde ( kosten 
   kunnen dus worden opgevoerd) Voorbeeld van Ned. Gieterijen combi met 
   omgeving Dresden, de Uni Freiberg of TüV.
- Business case in NL mogelijk met spin-offs vanuit startups in andere regio. Innovatie-advies gevolgd door R&D. Provinciale ambtenaren hebben i.h.a. geen eigen kennis, leunen veelal op kennisinstellingen.
- Innovatie, hoe breed? V.b. Miniref met TNO - Bort de Graaf.
Kennis ontwikkeling voor kansen buitenland. Project garnalen Marokko.
- Welke kennisinstelling: naast een universiteit of TNO kan ook een adviseur, 
   architect, installateur worden ingeschakeld.
- Opmerking: aanvragers moeten een business case goed laten doorrekenen. Geen uurtarieven van octrooigemachtigden/accountants e.d.
MIT vouchers: heropening in september landelijk.

-0-

(Koudegroep) Delft-Wageningen
- Hoe KNVvK optimaal inschakelen bij projecten Delft-Wageningen?   
Hoe informatie? D-W informatie i.h.a. helder vindbaar op eigen website.
KNVvK wordt op de mailingslijst geplaatst. Wageningen opereert toepassingsgericht, achterliggende techniek “back office”
- Hoe vindt D-W partners? WUR expliciet via KNVvK!

Aanvragen projecten i.h.k.v.  Koelen en Vriezen WUR lopen. In  juni 2015 : go/no go.
Werven van partners tijdens de zomermaanden.
Insteek:  food quality. Hoe koel- en vriesprocessen in te zetten voor verbetering voedselkwaliteit, smaak en houdbaarheid wanneer koelen en ontdooien elkaar in diverse stappen in het voedselproces opvolgen.

Informatie via algemene mailing: Samenwerking binnen KNVvK ontwikkeltraject denkbaar.
V.b. CO2 transkritische installaties.
IPC project is een goed voorbeeld van clustersamenwerking maar ook veel individueel.
Bij projecten denken aan: gezamenlijke proefinstallaties. Precompetitief, ervaring delen.
Opmerking individueel bedrijf vreest voor verlies van de eigen “ competitive edge”
- Bij samenwerking collega bedrijven;
- Bij samenwerking met semi-overheidsinstanties of kennisinstellingen 
   met een publicatieplicht
Een en ander is contractueel te regelen: Wie is kenniseigenaar wanneer MKB met initiatief komt? Claim toepassing eigen domein MKB bedrijf i.h.a. juridisch  gewaarborgd. Kennis wordt alleen gedeeld met opdrachtgever. WUR werkt soms voor concurrerende bedrijven. Er worden dan aparte onderzoeksteams ingezet.

Eigen activiteit bedrijven: URL s zoeken, trefwoorden zoeken en bij => summier plan voorleggen aan opdrachtverstrekker Evt. LEI inschakelen en referenties wetenschappelijke publicaties toevoegen.

N.b. Er komt een KNVvK Discussieavond van Delft –Wageningen met een vooruitblik in het najaar van 2015.  

Timo Corporaal