Lid worden van de KNVvK - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Lid worden van de KNVvK

Lid worden van de KNVvK

U kunt u aansluiten bij de KNVvK als persoonlijk lid, of als bedrijfsbegunstiger. In beide gevallen ontvangt u gratis ons maandblad Koude & Luchtbehandeling. En kunt u tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan onze activiteiten zoals excursies en themadagen.

Begunstigers

Begunstigers zijn bedrijven en instellingen die het werk van de KNVvK ondersteunen. Iedere bedrijfsbegunstiger kan gratis één extra collega aanmelden als lid van de KNVvK. Ook zij ontvangen dan gratis het maandblad K&L en hebben dezelfde rechten en plichten als persoonlijke leden. De overige geïnteresseerde personeelsleden kunnen bovendien tegen een gereduceerd tarief lid worden van € 108,90 (€ 90,00 excl. BTW).

De contributie over 2019 bedraagt per lid:

  • Persoonlijke leden € 130,00 (€ 107,44 excl. BTW)
  • Gepensioneerden € 65,00 (€ 53,72 excl. BTW)
  • Bedrijfsbegunstigers* € 471,90 (€ 390,00 excl. BTW)
  • Studenten (laatste twee jaren van hun studie)** € 30,00 (€ 24,79 excl. BTW)
  • Scholieren (opleiding service monteur koeltechniek, projectleider/ontwerper koeltechniek) gratis de laatste twee jaren van hun studie**

Ieder lid ontvangt naast convocaties betreffende ledenvergaderingen het vakblad 'Koude & Luchtbehandeling'. De abonnementskosten van dit vakblad zijn inbegrepen bij de jaarlijkse contributie.

Opzeggen lidmaatschap kan alleen schriftelijk en uiterlijk voor 15 december voor elk nieuw contributie jaar.

Wilt u lid worden? Vul dan het onderstaande invulformulier in.

Aanmeldingsformulier KNVvK

Bedrijfsnaam
Aanhef *
Naam *
Adres *
Postcode en woonplaats *
Telefoon (priv) *
Telefoon (bedrijf)
Functie
Geboortedatum *
E-mail adres *
Internet adres *
Opmerkingen/vragen
Wenst toe te treden tot de KNVvK als:


Bedrijfsbegunstigers
Iedere bedrijfsbegunstiger kan, zonder verdere bijkomende kosten, maximaal twee personeelsleden aanwijzen als lid. Deze leden hebben dezelfde rechten/plichten als ieder persoonlijk lid; K&L en de convocaties worden dan via het bedrijfsadres, maar wel op naam, toegezonden. Mochten er meer personeelsleden lid willen worden, dan kan dit voor een gereduceerd tarief van € 89,25 (€ 75,00 excl. BTW)
Naam 2e lid
Naam 3e lid
Naam 4e lid
Studentenlid
Ik studeer aan *
Verwacht afstudeerjaar *
Na het afstuderen wordt ik zonder tegenbericht automatisch persoonlijk lid.