Koelen & Vriezen van Levensmiddelen - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Koelen & Vriezen van Levensmiddelen

Geslaagde themamiddag Koelen & Invriezen van levensmiddelen

Op donderdag 11 december 2014 vond een zestigtal koeltechnici de weg naar de themamiddag  ober Koelen & Invriezen van levensmiddelen in Breukelen. Deze werd georganiseerd door Vakmedianet in samenwerking met de WUR (onder auspiciën van de Beleidsgroep Marcom van de KNVvK). Dagvoorzitter Edo Wissink, Wageningen UR Food Sciences Group, zag kans levendige discussies uit te lokken tussen het gehoor en de inleiders Erik Esveld van de WUR, Julien Voogt van TNO, Arne Koopmans van GEA Farm technologies en Marcel van der Haagen GEA Freezing. Een uitgebreid verslag treft u in RCCK&L. Vooral het effect op kwaliteit van levensmiddelen van vriesbewaring daagt uit tot het bewandelen van nieuwe denkwegen. Vriezen heeft nog te veel het “Ti ta toveraar effect:  alles in het voortbrengingsproces proces staat bij bevriezing stil. De markt vraagt juist ëen meer dynamische blik.Zó in te vriezen, te tempereren en te bewaren dat unieke eigenschappen van levensmiddelen niet verloren gaan, maar juist kwaliteit wordt bevorderd. Het was duidelijk dat het thema de nodige ideeën uit de zaal wist los te maken. Aan het eind van de lezingen kwamen de deelnemers dan ook met goede  suggesties voor nieuwe thema’s om op voort te borduren in het KNVvK jaarprogramma.

Timo Corporaal - KNVvK heet de aanwezigen welkom Edo Wissink - WUR heet de mensen welkom Erik Esveld - WUR Julien Voogt - TNO Edo Wissink  - WUR en Julien Voogt - TNO Aandachtig gehoor Erik Esveld - WUR Arne Koopmans - GEA Farm Technologies Arne Koopmans - GEA Farm Technologies Maarten Vos en Henk van der Ree Marcel van der Haagen - Gea Freezing Marcel van der Haagen - Gea Freezing