KNVvK - Verspreiding - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

KNVvK - Verspreiding

KNVvK - Verspreiding

Als KNVvK beschikken we over een schat aan kennis en informatie op het gebied van de koudetechniek. Die kennis verspreiden we niet alleen via ons vakblad maar ook via vakgroepen,  lezingen, themadagen, (inter-)nationale congressen en niet te vergeten onze HBO-opleiding. Ook op deze website zijn allerlei publicaties te vinden, of krijgt u de toegang tot andere sites op het gebied van de koude-en luchtbehandeling. 

Binnen de KNVvK ziet de redactieraad toe op de kwaliteit van het blad Koude & Luchtbehandeling. Dit is het officiele orgaan van onze vereniging. De redactieraad is samengesteld uit leden van organisaties zoals de KNVvK, NVKL, VLA , NKI, VERAC, de TU-Delft en universiteit WUR van Wageningen  en de FKL. De voorzitter is namens de KNVvK benoemd. Wordt u lid van de KNVvK, dan bent u automatisch ook geabonneerd op ons blad.

Colloquium

Diverse werkgroepen zijn binnen de KNVvK actief om themadagen, lezingen en andere bijeenkomsten voor te bereiden. Een nieuw initiatief is het Colloquium, een bijeenkomst in een kleine en informele setting aan het einde van de dag. Meer informatie hierover volgt binnenkort op deze website. U kunt zich via onze contactpagina melden als u op de hoogte gehouden wilt worden van onze plannen op dit gebied!