KNVvK - Vereniging - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

KNVvK - Vereniging

KNVvK - Vereniging

Als lid van de KNVvK hebt u niet alleen contact met vakgenoten uit Nederland, maar ontmoet u ook collega’s van over de grens. De KNVvK organiseert diverse activiteiten zoals de jaarvergadering, netwerkbijeenkomsten en de mogelijkheid om elkaar via de website of Linkedin op te zoeken.

Met het lidmaatschap van de KNVvK boort u een uitgebreid netwerk van contacten aan met wie u in een onafhankelijke, niet-commerciële omgeving kunt sparren over verschillende thema’s. Dat kan tijdens een informele borrel, of in georganiseerde verbanden zoals themadagen, congressen of door deelname aan een commissie.

Diversiteit

De leden van de KNVvK zijn afkomstig uit veel verschillende bedrijven en organisaties. Denk aan universiteiten, onderzoeksinstellingen, installatiebedrijven en allerlei bedrijven waar de toepassing van koude een rol speelt. Zoals supermarkten, koel- en vriesopslag, visserij, landbouw, brouwerijen, ijsbanen, productiebedrijven van voedsel en gebouwen waar gekoeld moet worden.  Dat maakt de uitwisseling van kennis en ervaring uitermate interessant.

Uitstekend geïnformeerd

Als KNVvK kunnen we gerust stellen dat we dankzij onze leden uitstekend geïnformeerd zijn en daardoor technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van milieu, duurzaamheid en regelgeving op de voet kunnen volgen. Met onze activiteiten en initiatieven willen we vooral stimuleren dat leden elkaar onderling goed weten te vinden. Deze website en de Linked-In groep zijn daar voorbeelden van.

Lidmaatschap

Overweegt u een lidmaatschap?
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.