KNVvK - Toepassing - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

KNVvK - Toepassing

KNVvK - Toepassing

Als KNVvK stimuleren we de toepassing van koude. Dat doen we vooral door de uitwisseling van informatie en adviezen en aan de hand van demonstratieprojecten. Bovendien willen we een kennisloket starten, juist ook omdat er grote behoefte blijkt te zijn aan een vraagbaak op het gebied van de koude.

Als lid van de KNVvK hebt u vrij-uit toegang tot het kennisloket en de demonstratieprojecten. Bovendien organiseren we regelmatig themadagen en bedrijfsbezoeken. U krijgt ook zelf alle ruimte om uw eigen projecten te demonstreren. Voor de calamiteiteninformatie hebben we vooral een doorverwijs-functie naar organisaties die deze informatie beschikbaar hebben.

Een voorbeeld:
De KNVvK is een van de deelnemers in de koudegroep Delft-Wageningen. Een onlangs uitgevoerd project is het maken van CO2-hydraten die  bij een temperatuur van + 7°C slurrie produceert als verpompbare ijskristallen. De latente warmte hierbij geeft een groot energievoordeel bij het koelen van o.a. vlees, door versproeiing hiervan op het vlees. Tijdens een themadag hebben we deze installatie gedemonstreerd. 

Vernieuwend
Als KNVvK willen we graag meer demonstratieprojecten via de koudegroep ondersteunen. Zodat we de koudetechniek kunnen stimuleren om vernieuwende toepassingen te realiseren. Met de slurrie kan bijvoorbeeld nog veel meer gedaan worden in de AC-branche, de sport etc.