Kenniskring natuurlijke koudemiddelen - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Kenniskring natuurlijke koudemiddelen

De Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen (KKNK) is een doorstart en verbreding van de succesvolle Kenniskring Propaan (KKP). Deze KKNK omvat naast koolwaterstoffen ook de natuurlijke koudemiddelen CO2 en ammoniak.

Natuurlijke koudemiddelen: koolwaterstoffen, CO2 en ammoniak

De insteek van de Kenniskring is om alle natuurlijke koudemiddelen (koolwaterstoffen, CO2 en Ammoniak) aan bod te laten komen. Voor al deze natuurlijke koudemiddelen geldt dat er nationaal en internationaal tal van zaken spelen op het gebied van regelgeving, normen en richtlijnen, technologieontwikkeling, demonstratie en marktintroductie. Ook hebben al deze natuurlijke koudemiddelen een achterstandspositie ten opzichte van de synthetische koudemiddelen, die gedomineerd worden door een beperkt aantal grote marktspelers met grote commerciële belangen. De KNVvK heft als onafhankelijke vereniging zonder specifieke (commerciële) belangen, bij uitstek de positie om de balans beter in evenwicht te brengen.

Doelgroepen

De Kenniskring richt zich op drie doelgroepen:
- installateurs/koeltechnische bedrijven binnen de sector met betrokkenheid
   bij natuurlijke koudemiddelen;
- intermediairs (adviseurs, ingenieursbureaus, kennisinstellingen);
- eindgebruikers die willen overschakelen naar natuurlijke koudemiddelen.

Dit betekent dat kennisniveaus moeten worden aangepast aan de behoeften van de onderscheiden doelgroepen. Toegevoegde waarde wordt ook geleverd door de verschillende doelgroepen met elkaar in contact te brengen en te helpen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
Deelname aan activiteiten van de Kenniskring is laagdrempelig en open voor leden en niet-leden van de KNVvK.

Activiteiten KKNK

Als kernactiviteiten zijn te onderscheiden:
a) Bundelen van krachten (doelgroepen en marktpartijen);
b) kennis verzamelen en toegankelijk maken voor doelgroepen en
    marktpartijen;
c) initiëren, coördineren en mede-uitvoeren van nationale en internationale
    projecten.

De volgende concrete zaken die op dit moment hieronder vallen zijn:
- Opzetten, uitbouwen en beheren van een web-platform KKNK (incl. regelen
  verantwoordelijkheid voor inhoud, disclaimer, wijze van opnemen van
  bedrijfsdetails etc.).
- Vervolgen van de rol van de KNVvK in de herzieningen van PGS-13, NPR 7600
  en NPR 7601, inclusief de introductie van de herziene versies bij de
  doelgroepen en marktpartijen in al dan niet aangepaste vorm moeten
  blijven bestaan na publicatie van de herziene NPR 7600.
- Heroverwegen of de 4 KNVvK Werkvoorschriften voor koolwaterstof
   koudemiddelen in al dan niet aangepaste vorm moeten worden
   gecontinueerd na publicatie van NPR 7600:2018.
- Vervolgen van het project kennisfiches, die verenigingsmanager in
   samenspraak met Steven Lobregt van Sparkling Projects voor RVO heeft
   gemaakt. Het doel van RVO was om de eindgebruiker met deze fiches te
   informeren.
- Uitwerken van een mogelijk rol als partner in een Europees project in het
   LIFE programma.
- Ondersteunende inhoudelijke rol bij verenigingsactiviteiten op het gebied
   van koudemiddelen voor warmtepompen (woningbouw, utiliteit en
   industrie) 

Hieronder kunt u vier werkvoorschriften vinden voor koolwaterstoffen

Specifieke eisen aan de kwaliteit van hardsoldeerverbindingen bij koelinstallaties en warmtepompen met koolwaterstoffen als koudemiddel

Veilig werken met koolwaterstoffen als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen

Inpandige toepassing van koolwaterstoffen als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen

Stationaire detectoren voor koolwaterstoffen als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen

Hieronder kunt u de gepubliceerde nieuwsbrieven vinden

Nieuwsbrief KNVvK20-02-2019

Nieuwsbrief KNVvK03-07-2019