Jaarvergadering en Dag van de Koude - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Jaarvergadering en Dag van de Koude

De jaarvergadering van de KNVvK werd gehouden op 20 april 2016 in het OTIB-gebouw te Woerden. De vergadering werd vooral door trouwe leden bezocht. Een belangrijk agenda punt was: ,,hoe bindt je jonge leden aan de vereniging", daar ging de nieuwe verenigingsmanager Etty de Boer op in. Een andere terugkerend agendapunt is bestuurswisselingen. Er werd afscheid genomen van enkele bestuursleden die hun reguliere termijn op hadden zitten. De heren Edo Wissink, Jan Broeze, Bart van der Wekken en Bernie Willems traden af. Ze werden bedankt voor hun inzet en kregen een abstracte ijsbeer van de bekende kunstenaar Pompom mee. Joop Hoogkamer volgt Bernie Willems op als secretaris-penningmeester. Daarnaast werd René van Gerwen gekozen als gewoon lid in het bestuur.

Na de jaarvergadering was nog de Dag van de Koude. De heren Jan Mellegers en Edwin van der Zalm van Hydromx gaven een uiteenzetting over de toepasbaarheid van nanovloeistof in verwarmings- of koelinstallaties ter vervanging van water.  Een nieuw soort vloeistof wordt gecreëerd door nanodeeltjes toe te voegen aan water. Hiermee wordt feitelijk een nieuwe vloeistof gecreëerd, met andere thermodynamische eigenschappen dan water, zowel door de interactie tussen de deeltjes en de watermoleculen, als door de interactie tussen de deeltjes.
Een nanovloeistof verhoogt de efficiency van een systeem door een aantal eigenschappen van water te verbeteren op moleculair niveau. De eigenschappen van de vloeistof gaan daardoor lijken op die van vaste stoffen als metalen, met behoud van de vloeibaarheid.

- Carlos Infante Ferreira, als associate professor TU Delft, geeft als coreferent zijn wetenschappelijke visie op het gebruik en de toepassing van nanovloeistoffen in verwarmings- of koelinstallaties.

Hierbij de presentatie van Hydromx.

Foto impressie van de jaarvergadering en Dag van de Koude

Ontvangst deelnemers jaarvergadering 20 april 2016 Joop Hoogkamer in gesprek met Bob van den Hoogen Staand achter John Fischer en M. Oosdijk en voor Sietze van der Sluis en Jan Broeze Blik op de zaal Sietze van der Sluis, Robert Breedijk, Geert Doornbosch en Henk van der Ree In het midden Piet Moerman Bestuurstafel Steven Lobregt, Bernie Willems, Peter Augustinus en Etty de Boer Carlos Infante Ferreira, Kees van Heiningen Geert Doornbos leest verklaring kascommissie voor Etty de Boer Geert Doornbos leest verklaring kascommissie voor Kees van Heiningen geeft verslag St Gustav Lorentzen Steven Lobregt, Bernie Willems, Peter Augustinus en Etty de Boer Henk van der Ree verteld iets over de IIR Dia blijk van waardering bestuursleden Edo Wissink en Etty de Boer Etty de Boer en Jan Broeze Jan Broeze is blij met zijn waardering Bernie Willems en Peter Augustinus Perer Augustinus, Bernie Willems en Etty de Boer Pompom ijsbeer groot Ren van Gerwen en Joop Hoogkamer Pauze Pauze Henk van der Ree en Piet Moerman Pauze Pauze Verpakking ijsbeer Pompom IJsbeer klein Lezing van Erwin van der Zalm van Hydromx Jan Mellergers neemt het over van Edwin van Hydromx Gerard Vos luistert aandachtig Lezing van Carlos Infante Ferreira over nanovloeistof Afsluiting door Etty de Boer Afsluiting door Etty de Boer