Jaarvergadering 2015 - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Jaarvergadering 2015

Dick Havenaar benoemd tot Erelid op KNVvK Ledenvergadering

Tijdens een geanimeerde ledenvergadering op 15 april jl. in het Pakhuis Noorderhaven in Zutphen kozen de KNVvK leden Ing. Dick Havenaar tot Erelid. Dick heeft zich ruim  40 jaar vakkundig ingespannen voor de koude- en koeltechniek. Binnen de KNVvK bekleedde hij diverse bestuursfuncties en is al 20 jaar inhoudelijk betrokken bij de samenstelling van het vakblad RCCK&L.
Hij was 11 jaar voorzitter van de Redactieraad en is momenteel technisch adviseur van de redactie. Alle reden om hem te huldigen met een erelidmaatschap. Hij toonde zich verguld met het blijk van waardering, en zal zich graag blijven inzetten voor de branche.

Voor Peter Augustinus was deze ledenvergadering een vuurdoop als voorzitter van de KNVvK. Deze doorstond hij prima.Hij rondde de vergadering waar voornamelijk financiële zaken aan de orde waren binnen 2 uur af.
-De POST HBO opleiding Koudetechniek loopt naar tevredenheid start met een nieuwe editie in september 2015;
- De Stichting Gustav Lorentzen wil graag KNVvK leden gelegenheid bieden om van het opgebouwde fonds gebruik te maken voor nieuwe projecten en nodigt leden zich uit zich te melden bij de KNVvK;
- Het IPC project " Natuurlijk koelen, ontwikkeling van kleine HFK-vrije koelinstallaties" loopt naar behoren en wordt binnenkort tussentijds geëvalueerd. In Lunteren vond op 2 april jl. de feestelijke opening van het Pakhuis van Remekerkaas met natuurkorstrijping plaats. 

Prof. Henk van der Ree sprak zijn waardering uit voor de vele activiteiten die de KNVvK de laatste jaren organiseert. 

Gastpreker Dr. Jürgen Süss in het kader van de Dag van de Koude trok met een lezing met als titel "A compact cooling system based on using water (R718) as a refrigerant" veel belangstelling bij een kritisch maar enthousiast
gehoor. 

De KNVvK kijkt terug op en geslaagde ledendag, mede dankzij het gastvrije
onthaal door de gastheer van Cleantech Center/ pakhuis Noorderhaven Henk
Janssen.

Menno van der Hoff, John Fischer, Peter Uges en Jan Duiven Henk Janssen en Peter Augustinus in overleg Dick Havenaar en Jan Duiven Henk Janssen verteld over de geschiedenis van het Pakhuis Peter Augustinus opent de vergadering Dagelijks Bestuur: Steven Lobregt, Peter Augustinus, Bernie Willems,. Naast Steven de verenigingsmanager Timo Corporaal Peter Augustinus overhandigd Dick Havenaar het erelidmaatschap van de KNVvK Peter Augustinus en Dick Havenaar Domaj Gobac, Ronald Voogd en Geert Doornbos Uitleg van het jaarverslag door Bernie Willems Uitleg van de kascommissie Geert Doornbos Erik Hoogendoorn krijgt van de IIR een erkenning v.l.n.r. 2e rij Lert Fontein, Bob van den Hoogen, Ernst Berends, Peter Uges, Henk van der Ree. Vooraan Carlos Infante Ferreira en Bernie Willems Lezing van Jrgen Sss Lezing Jrgen Sss met afbeelding teruggang CO2 In het midden Udo van der Meer Jrgen Sss ontvangt na de lezing een kunstboek Joop Hoogkamer en Timo Corporaal heft het glas