Investeren in Chillers: Klaar voor de toekomst? - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Investeren in Chillers: Klaar voor de toekomst?

Ontwerpcriteria moderne NH3 chiller - door Ernst Berends, werkzaam bij GEA Refrigeration Netherlands NV
Samenvatting: Aan welke punten moet een moderne chiller voldoen? Milieu, duurzaamheid, CO2 uitstoot, Total Cost of Ownership, minimale COP, maximale levensduur.
Componenten keuze. Hoe vergelijken we chillers op een eerlijke manier. Enkele recente praktijk voorbeelden.

Koudemiddelen in (de)centrale HVAC-installaties na 2020. door Menno van der Hoff, werkzaam bij Colt International BV te Cuijk
Samenvatting: welke richting het op gaat met de ontwikkeling en toepassing van koudemiddelen in (de)centrale HVAC-installaties na het jaar 2020. Het betreft zowel directe (VRF en DX) als indirecte systemen.

De plussen en minnen van koude-dragers - door Ernst Berends, werkzaam bij GEA Refrigeration Netherlands NV, Functie : Application Engineer Technology & Innovation
Samenvatting: Overzicht van de in chillers toegepaste en nadelen, monstername, riespuntsbepaling, corrosie, ontluchting, etc.

Inzet van een vloeistofkoelmachine als warmtepomp - door Frans Keizer van Johnson Controls BV te Gorinchem
Samenvatting: er wordt een project gepresenteerd, waarin een vloeistofkoelmachine als warmtepomp is ingezet. In de voordracht komt aan bod: het selecteren van het juiste type, de prestaties van de warmtepomp, de hydraulische inpassing van de warmtepomp in het totale systeem en de regeling.
Tot slot wordt er aandacht besteed aan monitoring van de machine en de nazorg.

Operationele verbetermogelijkheden van zeewater gekoelde chillers van airco systeem hotel - door Ir. Edo Wissink van TNO afdeling Energy en Comfort Systems en werkzaam bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen in het lectoraat Duurzame Energie.
Samenvatting: In opdracht heeft TNO heeft een uitgebreide inspectie uitgevoerd met als doel om de operationele kosten van het airco systeem te reduceren en advies te geven over nieuwe investeringen in het airco systeem. Het gaat om een groot Hotel op Curacao, waarvan koud water geleverd wordt door zeewater gekoelde chillers. Basis van de aanpak is Trias Energetica.