Discussieavond EIA Kleine Koelaggregaten en Energielijst 2017 - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Discussieavond EIA Kleine Koelaggregaten en Energielijst 2017

Op de discussieavond EIA Kleine Koelaggregaten bij de Ecofactorij in Apeldoorn zijn een 25-tal geïnteresseerden bij elkaar gekomen. Deze bijeenkomst stond in het teken van het verkennen van de mogelijkheden om (kleine) koeltechnische installaties voor subsidie, in kader van EIA lijst 2017, in aanmerking te laten komen. Hiertoe gaf de heer Harry Beekhof van RVO een inleiding met betrekking tot de ervaringen van de afgelopen jaren en de richting die de RVO in deze voornemens is. Klik hier voor de presentatie van H. Beekhof. Aansluitend gaf Steven Lobregt vanuit bestuur KNVvK een korte presentatie over de nieuwe EU verordening Ecodesign (2009/125/EG), die per 1 juli 2016 in werking is getreden. Ook is een EIA voorstel ‘condensoreenheid’, opgesteld door een klein expertiseteam, gepresenteerd op basis waarvan de aanwezigen met elkaar de discussie aangingen. Klik hier voor de presentatie van S. Lobregt.

De avond kenmerkte zich door geanimeerde discussies waarbij op constructieve wijze de argumenten voor/tegen natuurlijke koudemiddelen zijn uitgewisseld, hoogte van SEPR en daarmee is stilgestaan bij het ambitieniveau van de EIA lijst. De avond is afgesloten met een netwerk borrel.

Vervolg

Tot 15 augustus 2016 kan nog input worden geleverd m.b.t. het voorstel dat de KNVvK zal indienen t.b.v. de EIA-lijst 2017 via ettydeboer@knvvk.nl of info@knvvk.nl

 Jaarlijks wordt deze lijst ge-update en biedt een overzicht van energiezuinige en milieuvriendelijke technieken met fiscaal voordeel. De constructieve setting heeft ertoe geleid dat een drietal voorstellen zijn ingediend voor de Energielijst 2017 nl:

-          Wijzigingsvoorstel PCM - klik hier voor PDF

-          Wijzigingsvoorstel CO2- klik hier voor PDF

-          Nieuw voorstel Condensing Unit- klik hier voor PDF

Voor contactgegevens EIA - klik hier voor PDF

Voorstel energielijst EIA 2017 - klik hier voor PDF

Deelnemers krijgen een Italiaanse maaltijd 30 juni 2016 Ontvangst deelnemers 30 juni 2016 Steven Lobregt opent de discussieavond Steven Lobregt en Harry Beekhof 30-6-2016 Harry Beekhof begint zijn presentatie 30-6-2016 Deelnemers EIA 30-6-2016 Deelnemers EIA 30-6-2016 Etty de Boer en A. Staal 30-6-2016 Etty de Boer en A. Staal 30-6-2016 Flessen Jgermeister 30-6-2016 Lert Fontein over zijn ventilator en Steven Lobregt 30-6-2016 Frans Kapsenberg, vraag van Chris van der Lande en Lert Fontein 30-6-2016 Schaduwspel van Steven 30-6-2016 Deelnemers EIA 30-6-2016 Steven Lobregt geeft zijn presentatie 30-6-2016 Etty de Boer geeft Harry Beekhof een fles Jgermeister 30-6-2016