De KNCV daagt KNVvK uit - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

De KNCV daagt KNVvK uit

Discussieavond op 6 maart met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (KNVvK).

‘Een hittestabiele oxytocine injectie’

Jaarlijks sterven in Afrika  125.000 vrouwen na de bevalling door bloedingen. In de westerse wereld krijgen vrouwen na de bevalling meestal een oxytocine injectie. Oxytocine zorgt voor samentrekking van de baarmoeder en eventuele bloedingen worden hierdoor gestopt. Het hormoon oxytocine moet beneden de 8°C worden bewaard, boven deze temperatuur valt het snel uit elkaar. Een volledige koude keten blijkt wel te lukken in ziekenhuizen in grote steden van Afrika. Op het platteland daar is een dergelijke koude keten niet gelukt en er kan daardoor geen gebruik worden gemaakt van dit hormoon. Ilvy van der Hoeven en Esther Hazelhoff waren 17 toen ze besloten dit probleem op te lossen.

Het oxytocine wordt gevriesdroogd in een injectiespuit en voorzien van een coating van suikermoleculen. Zo kan het een maand droog worden bewaard bij 55°C. Daarna een beetje water erbij en het heeft praktisch al zijn werking behouden. De scholieren hebben gewerkt op de afdeling farmaceutische technologie en biofarmacie op de Rijksuniversiteit Groningen en zijn daar begeleid door Prof. Dr. Erik Frijlink. Om het in de praktijk bruikbaar te laten zijn is een minimale bewaartijd van 3 jaar noodzakelijk. Inmiddels is aangetoond dat ook 3 jaar bewaren geen probleem is.

Het profielwerkstuk werd ingestuurd voor  de  Van Melsen Prijs wedstrijd  van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze behaalden de eerste prijs.  Daarna werden ze door de Radboud Universiteit afgevaardigd naar de internationale profielwerkstukkenwedstrijd, de International Conference for Young Scientists (ICYS), die dat jaar was op de Lomonosov Moscow State University. Ook in Moskou viel het oxytocine verhaal goed, Ilvy en Esther kregen een gouden medaille in hun categorie.

Op 6 maart is gestart met een inleiding over koude techniek en ketens door Maarten Vos, daarna hebben Ilvy en Esther hun onderzoek gepresenteerd. De afdeling farmaceutische technologie is verder gegaan waar Ilvy en Esther destijds zijn gestopt. Dat heeft tot 5 wetenschappelijke publicaties geleid, waaronder een artikel in ‘Nature’. Daarmee is de validiteit van hun idee vast komen te staan. Daarnaast blijkt H. Patil in februari is gepromoveerd op ‘Development of adjuvanted influenza vaccines for pulmonary delivery’. Bij dit onderzoek is het griepvaccin gevriesdroogd en voorzien van een suikercoating. Het inhaleren van een griepvaccin in de vorm van een droog poeder kan een goed en goedkoop alternatief worden voor het vloeibare vaccin dat met een prik moet worden toegediend. Het poeder hoeft niet koel bewaard en getransporteerd te worden, wekt een sterke afweerreactie tegen griep op – óók in de bovenste luchtwegen – en is eenvoudig toe te dienen.

De avond werd afgesloten door een discussie tussen chemische oplossing of koude keten oplossing. Steven Lobregt, vice voorzitter van de KNVvK start met een sprekend praktijkvoorbeeld. In Ghana ging het financieel wat beter, dit leidde ertoe dat de consumptie van kip omhoog ging. Tegelijkertijd steeg ook de kindersterfte. De kippen gingen in Nederland diepgevroren het vliegtuig in. Om diesel te sparen werd de koeling het grootste deel van de rit van het vliegveld tot de eindbestemming uitgeschakeld. Niet zo gunstig voor het kippenvlees. Ilvy en Esther zijn ervan overtuigd dat hun oplossing een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de vrouwensterfte in Afrika. Ze zijn dan ook teleurgesteld dat het in de praktijk nog steeds niet gebeurd. Dit artikel is tevens bedoeld om hen te ondersteunen.

Dr Jan Marijnissen

Hieronder twee interessante lezingen

Inleiding koudetechniek door M. Vos

Hittebestendig Oxytocine door Esther Hazelhoff en Ilvy van der Hoeven

Inleiding door Timo Corporaal 

Inleiding door Drs. Timo Corporaal

Maarten Vos inleiding over Koeltechniek

Maarten Vos

Esther Hazelhoef en Ilvy van der Hoeven

Esther Hazelhoff en Ilvy van der Hoeven

Prof. Henk van der Ree

Maarten Vos, Prof. Henk van der Ree, Frans Kapsenberg

Ernst Berends

Ernst Berends

Steven Lobregt

Steven Lobregt

Jan Marijnissen met de twee onderzoekers

Esther Hazelhoff, Dr. Jan Marijnissen en Ilvy van der Hoeven

Fotograaf: Harja Blok

Fotograaf van Erns Berends: Frans Kapsenberg