CO2 transkritische installaties - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

CO2 transkritische installaties

Terugblik levendige discussieavond CO2-transkritische koelinstallaties, 19 mei 2015

KNVvK leden in gesprek over de toepassing van natuurlijke koudemiddelen

Op dinsdag 19 mei jl. heeft een 40 tal KNVvK leden zich beraden en gediscussieerd op de inzet van CO2-transkritische koelinstallaties. Ing. Jeroen Vredenberg. Directeur Operations Veld Koeltechniek B.V. in Groenlo leidde het onderwerp in met als cruciale vraag “CO2-transkritisch onzinnig ?” De afgelopen jaren heeft de KNVvK zich intensief bezig gehouden welke natuurlijke  koudemiddelen als alternatief voor milieubelastende HCFK en HFK's koudemiddelen kunnen worden ingezet. In maart van dit jaar is er een discussieavond gewijd aan propaankoeling em CO2-systemen met enkele “innoverende bedrijven” zoals IBK en Servex.

Op 19 mei bracht Veld Koeltechniek B.V. enkele cruciale aspecten in stelling.

Ing. Jeroen Vredenberg bepleitte nuancering. Er zijn enkele belangrijke randvoorwaarden. Het succes van CO2 transkritisch staat of valt met de professionalisering van de markt. Na introductie van het booster concept in 2007-2008 zijn vooral in de foodretail-branche resultaten bereikt. Bij supermarkten heeft CO2 vaste voet aan de grond gekregen door een groeiende koudevraag naar natuurlijke koudemiddelen en de wens van vergroening bij interne processen binnen de supermarktketens. Inmiddels kan men landelijk op jaarbasis spreken van een rendementsverbetering van 10-15% t.o.v. het begin vsan deze toepassing.

De discussie spitste zich toe op een aantal belangrijke voorwaarden voor het succes van CO2 transkritische koelsystemen. Het gaat hierbij om de beschikbaarheid van componenten o.a. bij de groothandel. In het algemeen geldt dat de kennis van producten op niveau is, maar de systeemkennis vaak te kort schiet.

De menselijke factor blijft volgens de zaal van groot belang. Koeltechnische bedrijven moeten het personeel indringend bevragen op parate kennis van normen (NPR7601,en de EN 378) veiligheidsvereisten, regeltechniek en materiaalkennis. Bij de implementatie vormt tekortschietende kennis een risicofactor. Vooral omdat grote klanten/opdrachtgevers vaak een kennisachterstand tot de actuele techniek vertonen.

Voor de keuze gesteld K65 of RVS geniet RVS bij installateurs een lichte voorkeur. Vakbekwaamheid en feitelijke kennis zoals bij het solderen blijft steeds een vereiste met het oog op lekpreventie.

De vraag doet zich voor of CO2 transkritisch behalve voor synthetische koelmiddelen, ook een alternatief zou zijn voor NH3? Wellicht wel, indien er sprake is van een constante koudevraag gedurende een jaar. Een voorlopige conclusie is dat de TCO van een CO2 transkritisch systeem concurrerend kan zijn. Met name wanneer wordt gefocust op een verbetering van de reeds bekende technieken voor warmteterugwinning, en wanneer de regeltechniek het omslagpunt van subkritisch naar transkritisch bedrijf (de zogenaamde transitie modus) verfijnt. Eén en ander resulteert in het langer functioneren in de subkritische modus, wat het rendement van de installatie positief beïnvloedt.

Een installatie is veilig is te realiseren en hoeft in principe niet duurder te zijn dan een systeem met synthetische koeling. Kennisoverdracht blijft essentieel. Goede informatie leidt ook hier tot snellere acceptatie. 

Timo Corporaal

Steven Lobregt opent de discussieavond Jeroen Vredenberg inleider CO2 transkritisch Conclusies sheet CO2 transkritisch installaties Deelnemers CO2 o.a. Timo Corporaal, Johan Odie, Ren van Gerwen, Willy van Leeuwen en Willen van Leeuwen Lert Fontien, F. Mooi, Kees van Heiningen Kees van Heiningen stelt een vraag Deelnemers CO2 Timo Corporaal overhandigt de spreker Jeroen Vredenberg een fles wijn