Centraal versus decentraal koelen - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Centraal versus decentraal koelen

Themamiddag: Centraal versus decentraal koelen

Er was een grote groep geïnteresseerden  die op de themabijeenkomst af kwamen. Onderling en met de sprekers werd uitgebreid gediscussieerd over de voor- en nadelen van centrale en decentrale koeling en over koudemiddelen. Naast de technische aspecten van centrale c.q. decentrale koeling werd ook stil gestaan bij de implicaties van mogelijk veranderende wetgeving vanuit Brussel die nu zijn beslag krijgt.

De grote betrokkenheid van de toehoorders bleek wel uit het feit dat ze de sprekers aanvulden met een aantal aspecten die tijdens de voordrachten nog niet aan de orde waren gekomen.

Bekijk hieronder de presentaties (pdf):

Centrale versus decentrale industriële koelsystemen , door Ing. D. Wentink van Adviesburo Verhoef

Verkenning excellente decentrale koelunits, door Menno van der Hoff, Uniechemie

Marktoplossingen met decentrale units, door Chris van der Lande, Uniechemie

Regelingen ten behoeve van decentrale koelunits, door Robert Breedijk, Danfoss

Energiebesparing in de bebouwde omgeving, door Jaap de Knegt, VERAC

Bron: Vakmedianet Geschreven door Erwin van Leeuwen