Archief - Mededelingen - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Archief - Mededelingen

Archief - mededelingen

Complete Mededelingen

Nummer Inhoud
1908: Mededeelingen nr 1 Het 1e Internationale Koude Congres te Parijs
1908: Mededeelingen nr 2 Verslag van het 1e Internationale Koude Congres koelindustrieën te Parijs
1908: Mededeelingen nr 3 Een nieuwe constructie van Compressie Koelmachine en enige toepassing kunstmatige koude
1909: Mededeelingen nr 4 Verslag 1e algemene vergadering op zaterdag 17 april 1909 te Amsterdam
1908: Mededeelingen nr 5 Premier Congrès International du Froid, Les Machines Frigirifiques aux Pays-Bas. Les Applications du Froid Artificiel aux Pays-Bas.
1909: Mededeelingen nr 6 Voordracht van het lid C.G. Vattier Kraane als inleiding tot het bezoek op zaterdag 17 april 1909 aan het Koelpakhuis der N.V. ,,Vriesseveem" te Amsterdam, Hoe gedraagt zich de ammoniak in de nabijheid van de regelafsluiter ener koelinrichting? door het lid F. Muller, w.i. en Verenigingszaken
1909: Mededeelingen nr 7 Verslag 2e algemene vergadering op 7 december 1909 te Rotterdam, Mededelingen naar aanleiding der vraag: ,,Hoe gedraagt zich de ammoniak in de nabijheid van de Regelafsluiters ener Koelinrichting?" in de Mededelingen No. 6., Een nieuwe Pakking voor Koelmachines en Verenigingszaken
1910: Mededeelingen nr 8 Iets over de warmte en het voortbrengen van koude, Mededelingen omtrent de ,,Association Internationale du Froid" en Verenigingszaken maart 1910
1910: Mededeelingen nr 9 Koelinrichtingen in Groot-Britannië, juni 1910
1910: Mededeelingen nr 10 Verslag der 3e Algemene Vergadering op 9 April 1910 te Leiden, Rapport over het koeltechnisch onderwijs in Nederland, Association International du Froid, Het tweede internationale Koude-Congres, Koelmachines op de Tentoonstelling te Brussel, Verenigingszaken, augustus 1910
1910: Mededeelingen nr 11 Rapporten uit Nederland, ingediend bij het tweede internationaal Koude-Congres te Weenen, In- en uitvoer van Vleesch, Toepassing kunstmatige koude in Nederland, Kuntsmatige koude bij Trekplanten, Koeltechniek in verband met de Paraffine-industrie, Afkoelen van woonhuizen in de Tropen, IJsbekers en Verenigingszaken
1911: Mededeelingen nr 12 Verslag van 4e  Algemene vergadering op 13 december 1910 te Utrecht, Rapport betreffende Koelwagens voor vleesvervoer bij de H.S.M., Onderzoekingen verricht in het Kryogene Laboratoirum, Afkoelen van woonhuizen in de Tropen en Verenigingszaken, februari 1911
1911: Mededeelingen nr 13 Het tweede Internationale Koude-Congres te Wenen, in oktober 1910, Verslag van de officiele afgevaardigde van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, maart 1911
1911: Mededeelingen nr 14 Verslag 5e algemene vergadering op 27 april 1911 te Haarlem en Verenigingszaken
1912: Mededeelingen nr 15 Verslag 6e algemene vergadering op 28 november 1911 te Goude, Ozoniseering der Koelhuislucht en Verenigingszaken
1912: Mededeelingen nr 16 Verslag 7e algemene vergadering op 30 mei 1912 te Rotterdam, Verenigingszaken
1913: Mededeelingen nr 17 Verslag 8e algemene vergadering op zaterdag 14 december 1912 te 's-Gravenhage en 3e Internationale Koude Congres en Verenigingszaken
1913: Mededeelingen nr 18 / 19

Verslag der 9e algemene vergadering op 14 april 1913 te Amsterdamm het Derde Internationale Koude-Congres, Boekbespreking en Verenigingszaken

1913: Mededeelingen nr 20 Rapport der Commissie voor het onderzoek naar middelen tot verbetering van het koeltransport in Nederland en Vereenigingszaken
1914: Mededeelingen nr 21 Verslag der 10e algemene vergadering op 11 december 1913 te Rotterdam,  Verslag van de Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek over haar 1e vijfjarig bestaan, het derde Internationale Koude Congres, Association internationale du Froid en Verenigingszaken
1914: Mededeelingen nr 22 Verslag 11e algemene vergadering op 28 april 1914 te 's-Gravenhage en Verenigingszaken
1915: Mededeelingen nr 23 / 24 Verslag van de Commissie voor de Visconservering en daarbij behorende rapporten en Verenigingszaken
1915: Mededeelingen nr 25 Verslag der 12e algemene vergadering op 19 mei 1915 te Amsterdam,  Inleiding tot het bezoek aan de Beiersch-Bierbrouwerij ,,de Amstel", Vereenigingszaken
1916: Mededeelingen nr 26 Verslag der 13e algemene vergadering op 4 december 1915 te Delft. en 3 platen Ammoniak installatie
1916: Mededeelingen nr 27/28 Verslag der 14e algemene vergadering op 25 mei 1916 te IJmuiden. Inleiding tot bezoek aam de Rijksvischhallen te IJmuiden, Enige medelingen omtrent absorptiemachines, Verenigingszaken
1916: Mededeelingen nr 29 Verslag der 15e algemene vergadering op 14 oktober 1916 te Arnhem. De bereiding van vloeibare ammoniak in de Gemeente Gasfabriek te Arnhem, Boekaankondiging
1917: Mededeelingen nr 30 Verslag der 16e algemene vergadering op 27 april 1917 te Amsterdam. Jaarverslag 9e verenigingsjaar, Mededeling omtrent bevroren vlees van Zuid-Afrika
1917: Mededeelingen nr 31 Inhoudsopgave der Mededelingen nr 1 t/m 30, Verenigingszaken
1918: Mededeelingen nr 32 Verslag 17e algemene vergadering op 26 april 1918 te Rotterdam, Opgave der voornaamste verhandelingen uit de koeltechnische tijdschriften en Verenigingszaken, 10 jaar bestaan NVvK
1919: Mededeelingen nr 33 Verslag 18e algemene vergadering op 11 december 1918 te 's-Gravenhage, De koeltechniek ten dienste der voedselvoorziening in ons land, het conservator systeem, Titels uit koeltechnische tijdschriften en Verenigingszaken
1919: Mededeelingen nr 34/35 Tweede rapport omtrent de onderzoekingen der Vis- conserverings Commissie, door Prof.Dr. D.A. de Jong. Overgedrukt uit No. 24 van de publicatie der Visserij-Inspectie
1919: Mededeelingen nr 36 Verslag der 19e algemene vergadering van 16 mei 1919 te Amsterdam, Opgave der voornaamste verhandelingen uit de koeltechnische tijdschriften, Verenigingsnieuws
1920: Mededeelingen nr 37 Verslag der 20e algemene vergadering van 23 oktober 1919 te Amsterdam, De internationale koeltechnische conferentie van 15-17 december 1919 te Parijs, Statuten IIR, Opgave der voornaamste verhandelingen uit de koeltechnische tijdschriften, Verenigingsnieuws
1920: Mededeelingen nr 38 Verslag der 21e algemene vergadering van 8 mei 1920 te Leiden, De nieuwe koelmachine der Apeldoornsche Machinefabriek, Institut international du Froid, Titels der voornaamste verhandelingen in de koeltechnische tijdschriften, Verenigingsnieuws.
1921: Mededeelingen nr 39 Verslag der 22e algemene vergadering op 2 februari 1921 te Utrecht, Algemene vergadering der Duitse Vereniging voor Koeltechniek op 9-11 juni 1921 te Hamburg, Boekaankondiging, Titels der voornaamste verhandelingen in de koeltechnische tijdschriften, Verenigingsnieuws.
1921: Mededeelingen nr 40 Exportslachterij en exportkeuring in Zuid-Amerika 
1922: Mededeelingen nr 41 Verslag 23e algemene vergadering op 11 november 1921 te Amsterdam. Verslag de algemene vergadering van de Duitse Koeltechnische Vereniging op 9-11 juni 1921 te Hamburg, Bevroren leven - Bedachtzaamheid bij het doen uitvoeren van werkzaamheden aan koelmachines, Titels der voornaamste verhandelingen in de koeltechnische tijdschriften, Verenigingsnieuws.
1922: Mededeelingen nr 42 Verslag 24e algemene vergadering op 30 juni 1922 te 's-Gravenhage. Voordracht van de heer J.M. Bottemanne over: de betekenis van het patent Ottesen voor het bevriezen van vis en het gebruik en het transport van dit artikel, Titels der voornaamste verhandelingen in de koeltechnische tijdschriften, Boekaankondiging, Verenigingsnieuws.
1923: Mededeelingen nr 43 Verslag 25e algemene vergadering op 27 april te Velsen. Voordracht van de heer J.D.B. Olie over: ,,De koeltechniek bij de bereiding van samengeperste gassen en het gebruik dier gassen bij het lassen van metalen", Titels der voornaamste verhandelingen in de koeltechnische tijdschriften, Verenigingsnieuws.
1923: Mededeelingen nr 44 Het vierde internationale Koude-Congres te Londen, Verslag van Prof. Dr. D.A. de Jong van het vierde nationale Koude-Congres van 24-27 september 1923 te Straatsburg, Titels der voornaamste verhandelingen in de koeltechnische tijdschriften, Boekaankondiging.
1924: Mededeelingen nr 45 Verslag 26e algemene vergadering op 30 april 1924 te Rotterdam, inleiding tot een bezoek aan de fabriek van chocolade- en suikerwerken C. Jamin te Rotterdam, het vierde Internationale Koude-Congres van 16-21 juni 1924 te Londen, Vereenigingszaken
1925: Mededeelingen nr 46 Onderzoekingen over de conservering van vette vis door middel van bevriezen - Derde Rapport
1925: Mededeelingen nr 47 Verslag 27e algemene vergadering van 26 november 1924 te 's-Gravenhage, Mededelingen Prof. W. Keesom en J. Koopman, Dr. P. Gilbert Rahm: A De inwerking van lage temperaturen op de fauna der mossen B Verdere fysiologische proeven bij lage temperaturen, Titels der voornaamste verhandelingen in verschillende koeltechnische tijdschriften, Verenigingszaken.
1925: Mededeelingen nr 48/49

Verslag 28e algemene vergadering van 19 mei 1925 te 's-Gravenhage, Mededelingen van Ir. J.G. Pol over schuim-rubber. Mededelingen van Ir. H.W. van der Lee over de koelinstallatie en de inrichting tot het ozonisering de lucht in de vleeshouwerij van de Firma J.C. Kok te 's-Gravenhage,

Rapporten, ingediend bij het vierde Internationale Koude-Congres te Londen, Juni 1924. 1. Het koelen en het vervoer vna fruit door wijlen J.G.N. Gerritsen. 2. Eenige praktise resultaten van visbevriezing door de N.V. Verenigde IJsfabrieken te IJmuiden in 1918-1924, door K.H. Tusenius. 3. IJsgeneratoren van gewapend beton door K.H. Tusenius. 4. Kou-opslag in Holland en Holland als doorvoerland door W.R. Chambers, Titels der voornaamste verhandelingen in verschillende koeltechnische tijdschriften, Verenigingszaken en Nieuwe ledenlijst.

1926: Mededeelingen nr 50

Prof. Dr. H. Kamerling Onnes †,

Verslag 29e algemene vergadering van 14 november 1925 te Utrecht met voordrachten van:

Prof. C.F. van Oyen en Dr. A. Diemont over electrometrisch vleesonderzoek, Ing. A. Vosmaer over de bereiding van pzon en de toepassing daarvan in koelinrichtingen, Verenigingszaken en Programma der 30ste Algemene Vergadering op 30 april en 1 mei a.s.

1926: Mededeelingen nr 51/52 Verslag 30e algemene vergadering van 30 april 1926 te Leiden en 1 mei 1926 te 's-Gravenhage, IJsgeneratoren van Gewapend Beton door H.A.C. Rink, Algemene Vergadering der Duitsche Koeltechnische Vereniging van 23-25 september 1926 te Keulen, Het vijfde Internationale Koude Congres te Rome en Verenigingszaken, Gedenkrede Prof. Heike Kamerlingh Onnes
1927: Mededeelingen nr 53 Vierde rapport omtrent de onderzoekingen naar betere methoden voor de conservering van vis door kunstmatige koude
1927: Mededeelingen nr 54/55 Verslag 31e algemene vergadering op 12 april 1927 te Velsen, Onderzoekingen in het Natuurkundige Laboratorium te Leiden betreffende de gedragingen der stof bij zeer lage temperaturen, In memoriam F.B. Löhnis, Het vijfde internationale Koude-Congres te Rome, Boekaankondiging en Verenigingszaken
1928: Mededeelingen nr 56 Verslag 32e algemene vergadering op 23 november 1927 te 's-Gravenhage, Het vijfde internationale Koude-Congres te Rome, en Verenigingszaken
1928: Mededeelingen nr 57 Verslag 33e algemene vergadering op 14 juni 1928 te Schiedam, Verslag van het vijfde internationale Koude-Congres te Rome, en Verenigingszaken
1929: Mededeelingen nr 58/59 Verslag 34e algemene vergadering op 18 december 1928 te 's-Gravenhage, Verenigingszaken, a. Koelhuisbepalinge, b. Koelhuisvoorschriften, c. Toelichting bij de Koelhuisbepalingen en Verslag der vergadering voor het verkrijgen van eenheid omtrent de omschrijving van het vermogen enz. van kleine koelmachines.
1929: Mededeelingen nr 60 Verslag 35e algemene vergadering op 23 mei 1929 te Wageningen, Koelhuisbepalingen, Verenigingszaken.
1930: Mededeelingen nr 61 Verslag 36e algemene vergadering van 12 december 1929 te 's-Gravenhage, Verenigingszaken, Nieuwe ledenlijst.
1930: Mededeelingen nr 62 Verslag van de 37e algemene vergadering op 28 mei 1930 te Velsen, Verenigingszaken, Lijst van werken in de Bibliotheek, Boekaankondiging
1931: Mededeelingen nr 63/64 Verslag van de 38e algemene vergadering op 18 december te 's-Gravenhage, Het vijfde Internationale Koude-Congres te Rome, Internationale Koloniale Tentoonstelling te Parijs,.Verenigingszaken.
1931: Mededeelingen nr 65 De 39e algemene vergadering op donderdag 7 mei 1931 te Rotterdam, Eierenbesluit en landbouw-uitvoerwet, Institut International du Froid, Het zesde onternationale Koude-Congres.
1932: Mededeelingen nr 66 De 40e algemene vergadering op donderdag 26 november 1931 te 's-Gravenhage. (met foto van de deelnemers)
1932: Statuten Originele correspondentie en statuten 1932
1932: Statuten Statuten 1932
1932: Mededeelingen nr 67 De 41e algemene vergadering op donderdag 21 april 1932 te 's-Gravenhage, Iets uit de geschiedenis van het vleeskoeltransport op schepen en Verenigingszaken
1932: Mededeelingen nr 68 Proeven met het bewaren van tomaten bij lage temperaturen door Ir. R. Mulder en Ir. A.M. Sprenger
1933: Mededeelingen nr 69 De 42e algemene vergadering op donderdag 8 december 1932 te 's-Gravenhage, Algemene Vergadering van de Duitse Vereniging voor Koeltechniek, Studiedagen voor warmte- en koeltechniek te Lyon en Verenigingszaken
1933: Mededeelingen nr 70 De 43e algemene vergadering op donderdag 18 mei 1933 te 's-Gravenhage (met afbeeldingen) en Verenigingszaken
1934: Mededeelingen nr 71/72 Verslag 44e algemene vergadering van 10 oktober 1933 te Leiden en 11 oktober 1933 te Rotterdam, De huldiging van Prof. Dr. M. de Haas en Ir. J.F.H. Koopman, Verenigingszaken, 25 jaar bestaan NVvK.
1934: Mededeelingen nr 73 Verslag van de 45e algemene vergadering op 3 mei 1934 te Utrecht
1935: Mededeelingen nr 74 Verslag van de 46e algemene vergadering op 6 december 1934 te 's-Gravenhage en Verenigingszaken
1935: Mededeelingen nr 75 Verslag der 47e algemene vergadering op 9 mei 1935 te Amsterdam, Het VIIe Internationaal Koude-Congres, Boekaankondiging en Verenigingszaken
1936: Mededeelingen nr 76 Verslag 48e algemene vergadering op 22 november 1935 te 's-Gravenhage en Het 7e Internationale Koude Congres in Nederland, Verenigingszaken
1936: Mededeelingen nr 77 Verslag 49e algemene vergadering van 5 mei 1936 te 's-Gravenhage en verslag van het 7e Internationale Koude Congres in Nederland, Verenigingszaken
1937: Mededeelingen nr 78 Verslag 50e algemene vergadering van 17 december 1936 te Den Helder en Herinneringen aan het 7e Internationale Koude Congres in Nederland (met afbeeldingen),Verenigingszaken
1936: Lijst deelnemers Congres 16-19 juni 1936 Deelnemerslijst van het 7e Internationale Koude Congres in Nederland
1936: Programma Congres 16-19 juni 1936 Programma en deelnemerslijst van het 7e Internationale Koude Congres in Nederland
1937: Mededeelingen nr 79 Verslag 51e algemene vergadering van 20 mei 1937 te 's-Gravenhage, Het aftreden van Ir. J.F.H. Koopman, Verenigszaken
1938: Mededeelingen nr 80 Verslag 52e algemene vergadering van 17 december 1937 te IJmuiden, De studie en opleiding van den Koeltechnischen Ingenieur en De nieuwe ,,Visvriesinrichting" der N.V. Ver. IJsfabrieken te IJmuiden door K.H. Tusenius
1938: De N.V. Vereenigde IJsfabrieken De N.V. Verenigde IJsfabrieken en het Koelhuis Frigo te IJmuiden, door het lid K.H. Tusenius, Directeur der N.V. oorspronkelijk 1931 overgedrukt uit ,,De Ingenieur"
1938: Mededeelingen nr 81 Verslag 53e algemene vergadering van 1 april 1938 te Rotterdam en Jaarverslag over het 30steVerenigingsjaar van 1 Januari tot ult. December 1937
1939: Mededeelingen nr 82 Verslag 54e algemene vergadering van 21 oktober 1938 en huldiging aan Prof. Dr. M. de Haas
1939: Mededeelingen nr 83 Verslag 55e algemene vergadering van 22 mei 1939, Jaarverslag 31ste Verenigingsjaar en Studie en Opleiding van Koeltechnische Deskundigen
1940: Mededeelingen nr 84 Verslag 56e algemene vergadering van 24 november 1939, De koeling van de verkoophal in het Openbaar Slachthuis te 's-Gravenhage, vernieuwen van de luchtkoelers in genoemd bedrijf
1940: Mededeelingen nr 85 Verslag 57e algemene vergadering van 29 augustus 1940, Jaarverslag 1939 en Koeltechnisch Onderwijs aan de TU Delft
1941: Mededeelingen nr 86 Verslag 58e algemene vergadering van 18 december1940, Het nieuwe fruitkoelhuis, Verslagen van de Groepen I, II, III en IV 2 mei 1941 en 9 mei 1941
1941: Mededeelingen nr 87 Verslag 59e algemene vergadering van 10 juni 1941, Jaarverslag en Behandeling de Groepen
1942: Mededeelingen nr 88 In memoriam Ir. J.F.H. Koopman, Verslag 60e algemene vergadering 17 oktober 1941, Verslagen de diverse Groepen en Verenigingszaken
1943: Mededeelingen nr 89 Koelsymposium 24 september 1942, Inrichting van koelhuizen, Koelen-bevriezen van vleesch en Conserveren van ooft en groenten
1946: Mededeelingen nr 90 Verslag 64e algemene vergadering 7 juni 1944, Detectie apparaat NH3, Jaarverslag 1943 en Begroting 1944
1946: Mededeelingen nr 91 Verslag 65e algemene vergadering 22 mei 1946, Scheven als isolatiemateriaal en theoretische beschouwingen over corrosie
1947: Mededelingen nr 92 Verslag 66e algemene vergadering 20 december 1946, De betekenis van het snelvriezen in het visserijbedrijf, Het voorkomen van gevaren bij het vullen van ammonniakcompressie-koelinstallaties, Verenigingszaken
1947: Mededelingen nr 93 Verslag 67e algemene vergadering 6 juni 1947, Enkele landbouwkundige problemen bij het snelvriezen van tuinbouwproducten, Enige commerciële aspecten van het snelvriezen van groenten en fruit, Centrale Taalcommissie voor de Techniek (C.T.T.), Verenigingszaken en mededelingen
1947: Statuten en huishoudelijk reglement Statuten, 6 juni 1947 en Huishoudelijk reglement, 12 juni 1952
1947: Overdruk nr 93 Enige commerciële aspecten van het snelvriezen van groenten en fruit - door Mr. P.J. Teebaal
1948: Mededelingen nr 94 Verslag 68e algemene vergadering 17 december 1947, Fabricage van consumptie-ijs door W, van Rij, Toekomst van de Nederlandse consumptieijsindustrie door A. Velthuys, Rapport Commissie Isolatiemateriaal, Structuur en nomenclatuur der vriesprocessen door Ir. G. Ferguson en Verenigingszaken en mededelingen
1948: Mededelingen nr 95 Verslag 69e algemene vergadering 11 mei 1948 te Amsterdam, Bezoek aan het bedrijf van de Kon. Holl. Lloyd te Amsterdam en het m.s. Westland van deze Mij, Nieuws, Nauwkeurige temperatuurbepaling en thermo-ijking in het Kamerlingh Onnes Laboratorium te Leiden, Fabricage van zwaveligzuur (SO2) in Nederland, Aanwisten bibliotheek en Verenigingszaken
1948: Mededelingen nr 96 40 jaar bestaan NVvK
1948: Programma 40 jaar NVvK Programma 40 jaar NVvK
1948: Programma 40 jaar NVvK Programma 40 jaar NVvK
1949: Mededelingen nr 97 Verslag van de 71ste Algemene Vergadering op 27 januari 1949, Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten te Wageningen door Ir. A.K. Zweede, Meeting on Food Refrigeration (F.A.O.-Congres in Denmarken door Ir. G. Ferguson, Dr. C.J.H. van den Broek, Ir. T. van Hiele, Koeltechniek op Curaçao en Aruba en Ontwerp-woordenlijst Koudetechniek
1949: Agenda ledenvergadering NVvK Agenda 72e Algemene Vergadering op 25 mei 1949 te Alkmaar en ontwerp: reglement voor het Fonds ,,Kamerlingh Onnes Medaille”
1949: Ledenlijst NVvK Ledenlijst van de Nederlandse Vereniging voor Koeltechniek 1 juni 1949
1949: Mededelingen nr 98 Verslag 72e Algemene Vergadering op 25 mei 1949, Jaarverslag over 1948, Bibliotheek, De betekenis van de Koeltechniek voor de Nederlandse zuivelindustrie door H. van der Grijp
1950: Mededelingen nr 99 Verslag 73e Algemene Vergadering op 30 november1949, Reglement voor het Fonds ,,Kamerling Onnes Medaille", Statistiek machinaal gekoelde ruimte in Nederland, Reisindrukken der Nederlandse deelnemers aan de ,,Journées du Froid" (Oktober 1949), Bezoek aan N.V. Grasso's Machinefabriek te 's-Hertogenbosch, De IJs- en Koelindustrie in de Verenigde Staten van Indonesië en Aanwisten Bibliotheek
1950: Mededelingen nr 100 Voorwoord, Verslag 74e Algemene Vergadering op 7 juni 1950, jaarverslag over 1949, de koeltechniek bij zeer lage temperaturen, door Dr. K.W. Taconis en Internationale Koude Congres 1951
1950: Mededelingen nr 101 Uitreiking Kamerlingh Onnes-medaille aan Prof. Dr. F.E. Simon van Oxford, De luchtsplitsingsinstallatie van de n.v. MEKOG te IJmuiden-Velden, Aanwinsten bibliotheek, Internationaal Koude-Congres 1951, Bezoek delegatie British Institute of Refrigeration
1951: Mededelingen nr 102 Verslag 75e Algemene vergadering op 14 december 1950, Institut International du Froid, Koel van Vlees deel 1 Dr. K. Reitsma, Koeltechniek in de U.S.A. o.a. Reisindrukken, Conserveren dierlijke voedingsmiddelen, Bewaring en transport tuinbouwproducten T. van Hiele, Koelinstallaties, C. Hoen, Bouw en inrichting van Koelhuizen C. Veerdig en Aanwinsten bibliotheek
1951: Mededelingen nr 103 Rapport betreffende Koeltechnisch Onderwijs aan Lager en Middelbaar Technisch Personeel in Nederland
1951: Mededelingen nr 104 Verslag van de 77ste Algemene Vergadering op 24 mei 1950, Jaarverslag 1950, Unificatie van het gekoelde wegtransport in verband met de voedselvoorziening in Europa, Koelen van vlees deel 2, S.K.O., Bibliotheek en Boekaankondiging
1952: Mededelingen nr 105 In memoriam Prof. Dr. M. de Haas, In memoriam Karel Hendrik Tusenius, Verslag 78e Algemene Vergadering op 12 december 1951, W.H. de Jong: Massa opslag van aardappelen in koelhuizen en in luchtgekoelde bewaarplaatsen, 8ste Internationale Koude Congres te Londen 1951, Bibliotheek, Boekaankondiging en Stichting Koeltechnisch Onderwijs
1952 Statuten VIMKO 17 juni 1952 Statuten VIMKO origineel, zustervereniging van 1949-1979, met dank aan Ernst Berends
1952 Statuten VIMKO 17 juni 1952 Statuten VIMKO, zustervereniging van 1949-1979, met dank aan Ernst Berends
1952: Mededelingen nr 106 Verslag van de 79ste algemene ledenvergadering op 12 juni 1952, Jaarverslag over 1951, De Nederlandse Zoutindustrie, Verslag van de 80ste algemene ledenvergadering op 8 oktober 1952, Gekoeld vervoer van groenten en fruit per spoor, Internationale Koude Instituut, Snelkoeling van vlees, Normalisatie van koelkasten, bibliotheek en Boekaankondiging
1953: Algemene opslagwaarden Algemene opslagwaarde gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 1953
1953: Mededelingen nr 107 Verslag van de 81ste algemene ledenvergadering op 21 januari 1953 te Rotterdam, Verslag van de 82ste algemene vergadering op 26 juni 1953 te Breda, Jaarverslag over 1952, De koeltechniek in het Midelbaar Technisch Onderwijs, Modernisering van het Kamerlingh Onnes Laboratorium, De koelinstallatie van de kolenmijn ,,Rieu du Coeur"in Quaregnon, aanwinsten bibliotheek en boekaankondiging.
1954: Mededelingen nr 108 Verslag van de 83ste algemene ledenvergadering op 1 december 1953 te 's-Gravenhage, Strahlkältemaschinen, door Prof. Dr.-Ing. h.c. R. Plank, Internationale Koude Instituut, De economische ontwikkeling van de Nederlandse Diepvries-industrie, door Mej. T. Strobosch, Amsterdam, Aaanwinsten bibliotheek, Export naar Curaçao en boekaankondiging.
1954: Centrale Taalcommissie voor de techniek (C.T.T.)
Woordenlijst
1954: Mededelingen nr 109 In memoriam C.G. Vattier Kraane, Verslag van de 84ste algemene ledenvergadering op 25 mei 1954 te Delft, Jaarverslag over 1953, Tiefe Temperaturen in der Industrie, door J.A. Richter, VDI, Berlijn, Examencommissie voor Landmaachinesten, Aanwinsten bibliotheek en Boekbespreking.
1955: Mededelingen nr 110 Koudgaskoelmachines I, Inleidende beschouwingen, Koudgaskoelmachines II, Constructie en toepassingen, Bereiding van edelgassen
1955: Mededelingen nr 111 Klimaatregeling in diepe mijnen door middel van koelmachines, Verslag van de 85ste algemene vergadering op 12 maart 1955 te Utrecht, Het kunstmatig bevriezen van waterleidingen, Verslag van de 86ste algemene vergadering op 2 juni 1955 te Rotterdam, Jaarverslag over 1954, Toekenning van de Kamerlingh Onnes Medaille aan Rudolf Plank, Het moderne Veembedrijf, De installatie van het koelhuis Merwehaven, Bibliotheek en boekbespreking
1955: Mededelingen nr 112  Buitengewone algemene vergadering op 13 september 1955 de 87ste, Openingswoord en bekendmaking van de uitslag van de prijsvraag ,,Koeltechnisch Isolatie", door Prof. Dr. Ing. L. Váhl, De betekenis van de Kamerlingh Onnes Medaille, door Prof. Dr. C.J. Gorter, Uitreiking der K.O. Medaille aan Prof. Dr. Rudolf Plank, Voordracht van Prof. R. Plank over ,,Reine und angewandte Wissenschaft",
1956: Mededelingen nr 113  Verslag van het IXe Internationaal Koude-Congres te Parijs, Normalisatie en haar betekenis voor de koeltecnniek, Toepassing van alcohol als koude-overbrengend medium, door J.C. Rütter, Een bedrijfscursus in de koeltechniek, Bij het afscheid van Prof. C.F. van Oyen als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, Aanwinsten Bibliotheek en Boekbespreking
1956: Mededelingen nr 114 Onderzoek naar het verschil tussen het werkelijk isolatievermogen van isolatiematerialen en de in het laboratorium gemeten isolatiewaarden - door Ir. E. van Gunst en J.C.A. Zaat
1956: Mededelingen nr 115 Spreiding van de afzet door kunstmatige koeling - door Ir. T. van Hiele, Mogelijkheden tot verlaging van de investeringskosten - door Ir. P. Noordzij, Constructie van het koelhuis van de veiling te Nijmegen - door J.C. Tol, Koelinstallaties voor fruitkoelhuizen. Technische-economische aspecten - door Ir. E.L. Nunes, Verslag van de 88ste algemene ledenvergadering op 16 december 1955 te Nijmegen en Aanwinsten bibliotheek.
1956: Mededelingen nr 116 In memoriam Prof. Dr. W.H. Keesom, Verslag van de 89ste algemene ledenvergadering op 21 maart 1956, Toepassingsgebieden van de verschillende koelprocessen door Ir. P.H. Sybring, Centrifugal compressors for refrigerating applications door Mr. Ph. Goldman, Verslagen van de 9e Internationaal koude congres te Parijs -  Bibliotheek: Lijst van tijdschriften
1956: Mededelingen nr 117 Onderzoek naar het verschil tussen het werkelijk isolatievermogen van isolatiematerialen en de in het laboratorium gemeten isolatiewaarde door - Ir. E. van Gunst en J.C.A. Zaat, Onderzoek naar de oorzaak van het verschil tussen het werkelijk isolatievermogen van in koeltechnische isolaties toegepaste isolatiematerialen en de isolatiewaarde, die in het laboratorium wordt gemeten door - Ir. C.P.M. Sadée, Het gebruik van het elektrisch analogon bij het ontwerpen van isolatieconstruties door - Ir. H. van Herwijnen, Het elektrisch analogon toegepast op de diffusie van waterdamp door isolatieconstructies door - Ir. C.W.J. de Goederen en Bibliotheek
1956: Mededelingen nr 118 In memoriam Sir Francis E. Simon, Het nieuwe Koel- en Vrieshuis van de N.V. Koelhuis ,,Katwijk", Vestigingsbeschikking koeltechnische-installateurs- en -reparateursbedrijf 1955 en Boekbespreking
1957: Mededelingen nr 119 Capaciteitsregeling  bij koelcompressoren - door H.A. van Ingen Schenau, De toepassing van de koeltechniek in de zuivelindustrie - door Ir. K.A. Engelen, Het Nederlandse Instituut voor Zuivelonderzoek, Normalisatie: Inhoudsbepaling van koelkasten, Aanwinsten bibliotheek en Boekbespreking
1957: Mededelingen nr 120 Verslag van de 92ste algemene ledenvergadering op 10 januari 1957, In memoriam C. Veerdig, Diepvrieskluizen in Nederland; ontwikkelingen en mogelijkheden - door Drs. J.A.L.M. Coenen, De techniek van vriezen en bewaren in de centrale Diepvrieskluizen - door C. Veerdig, Een speciale isolatiemethode voor diepvrieskluizen - door L.J.W. Walraven en De koude in de landbouw - door R. Thévenot
1957: Mededelingen nr 121 Verslag van de 93ste algemene vergadering op 20 mei 1957 te IJmuiden. Huishoudelijke zitting, Het Centraal Visserijlaboratorium te IJmuiden, Jaarverslag over de 49ste Verenigsjaar (1956), Koel- en vriesproblemen in de visserij - door Ir. J. van Mameren, De economische betekenis van het snelvriezen voor de Nederlandse visserij - door de heer C. Koster, Matts Bäckström 65 jaar, Internationaal Koude Instituut en Boekbesprekingen.
1957: Mededelingen nr 122 Transport van bederfelijke levensmiddelen, door H. Veenstra, De Spaanse koelindustrie, Centro Experimental del Frio (Sp.), In-  en uitvoer van koel- en vriesinstallaties, Stichting Koeltechnisch Onderwijs, De Cryostaat, door H. Veenstra, Literatuuroverzicht, Aanwinsten bibliotheek, Boekbesprekingen en Kältetagung 1957.
1957: Mededelingen nr 123 Het isoleren van koelwagens, door W.O. Boekwijt, De koeltechniek als hulp van de huisvrouw, Werkgroep koeltechniek, Het vleesvervoer van Argentinië naar Europa, door A.J.C. de Groot, Aanwinsten bibliotheek, Literatuuroverzicht en Kältetagung 1957 - Karlsruhe
1957: Mededelingen nr 124 Twee Kamerlingh Onnes Medailles toegekend, Mogelijkheden en moeilijkheden bij het koelen van trekheesters, door J. Marchal, R.T.V.D., Aalsmeer, Het gedrag van metalen bij lage temperaturen, door Ir. G.E. Tummers, De toekomst van het palletsysteem, door A.M. Jansen, Transportdeskundige E.V.O., Aanwinsten bibliotheek, Literatuuroverzicht en Boekbespreking.
1957: Mededelingen nr 125
Inhoudsopgave van de nummers 101 (okt 1950) t/m 124 (nov/dec 1957)
1958: Mededelingen nr 126 
Jaargang 51 jan - feb nr 1 blz. 1 - 32 - Verslag van de 94ste algemene vergadering op 21 november 1957 te Rotterdam, Het snelkoelen van vlees, door Dr. K. Reitsma, De snelkoeling van vlees aan het Openbaar Slachthuis te Rotterdam, door Dr. W.C. van Rosmalen en De koelinstallatie van het Openbaar Slachthuis te Rotterdam, door Ir. C. Hoen
1958: Mededelingen nr 127 
Jaargang 51 mrt - apr nr 2 blz. 33 - 64 - Warmtepompen, door Ir. J.A. Knobbout, Literatuuropgave, Gekoeld transport per spoor, door Mr. F.E. Eichholz, Koelceldeuren van gewapend plastic, Literatuuroverzicht, Centraal Technisch Instituut TNO en Stichting Doelmatig Verzinken
1958: Mededelingen nr 128  Jaargang 51 mei - juni nr 3 blz. 65 - 96 - IJsafzetting en ijsbestrijding op vliegtuigen, door Ir. S. Touber
1958: Mededelingen nr 129  Jaargang 51 juli - augustus nr 4 blz. 97 - 134 - Verslag van de 95ste algemene vergadering te Bodegrave, Verslag van de 96ste algemene vergadering te 's-Gravenhage, Jaarverslag over het 50ste Verenigingsjaar (1957), In- en uitvoer van koel- en vriesinstallaties in Nederland over de jaaren 1956 en 1957, Uitreiking van de derde Kamerlingh Onnes Medaille, Recent growth of low temperature applications door Prof. Dr. S.C. Collins, 100 jaar Grasso, Carrousel-installatie, een nieuw type diepvries-kluis door G.R. Wymenga, Boekbespreking en Aanwinsten bibliotheek
1958: Mededelingen nr 130 

Jaargang 51 sep - okt nr 5 blz 135 - 167 - De oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Koeltechniek (1908), Het 25-jarig jubileum van Danfoss, Chemical and Petroleum Engineering Exhibition, Diepvrieskluizen, 10th International Congress of Refrigeration, Een koudekast voor temperaturen tot - 160 °C., Literatuuroverzicht, Aanwinsten bibliotheek en Boekbespreking

1958: Mededelingen nr 131

Jaargang 51 nov - dec nr 6 blz 169 - 222 - Uitreiking van de Kamerlingh Onnes Medaille, Herdenking van het vijftig-jarig bestaan, Aanwinsten bibliotheek en Boekbespreking, 50 jaar bestaan NVvK

1959: Mededelingen nr 132 

Jaargang 52 jan - feb nr 1 blz 1 - 32 - Het vrieshuis ,,Amerika" van Blaauwhoed N.V. te Amsterdam, De bijeenkomsten van het Institut  International du Froid te Moskou, door Ir. T. van Hiele, Grasso ontwikkelt een volautomatische ijsinstallatie, Homefreezers op de Internationale Hausrat- und Eisenwarenmesse te Keulen, Literatuur-overzicht en Boekbespreking

1959: Mededelingen nr 133

Jaargang 52 maart - april nr 2 blz 33 - 64 - Van de redactie, Verslag van de 99ste algemene vergadering te Delft op 9 januari 1959, Het nieuwe laboratorium voor Koudetechniek der Technische Hogeschool te Delft, Een koelcircuit met een dampstraalpomp, Ammoniakverdamper met geforceerde circulatie en met bevriezingstijd van platen of blokken ijs, Literatuuroverzicht, Aanwinsten bibliotheek en Toepassing van koude

1959: Mededelingen nr 134

Jaargang 52 mei - juni nr 3 blz 65 - 96 - Neuzeitliche Entwicklungen in der Kältetechnik, von U. Ritter, G. Schoberth und E. Emblik, De ontwikkeling van een snelvriesinstallatie voor diepzee-trawlers, Warmteoverdracht van koperen pijp naar kokende freon 12, Onderzoek over de warmteoverdracht tussen wand en condenserend freon 22, Warmteoverdracht van kokende ammoniak-watermengsels, Toepassing van koeltechniek, Invoer en uitvoer van koel- en vriesinstallaties in Nederland, Diepvrieskist en diepvrieskluis en Literatuuroverzicht

1959: Mededelingen nr 135

Jaargang 52 juli - augustus nr 4 blz 97 - 132 - Verslag van de 100ste algemene vergadering op 29 mei 1959 te 's-Hertogenbosch, Jaarverslag over het 51ste verenigingsjaar (1958), Fusie van de Amerikaanse verenigingen voor Koeltechniek en Luchtbehandeling, De ontwikkeling van de ruw-ijsfabricage, door Ir. A.L. Stolk, Enige opmerkingen over het ijsverbruik door de visserij, door Ir. J. van Mameren, Problemen bij de opslag van ruw ijs, door Ir. J. van Male Jr., Internationaal Koude Instituut en aanwinsten bibliotheek

1959: Mededelingen nr 136

Jaargang 52 september - oktober nr 5 blz 133 - 160 - Het opsporen van lekken in koelinstallaties, door Ir. J.A. Knobbout, Diepvriesinstallaties voor Grieks Fabrieksschip, Internationaal Koude Instituut, Contactgroep Vleesbranche en Literatuuroverzicht

1964: Mededelingen nr 167
Jaargang 56 nov - dec nr 6 blz 187 - 222 - Koel- en vriesinstallaties aan boord van schepen, de technologie van het conserveren van voedingsmiddelen, Transport bij constante temperatuur, het schoonmaken van nieuwe geïnstalleerden koelcircuits en Het gebruik van ,,freon 502" (laatste aflevering Mededelingen)
1968 Statuten en Huishoudelijk Reglement Statuten en Huishoudelijk Reglement en erata van 1981