Koeltechniek 1930 - 1939 - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Koeltechniek 1930 - 1939

Maandblad voor Koeltechniek 1930 t/m 1939

1930 nummer 1

Ter Inleiding - door K.H. Tusenius, p. 1

Vast koolzuur of droog ijs - door Ir. D.J. Mink, p. 4

Toepassing van het Koolzuur-IJs, p. 10

Overzicht van buitenlandse tijdschriften, p.13

Koel-Treinen - door R.W. Waterfill, p. 13

Het meten van het vochtigheid-percentage bij lage temperaturen - door J.V., p. 14

Boekbespreking, p. 14

Amerikaansche Kältetechnik - door Prof. R. Plank, p. 14

50 Jahre Kältetechnik 1879 - 1929; Geschichte der Geselschaft für Linde's Eismachines, p. 15

Octrooinieuws - Openbaar gemaakte octrooi aanvragen, p. 16

Industrie en handel, p. 20

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek - door Ir. J.P.H. Koopman, p. 20

1930 nummer 1

Ter Inleiding - door K.H. Tusenius, p. 1

Vast koolzuur of droog ijs - door Ir. D.J. Mink, p. 4

Toepassing van het Koolzuur-IJs, p. 10

Overzicht van buitenlandse tijdschriften, p.13

Koel-Treinen - door R.W. Waterfill, p. 13

Het meten van het vochtigheid-percentage bij lage temperaturen - door J.V., p. 14

Boekbespreking, p. 14

Amerikaansche Kältetechnik - door Prof. R. Plank, p. 14

50 Jahre Kältetechnik 1879 - 1929; Geschichte der Geselschaft für Linde's Eismachines, p. 15

Octrooinieuws - Openbaar gemaakte octrooi aanvragen, p. 16

Industrie en handel, p. 20

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek - door Ir. J.P.H. Koopman, p. 20

1930 nummer 2

Koelen en bevriezen van vis aan boord van schepen - Proefnemingen om Vish, Direct na het Vangen, te Bevriezen - Overzicht der Uitgevoerde Installaties en Bereikte Resultaten - door Ir. D.J. Mink, p. 15

Het bevriezen van vis op zee - De Proefneming op de ,,Sacip L" mislukt - De Voorwaarden voor een volgende Proefneming - door K.H. Tusenius, p. 19

Transport van zuurstof in vloeibare inplaats van gasvormige toestand, p. 21

De Ketelcondensator - De Ketelcondensator zal andere Condensatortypen, door Grooter Warmte doorgangscoëfficient, Geringe Plaatsruimte en Gemakkelijke Reiniging in Bedrijf - door Ir. W.F. Westenenk, p,. 22

Nieuwe vakliteratuur, p. 23

Der Flüssige Sauerstoff. Seine Aufbewahrung, sein Transport und seine Erzeugung - door M. Laschin. p. 23

Het koelvraagstuk voor Land- en Tuinbouw in Nederland - Koeling noodig om de Rentabiliteit van Land- en Tuinbouw te Verhoogen - De Taak van den Consulent voor de Conserveering door Kunstmatige Koude - door Ir.R. Mulder, p. 24

Algemene mededelingen, p. 27

Jaarvergadering van de Deutscher Kälte-Verein, p. 27

Abattoir in Alkmaar, p. 27

Galak Condensed Milk Company, p. 27

Borsig-Mannesmann, p. 27

Het grootste Koelschip van de Wereld, p. 27

Nieuwe Koelhuizen in Chili, p. 27

Vischtrawler ,,Volkswohl", p.27

Kunstmatige IJsbanen, p. 27

Verhandeling Internationaal Congres Koeltechniek te Rome in 1928, p. 27

Uit de Buitenlandse Vakpers, p. 28

Koelen en Goederen tijdens het Transport - Uit Die Kälte-Industrie, p. 28

Kleine Koelmachines voor Huishoudelijk Gebruik, p. 28

Vacuüm Mantelreservoirs van Metaal voor Vloeibaar Gemaakte Gassen - Uit Zeitschrift für de Gesamte Kälte-Industrie, p. 28

Drogen van Acetyleen door middel van Koude - Uit Komprimierte und flüssige Gase, p. 28

Nieuwe Engelsche Trawlers met Vriesinstallatie - Uit Ice and Cold Storage, p. 29

De Eerste Schepen met Koelruimte - Uit Shipping World, p. 29

Koelen van Aquariums - Uit Electric Refrigeration News, p. 29

Mengsel van vast Koolzuur en gewoon IJs - Uit Refrigerating Engineering, p. 29

Nieuwe Vakliteratuur, p. 29

Reichs-Adressbuch für die gesamte Kälte-Industrie - door Richard Markewitz, p. 29

Octrooinieuws op het gebied der koeltechniek, p. 30

1930 nummer 2

Koelen en bevriezen van vis aan boord van schepen - Proefnemingen om Vish, Direct na het Vangen, te Bevriezen - Overzicht der Uitgevoerde Installaties en Bereikte Resultaten - door Ir. D.J. Mink, p. 15

Het bevriezen van vis op zee - De Proefneming op de ,,Sacip L" mislukt - De Voorwaarden voor een volgende Proefneming - door K.H. Tusenius, p. 19

Transport van zuurstof in vloeibare inplaats van gasvormige toestand, p. 21

De Ketelcondensator - De Ketelcondensator zal andere Condensatortypen, door Grooter Warmte doorgangscoëfficient, Geringe Plaatsruimte en Gemakkelijke Reiniging in Bedrijf - door Ir. W.F. Westenenk, p,. 22

Nieuwe vakliteratuur, p. 23

Der Flüssige Sauerstoff. Seine Aufbewahrung, sein Transport und seine Erzeugung - door M. Laschin. p. 23

Het koelvraagstuk voor Land- en Tuinbouw in Nederland - Koeling noodig om de Rentabiliteit van Land- en Tuinbouw te Verhoogen - De Taak van den Consulent voor de Conserveering door Kunstmatige Koude - door Ir.R. Mulder, p. 24

Algemene mededelingen, p. 27

Jaarvergadering van de Deutscher Kälte-Verein, p. 27

Abattoir in Alkmaar, p. 27

Galak Condensed Milk Company, p. 27

Borsig-Mannesmann, p. 27

Het grootste Koelschip van de Wereld, p. 27

Nieuwe Koelhuizen in Chili, p. 27

Vischtrawler ,,Volkswohl", p.27

Kunstmatige IJsbanen, p. 27

Verhandeling Internationaal Congres Koeltechniek te Rome in 1928, p. 27

Uit de Buitenlandse Vakpers, p. 28

Koelen en Goederen tijdens het Transport - Uit Die Kälte-Industrie, p. 28

Kleine Koelmachines voor Huishoudelijk Gebruik, p. 28

Vacuüm Mantelreservoirs van Metaal voor Vloeibaar Gemaakte Gassen - Uit Zeitschrift für de Gesamte Kälte-Industrie, p. 28

Drogen van Acetyleen door middel van Koude - Uit Komprimierte und flüssige Gase, p. 28

Nieuwe Engelsche Trawlers met Vriesinstallatie - Uit Ice and Cold Storage, p. 29

De Eerste Schepen met Koelruimte - Uit Shipping World, p. 29

Koelen van Aquariums - Uit Electric Refrigeration News, p. 29

Mengsel van vast Koolzuur en gewoon IJs - Uit Refrigerating Engineering, p. 29

Nieuwe Vakliteratuur, p. 29

Reichs-Adressbuch für die gesamte Kälte-Industrie - door Richard Markewitz, p. 29

Octrooinieuws op het gebied der koeltechniek, p. 30

1930 nummer 3

De Koelinstallaties der Nieuwe Mailbooten van den Rotterdamschen Lloyd - door Ir. G.'T. Hooft, p. 31

Stichting voor Materiaalonderzoek, p. 35

Het Belang van Koel- en Vriesruimten voor Nederland als Exportland - De Beteekenis van Koelruimten voo In-, Uit, en Doorvoer - door W.R. Chambers, p. 36

Jaarverslagen en Vergaderingen, p. 37

N.V. Blauwhoedenveem-Vriesseveem te Amsterdam, p. 37

Nederlandsche Vereeniging van Koeltechniek, p. 37

Jaarvergadering van het ,,Forschungsheim für Wärmeschutz e.V. in München, p. 37

N.V. W.A. Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek te Schiedam, p. 37

Jaarvergadering van de Deutscher Kälte-Verein, p. 37

Smeertechniek en Smeermiddelen - De Moderne Techniek met steeds Hoogere Belastingen, Grootere Snelheden, Temperaturen en Drukken, eischt Wetenschappelijke Smeertechniek - door Ir. J. Leyh, p. 38

Nieuwe Vakliteratuur, p. 40

Prioform-Handbuch, p. 40

De Duitsche Literatuur over het Koelen van Vruchten en Landbouwproducten - De Publicaties van Prof. Plank c.s. - De Waarde van Statisch Materiaal - Het Beginsel-onderzoek in Amerika - Koeltechniek voor de Conserven-industrie - De Techniek der Proefnemingen - door Ir. R. Mulder, p. 41

Algemeene Mededeelingen, p. 42

N.V. Unie van IJsfabrieken, p. 42

Cunsumptieijs-besluit, p.42

Prijs van Koolzuurijs, p . 42

Het Koelvraagstuk voor Land- en Tuinbouw in Nederland, p. 42

Uit de Buitenlandsche Vakpers, p. 43

Kleine Koelmachines op de Leipziger Jaarbeurs, p. 43

Bewaren van Eieren volgens het systeem Everaert-Lescarde - Uit Ice and Cold Storage, p. 43

Reclame voor IJsverbruik in Amerika - Uit Refrigerating World, p. 43

Koelwagons met Silica-Ge-installaties - Uit Berl. Tagebl., p. 43

Behoefte aan Koeltechn. Ingenieurs in Rusland - Uit Die Kälte-Industrie, p. 44

Heemaf op de Tentoonstelling te Luik, p. 44

1930 nummer 4

Invloed van verschillende Temperaturen en Vochtigheidsgraden bij de Kunstmatige Koeling van Voedingsmiddelen - De Gunstige Toestand voor het Bewaren van Goederen in een Koelhuis houdt verband met den Totalen Warmte-inhoud der Lucht - door H.J. Jerne, p. 45

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek - 37ste Vergadering op 28 mei 1930 te Velsen - Groep van deelnemers op het terrein der M.E.K.O.G. - door J.F.H. Koopman, p. 49

Gesellschaft für Linde's Eismaschinen A.G., p. 49

Gevaren van Koelmachines - In verband met de enorme van het aantal Koelinstallaties is het gewenscht, de algemeene aandacht te vestigen op de gevaren van de daarin aanwezige vergifte gassen - door Ir. R.A. Gorter, deel 1, p. 50

Nieuwe Vakliteratuur, p.52

Between two Oceans. A General Scientific and Technical Survey of Rapid Chilling and Freezing Systems for Fish and Meat. Their Principes, Methods and Operation in Newfoundland, Canada and the U.S.A. - door M.T. Zarotschenzeff, p. 52

Koel- en Vriesinstallatie van het Motorschip ,,Johan van Oldenbarneveldt", p. 53

Algemeene Mededeelingen, p. 54

Vervoer van Druiven uit het Westland naar Nederlandsch-Indië, p. 54

De Warmtestichting in  1929, p. 54

Speciale Reclametrein in Frankrijk voor Vischgebruik, p. 54

Koelhuisbouw in Rusland, p. 54

Prijz van Koolzuurijs, p. 54

Uit de Buitenlandsche Vakpers, p. 55

Aluminium als Isolatie-materiaal - Uit Kälte-Industrie, p. 55

Bevriezen van Vruchten - Uit Ice Cream Trade Journal, p. 55

Het koelen van Veleesch - Uit Für die Gesamte Kälte-Industrie - de heer W.. Tamm, p. 55

Verdampingswarmte van Vloeistoffen - Uit die Gesamte Kälte-Industrie - J. Hybl, p. 55

Consumptie-ijs als Geneesmiddel - Uit Kältetechnischer Anzeiger, p. 55

Koel- en Vriesinrichtingen in Noorwegen, p. 55

Wijzerkwikthermometers - door Ing. F.J. Overbeek, p. 56

Nieuwe Vakliteratuur, p. 56

Die Thermoelektrische Temperatuur- und Wärmeflussmessung - door Dr. E. Raisch, p. 56

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 57

1930 nummer 5

Warmteovergang bij Overstroomingskoelers - De Formule van Nusselt voor Warmtedoorgang bij gladde Oppervlakken niet van toepassing voor Koelers met Ronde of Geprofileerde Buizen - Een nieuwe empirische Formule voor de warmte-doorgangscoëfficient bij Koelers met Gegolfd Oppervlak - De Wijze, waarop het Koelwater in dit soort Koelers moet verdeeld worden - door Dr. Ing. J. van der Ploeg, p. 59

Gevaren van Koelmachines - In verband met de enorme van het aantal Koelinstallaties is het gewenscht, de algemeene aandacht te vestigen op de gevaren van de daarin aanwezige vergifte gassen - door Ir. R.A. Gorter, deel 2, p. 63

Vast Koolzuur of Droog IJs - Beschrijving van de eerste Fabriek in Nederland - door Ir. D.J. Mink, p. 66

Uit de Buitenlandsche Vakpers, p. 68

Koeltechniek in Bakkerijen - Uit Refrigeration Engineering, p. 68

Vast Koolzuurijs - Uit Refrigeration Engineering, p. 68

IJsverbruik in Weenen - Uit Eis und Kälte Industrie - door Engelmann, p. 68

IJscellenkranen in Amerikaansche IJsfabrieken - Uit Refrigeration Engineering, p. 68

Nieuwe Vakliteratuur, p. 68

Taschenbucher für Kälte-Techniker - door Göttsche-Pohlmann, p. 68

Algemeene Mededeelingen, p. 69

Fortuniet IJskasten, p. 69

Gewichtsverlies van Vleesch in Koelhuizen, p. 69

Nieuwe Amerikaanse Markthal, p. 69

Nieuwe Vakliteratuur, p. 70

Postmortum changes in Animal Tissues - The conditioning or ripening of beef - door T. Moran en E.C. Smith, p. 70

Octrooinieuws op het gebied voor Koeltechniek, p. 70

1930 nummer 6

Vergrooting van IJsafzet door mddel van Reclame - Opvoering van de IJsconsumptie in Amerika door Suggestieve Advertentiën Collectieve Propaganda door de Producenten - door K.H. Tusenius, p. 73

Het nieuwe Koelmedium Dichloordifluormethaan, p. 75

Nieuwe Vakliteratuur, p. 75

Die Gasmaske, p. 75

Toepassing van Ozon in Koelruimten - Door zijn Oxydeerende Werking is Ozon een Werkzaam Hulpmiddel in Koelruimten voor Verwijderen van Reuk en Dooden van Bacteriën - door Ing. J. Looisen, p. 76

Nieuwe Vakliteratuur, p. 77

Synthetische ammoniak - door Dipl. Ing.P. Borchardt en Colonel G.P. Pollitt, p. 77

Alarminrichting bij Storing in de Koelwatervoorziening - Toegepast bij het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt - door Ir. R. Mulder, p. 78

Uit de Buitenlandsche Vakpers, p. 79

Gekoelde Toonkasten voor Bevroren Levensmiddelen - Refrigeration News, p. 79

Onaangename Reuk in Koelkasten - Uit Electric Refrigeration News, p. 79

Amerikaansche Export van kleine Koelinstallaties en Koelkasten - Uit Electric Refrigeration News, p. 79

Kunstmatige IJsbanen - Uit Ice and Cold Storage, p. 79

Het Rijpen van Roomijsmengsels - Uit Ice and Cold Storage, p. 80

De Kilogram-Calorie als eenheid va warmte - Uit Des Vereines Deutscher Ingenieure, p. 80

Warmteverliezen van Scheepskoelruimen - door Ir. D.J. Mink, p. 80

Algemeene Mededeelingen, p. 81

Unie van IJsfabrieken, p. 81

Dooden van Motten, Motwormen en -Eieren door middel van Koude, p. 81

Personalia - Overleden de heer E. Brandt, p. 81

Ausschuss für WÄrmeforschung van het Verein Deutscher Ingenieure - 4 en 5 juli 1930 te Karlsruhe, p. 81

Jaarvergadering Deutscher Kälteverein, p. 81

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 82

1930 nummer 7

Vlug Afkoelen en Bevriezen van Visch en Vleesch in Geatomiseerde Pekel - Belangrijke Proeven van Prof. Bachmetjeff over het Bevriezen van Visch en den Toestand van Anabiose - door M.T. Zarotschenzeff - vertaald door H.C. Wehmever - deel 1, p. 83

Nieuwe Vakliteratuur, p. 85

Report of the Food Investigation Board for the year 1929, p. 85

Koeltechniek op de Jaarbeurs Utrecht, p. 86

De Constructie van Koelmachines - De Economische Zin der Amerikaansche Constructeurs leidde tot Verbetering van Werkwijze en Constructie - ,,Units"- een Goede Kans voor onze Constructeurs! - door Dipl. Ing. G. Gattaneo, p. 88

De Invlied der Ammoniakvulling op de Capaciteit van Koelinstalalties - door M.K., p. 89

Nieuwe Vakliteratuur, p. 90

Handbuch der Experimentalphysik - door W. Wien en F. Harms, p. 90

De nieuwe Koel- en Vriesinrichting van het Spoorwegstation Parijs-Ivry, p. 91

Drie Voordrachten op de Jaarvergadering van de Deutscher Kälte-Verein - door Dr. Ing. W. Tamm, Dipl.Ing. W. Schmid en Dr. Ing. R. Heisz, p. 92

Uit de Buitenlandsche Vakpers, p. 93

Kurkindustrie - Uit Revue Générale du Froid, p. 93

Koelinstallaties aan Abattoirs in Deutschland - Uit V.D.I. Nachrichten, p. 93

Kleine IJsinstallaties en Distilleerinrichtingen voor Egypte, p. 93

Gekoelde Tennisballen - Uit Ice and Cold Storage, p. 93

Onderzoekingen in de Levensmiddel Industrie - Uit Verein Deutscher Ingenieure, p. 93

Nieuwe Koelhuis in Italië - Uit Ice and Cold Storage, p. 93

Invoer van Koel- en IJsinstallaties uit Deutschland naar Nederland en Nederlandsch Indië, p. 93

Natuurkundige Ingenieurs in Frankrijk - Revue Générale du Froid, p. 93

Uitvoer van Fruit uit Brazilië, p. 93

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 94

1930 nummer 8

Vlug Afkoelen en Bevriezen van Visch en Vleesch in Geatomiseerde Pekel - Belangrijke Proeven van Prof. Bachmetjeff over het Bevriezen van Visch en den Toestand van Anabiose - door M.T. Zarotschenzeff - vertaald door H.C. Wehmever - deel 1, p. 97

Nieuwe Vakliteratuur, p. 102

Refrigeration - door E.W. Shanahan, p. 102

Het Abattoir te Helmond - Een Moderne Inrichting toegevoegd aan de Nederlandsche Abattoirs Algemeene Aandacht hiervoor, ook in het Buitenland - door Ir. D.J. Mink, p. 103

Nieuwe Vakliteratuur, p. 106

Deutsche Kältetechnik im Huashalt - door Dipl. Ing. Richard Stetefeld, p. 106

Jaarverslag N.V. Unie van IJsfabrieken, p. 106

Algemeene Mededeelingen, p. 107

De Proefzendingen van Druiven naar Ned.-Indië, p. 107

Openbaar Slachthuis in Velsen, p. 107

Abattoir te Groningen, p. 107

Openbaar Slachthuis in Zaandam, p. 107

Openbaar Slachthuis voor Zwolle, p. 107

Kleine Koelmachine of IJs?, p. 107

Samenwerking IJsfabrieken  in Nederl.-Indië, p. 107

Vertegenwoordiging van Frigidaire, p. 107

Kunstmatige IJsbanen, p. 107

IJsprijzen in Amerika, p. 107

Gevaren van Koelmachines - rectifiactie, p. 107

Uit de Buitenlandsche Vakpers, p. 108

Een nieuwe methode voor het snel bevriezen van levensmiddelen - Uit die Kälte Industrie, p. 108

Helium-productie in Amerika - Uit The Engineer, p. 108

Koeltechniek in Zuid-Amerika  - Uit Eis und Kälte-Industrie, p. 108

Jaarverslag van de Physikalisch- Technische Reichsanstalt - Vereines Deutscher Ingenieure, p. 108

Nieuwe Vakliteratuur, p. 108

Kältetechnik - door Dr. K. Drews, p. 108

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 109

1930 nummer 9

Vlokkenij of Bladijs - door Ir. D.J. Mink, p. 111

Vlug Afkoelen en Bevriezen van Visch en Vleesch in Geatomiseerde Pekel - door M.T. Zarotschenzeff - deel 2, p. 114

Nieuwe Vakliteratuur, p. 117

Die Zustandsgrössen des Sauerstoffes bei tiefen Temperaturen mit Diagrammen - door Dr. Ing. Fritz Schmidt, p. 117

Uit de Vakpers, p. 118

Het Vitamine-C-gehalte van Ingemaakte en van in het koelhuis overwinterde Appelen (Brabantsche Bellefleurs) - Uit Tijdschrift voor Geneeskunde de heer Prof. C.F. van Oijen, p. 118

Kleine Luchtkoelers in Amerika - Uit Electric Refrigeration News, p. 118

Proeven in Fleetwood met het snelbevriezen van visch - Uit The Fishing News, p. 118

Droog IJs of Vast Koolzuur- Uit The Chemical Trade Journal and Chemical Engineer, p. 118

Algemeene Mededeelingen, p. 119

Opening van het nieuwe Laboratorium voor de Technische Physica van de Technische Hoogeschool - d.d. 13 november 1930, p. 119

Invoer in Nederland in 1929 van bevroren vleesch, p. 119

Stichting van een Koeltechnisch Instituut in Rusland, p. 119

Vervoer van Westlandsche Druiven naar Oost-Indië, p. 119

Nieuwe Vakliteratuur, p. 120

On anomalous magnetic properties at low temperatures: anhydrous ferrous chloride - door H.R. Woltjer en E.C. Wiersma, p. 120

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 121.

1930 nummer 10

Vlug Afkoelen en Bevriezen van Visch en Vleesch in Geatomiseerde Pekel - door M.T. Zarotschenzeff - deel 3, p. 123

Temperatuurregeling van Bier voor Consumptie, p. 127

Vochtigheidsmeting met Directe Aanwijzing - Een nieuwe Electrische Afstand-hygrometer met Directe Aanwijzing of Registreering van de Relateive Vochtigheid - door Ir. J. Velds, p. 128

Nieuwe Vakliteratuur, p. 130

The thermal expansion of Jena glass 16 III - door W. H. Keesom en A. Bijl, p. 130

De Inrichting van het nieuwe Laboratorium voor Technische Physica te Delft - door Prof. Dr. H.B. Dorgelo, p. 131

Italiaans Koelhuis voor Fruit en Groenten - Een Geheel Nieuw Type - door Cattaneo, p. 133

Uit de Vakpers, p. 134

Gekoelde Personenauto - Uit Electric Refrigeration, p. 134

De Opelwerken gaan kleine koelmachines maken - Uit Frankfurter Zeitung, p. 134

Droge Absorptie-Koelmachines met Methylamine als Koude-Medium - Uit Ausschuss für Wärmeforschung des Vereins Deutscher Ingenieure, p. 134

Koolzuurijs in de Tropen - Uit Power, p. 134

Nieuwe Vakliteratuur, p. 134

Actes du Vème congrès international du froid, p. 134

Algemeene Mededeelingen, p. 135

Institut International du Froid, p. 135

De Koelhuis-Industrie in Deutschland, p. 135

Britisch Association of Refrigeration, p. 135

Laatste berichten over het ,,Z"-procédé - door H.C. Wehmeyer, p. 135

Abattoirs en Koelinrichtingen in Litauen, p. 135

Kleine IJscellen van Rubber voor Koelkasten, p. 135

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 136

1931 nummer 1

Gekoelde Spoorwegwagon Systeem ,,Atlek" - door Ir. D.J. Mink, p. 1

Engelsche Proefstations voor Koeltechnische Onderzoekingen - door Ir. R. Mulder, p. 4

Nieuwe Vakliteratuur, p. 6

Experimental verification of the theory of the paramagnetic rotatory polarisation in the crystals of xenotime - door Jean Becquerel, W.J. de Haas en H.A. Kramers, p. 6

Uit de Vakpers, p. 7

Slachthuiskoelinrichting - door Prof. C.F. van Oyen, p. 7

Bestrijding van rupsen in perziken met behulp van de Koeltechniek - door G. de Vries, p. 7

Gekoelde Vrachtauto's voor distributie van Roomijs - door Electric Refrigeration News, p.. 7

Vervoer van vloeibare Zuurstof - door Zeitschrift für Komprimierte und flüssige Gase, p. 7

Algemeene Mededeelingen, p. 8

Consumptie-ijs besluit, p. 8

Nederlandse Vereeniging voor Koeltechniek, p. 8

Rusland, p. 8

Lloyds Register of Shipping, p. 8

Duitsche Koelmachine-Industrie, p. 8

Nieuwe Vakliteratuur, p. 8

Lieferbedingen für Wärme- und Kälteschutzanlagen - door Verein Deutscher Ingenieure, p. 8

Ontvangen Kalenders, p. 9

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 10

1931 nummer 2

Moderne Verdamperconstructies - Slangenverdamper en regelafsluiter. - De ,,bypass" voor regeling van oververhit werken. - De moderne snelverdamper werkt als stoomketel - door Ir. G. Ferguson - deel 1, p. 11

Nieuwe Vakliteratuur, p. 13

Report of the Food Investigation Board for the year 1929, p. 13

Koel- en Vriesinstallatie M.S. ,,Marnix van St. Aldegonde" - door L. Derens - deel 1, p. 14

Warmtegeleiding van muren van Koelruimten, p. 17

Nieuwe Vakliteratuur, p. 17

Het bestrijden van trillingen en geraas van machines - door D.J. Burger, p, 17

Algemeene Mededeelingen, p. 18

De Stichting voor Materiaalonderzoek, p. 18

Safety Code for Mechanical Refrigeration, p. 18

School voor Koeltechniek in Italië, p. 18

Maatschappij tot Exploitatie van Koelwagens van de Gen. American Tank-Car Corporation, p. 18

Verkoop van snel bevroren Vleesch in een Drogisterij, p. 18

Nieuwe Vakliteratuur, p. 18

Corrosion in Refrigeration Plants - door D.J. Mink, p. 18

Uit de Vakpers, p. 19

Nieuw Systeem voor het vlug Trekken en Losdooien van IJs in IJsfabrieken - Uit Kälte, p. 19

Reinigen van Heliumgas - Uit Eis- und Kält-Industrie, p. 19

Vast Koolzuur of Droog IJs, p. 19

Stikstof-Syndicaat in Duitschland en Aaneensluiting van de Stikstofproducenten in Europa en Chili - Uit Komprimierte und Flüssige Gase, p. 19

School voor bescherming tegen gevaarlijke gassen - Uit Kältetechnischer Anzeiger, p. 19

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 20

Tegen de Tyrannie van het Taalkundig Geslacht - Thans met Ministerieele Machtiging!, p. 21 

1931 nummer 3

Koelinstallaties op de Jaarbeurs in Utrecht - door Ir. D.J. Mink, p. 23

Moderne Verdamperconstructies - Slangenverdamper en regelafsluiter. - De ,,bypass" voor regeling van oververhit werken. - De moderne snelverdamper werkt als stoomketel - door Ir. G. Ferguson - deel 2, p. 25

Koel- en Vriesinstallatie M.S. ,,Marnix van St. Aldegonde" - door L. Derens - deel 2, p. 27

Nieuwe Vakliteratuur, p. 28

Safety code for mechanical refrigeration, p. 28

Vergrooting van de IJsafzet door middel van Reclame - door Ir. D.J. Mink, p. 29

Nieuwe Vakliteratuur, p. 29

Ice & cold storage trades directory &* Reference book for 1931 - door D.J.M., p. 29

Uit de Vakpers, p. 30

Conserveeren van Eieren volgens het systeem Everaert-Lescardé - Uit Die Kälte Industrie, p. 30

Wat is de meest Economische Koelinstallatie voor bepaalde gevallen? - Uit Borsig Zeitung, p. 30

Meetinstrument voor Oppervlakte Temperaturen, p. 30

Luchtbehandeling in Spoorwagons - Uit Refrigeration World, p. 30

Kunstijsbanen in Zürich en Kattowitz - Uit Escher Wyss Mitteilungen, p. 30

Productie van kleine Koelmachines in Amerika, p. 31

Nieuwe Vakliteratuur, p. 31

Versuche an einer Intermittierenden Absorptions-Kältemaschine - door Dr. Ing. Heinz Reinhard Mannesmann- door Ir. D.J. Mink, p.. 31

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 31

1931 nummer 4

Bederf van Vruchten door Lage Temperaturen - Bevriezen en Lage-Temperaturen-Bederf van Tuinbouwproducten als Richtsnoeren voor de toe te passen Koeling. - Invloed van de Ademhalingsintensiteit en van de Inwerkingsduur. - Koelen direct na het plukken een vereischte - door Ir. O. Banga, p. 33

Nieuwe Vakliteratuur, p. 35

Untersuchung über die Ursache und Verhinderung der Verfährung von Gefrier-Fleisch - door Dr. Ing. R. Heiss, p. 35

Moderne Verdamperconstructies - Slangenverdamper en regelafsluiter. - De ,,bypass" voor regeling van oververhit werken. - De moderne snelverdamper werkt als stoomketel - door Ir. G. Ferguson - deel 3, p. 36

Algemeene Mededeelingen, p. 39

Belangengemeenschap van de Indische IJsfabrikanten, p. 39

Absorptie-Koelmachines met Alcohol als Koudemedium, p. 39

Bevroren Vruchtensappen, p. 39

Ontvangen Brochures en Catologi, p. 40

A new Rail-to-Keel Terminal in Jersey City, p. 40

Automatische Regelinrichting - door D.J.M., p. 40

Uit de Vakpers, p. 41

Vast Koolzuur uit een natuurlijke Koolzuurbron in Mexico - Uit Refrigeration Engineering, p. 41

Gekoelde Automaten - Uit Electric Refrigeration News, p. 41

Koeling van Wagons door droog IJs - Uit Railway Age, p. 41

Gebruik van droog IJs als Ontsmettingsmiddel voor Granen - Uit Siebel Technical Review, p. 41

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 42

1931 nummer 5

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek - door J.F.H. Koopman, p. 43

Het Merken van Ingevoerde en Gekoelde Eieren in Frankrijk - Uit Revue Générale du Froid, p. 46

Het Stikstofbindingsbedrijf der Staatsmijnen in Limburg - Bereiding van Zwavelzure Ammoniak, een zeer gezochte Stikstofmeststof - door Ir. P.C. Wichers, p. 47

Algemeene Mededeelingen, p. 52

Verzending van Druiven naar Indië, p. 52

Naaml. Vennootschap Blauwhoedenveem-Vriesseveem, p. 52

Jaarvergadering van de Duitsche Koeltechnische Vereeniging - d.d. 11 - 13 juni 1931, p. 52

Jaarvergadering van de Fransche Koeltechnische Vereeniging - d.d. 8,9 en 10 juni 1931, p. 52

Nieuwe Vakliteratuur, p. 53

Gasanalyse in der Technik - door Dr. P. Schuftan, p. 53

1931 nummer 6

Het Koelen van Levensmiddelen in de Huishouding - Populariseering van het IJsverbruik. - Toepassing van Dewarsche Glazen voor Koeling in de Huishouding - door Dr. Ing. H. Behringer, p. 55

De Nieuwe Koel- en Vriesinrichting van het Spoorwegstration Genève-Cornavin, p. 58

De ,,Devent"-Koelwagon - door H. Jerne, p. 59

Uit de Vakpers, p. 60

Compound Kompressoren - Uit Die gesamte Kälte-Industrie, p. 60

Onderzoek van IJskasten - Uit Die Kälte-Industrie, p. 60

Luchtbehandeling in Amerikaansche Spoorwegwagons - Uit Die Kälte-Industrie, p. 60

Snel Bevroren Rendiervleesch - Uit Kälte, p. 60

Algemeene Mededeelingen, p. 61

Belangengemeenschap van IJsfabrieken in IJmuiden opgeheven, p. 61

Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek, p. 61

Bierbrouwerijen met IJsfabrieken in Ned-Indië, p. 61

Diafragma afsluiter zonder pakking, p. 61

Eierenconserveering in Gas volgens Everaert-Lescardé, p. 61

,,Koeltechniek" Orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p.61

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek - door J.F.H. Koopman, p. 62

Engelsche Proefstations voor Koeltechnisch Onderzoek - Research Station te East Malling en Long Ashton - door Ir. R. Mulder, p. 63

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 64

1931 nummer 7

Electrische aandrijving van Compressoren in de Koeltechniek - De Kortsluitmotor met directe inschakeling de meest geschikte oplossing voor het aandrijven van Compressoren van Koelinstallaties, speciaal met het oog op de automatiseering - door Ir. K.H. Haga, p. 67

Het onderzoeken van Koelkasten - door Ir. D.J. Mink, p. 71

Uit de Buitenlandsche Vakpers, p. 73

Koolzuurijs voor het bewaren van Fruit, Groenten en Bloeme - Uit Die Kälte Industrie, p. 73

Zarotschenzeff Snelvriesmethode in Engeland en Noorwegen - Uit Die Kälte Industrie, p. 73

Autodienst voor Bevroren en Gekoelde Producten van de Southern Railway - Uit Ice and Cold Storage, p. 73

Nieuw Moederschip voor het Bevriezen van Visch voor Noorwegen - Uit Ice and Cold Storage, p. 73

Nieuwe Vakliteratuur, p. 73

The Behaviour and Diseases of the Banana in Storage and Transport - door C.W. Wardlaw, p. 73

Algemeene Mededeelingen, p. 74

N.V. Unie van IJsfabrieken, p. 74

Het Winnen van Levertraan door Invriezen van de Levers, p. 74

Koelinstallatie voor het Abattoir te Helsingfors, p. 74

Nieuwe Methode voor het maken van Bladijs, p. 74

Proces van de Duitsche Koel- en Vriesinrichtingen tegen den Staat, p. 74

Verwoesting van Koel- Vrieshuizen in Nieuw-Zeeland, p. 74

Nieuwe Vakliteratuur, p. 74

The Silica Gel Corporation Baltimore Maryland. USA, p. 74

Technische Revue  Gebrs. Sulzer A.G., p. 74

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 75

1931 nummer 8

Physisch-Chemische Onderzoekingen in het Koeltechnische Instituut van de Technische Hoogeschool te Karlsruhe - Voordracht gehouden door Prof. Dr. R. Plank op de Jaarvergadering van de ,,Deutscher Kälte Verein" in Wuesbaden op 12 juni 1931, p. 79

Biologische Gezichtspunten voor het Luchten van Koelruimten - door O. Banga, p. 82

De Koelinstallatie aan boord van het Dubbelschroef Motorpassagiersschip ,,Johan van Oldenbarnevelt", p. 83

Een nieuw IJsapparaaat van Philops voor huishoudelijk gebruik - door M, p. 86

1.000.000 General-Electric Koelmachines, p. 87

Nieuwe Vakliteratuur, p. 87

Koel- en Vreisinstallaties in Nederl-Indië - door Ing. H. van Bilderbeek Jr., p. 87

Algemeene Mededeelingen, p. 88

Autodienst voor Bevroren en Gekoelde Producten van de Southern Railway, p. 88

Nieuwe IJsvormen voor Koelkasten, p. 88

Corrosie-onderzoek, p. 88

De 25ste Nederlandsche Jaarbeurs, p. 89

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 89

1931 nummer 9

Roteerrende Ammoniak-Compressor - Voor Koelmachine-installatie van middelgroote capaciteit - door Ir. G. Ferguson, p. 91

CO2 IJs bij de Verzending van Levensmiddelen - door H.J. Jerne, p. 94

De Utrechtse Jaarbeurs, p. 95

De mogelijkheid om Regeneratoren in de Koeltechniek toe te passen - Voordracht van Dr. H. Hausen, op de vergadering te Wiesbaden op 11 juni 1931, p. 96

Nieuwe Vakliteratuur, p. 96

Die Thermischen Eigenschaften von Ammoniakaten und ähnliche Verbindungen und ihre Anwendung in Absorpbtions-Kältemaschinen - door R. Plank en L. Váhl, p. 96

Het zesde Internationaal Congres voor Koeltechniek - Mededeelingen van het Internationaal Instituut voor Koeltechniek te Parijs, p. 97

Algemeene Mededeelingen, p. 98

Surséance-aanvrage van de N.V. Gonnerman & Co. Machinefabriek te Haarlem, p. 98

Unie van IJsfabrieken - Uitkeering interim-dividend, p. 98

Prof. Dipl Ing. W. Schüle - overleden 12 augustus 1931, p. 98

Commissie voor onderzoekingen in de Levensmiddelen-Industrie van het Verein Deutscher Ingenieure - door D.J.M., p. 98

Nieuwe Vakliteratuur, p. 98

Kalender für Heizungs-, Lüftungs- und Badetechniker - door H.J. Klinger en J. Ritter, p. 98

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek - door J.F.H. Koopman, p. 99

Het niet lezen van vakbladen volgens den rechter ,,een grove nalatigheid"!, p. 101

1931 nummer 10

De Gevaren van Koelmachines - door Ir. R.A. Gorter, directeur van het Veiligheidsmuseum, p, 103

Nieuwe Vakliteratuur, p. 104

Die Thermische Eigenschaften einiger Stoffe von Hohem Molekulargewicht, mit besonderer Berücksichtigung ihrer verwendung in Kältemaschinen mit Turbokompressoren - door Dr. Ing. Walter, p. 104

Construcite en Uitvoering van NIeuwere Scheepskoelinstallaties - Voordracht gehouden op de Jaarvergadering van de Deutsche Kälteverein in Wiesbaden op 11 juni 1931 door Dipl. Ing. M. Drescher, Obering. der Atlas Warke, A.G., p. 105

Vloeibaar Koolzuur als springstof in Kolenmijnen, p. 107

Ammoniakkompressor met ingebouwde motor der N.V. Koeltechniek, p. 108

Zesde Internationaal Congres voor Koeltechniek, p. 108

Algemeene Mededeelingen, p. 109

Oberingenieur A. Kaufmann - op 70 jarige leeftijd overleden, 11 september 1931, p. 109

Copeland Products Inc., p. 109

Jaarbericht Physikalisch-Techn. Reichanstalt over 1930, p. 109

Inwerptrechter voor Koelruimen van Vischtrawlers, p. 109

Exportcentrale voor Koelhuiseieren, p. 109

Koelruimten voor Spoorwegstations, p., 109

Uit de Vakpers, p.110

Koelhuisplannen in Italië - Die Kälte Industrie, p. 110

Dry Ice Corporation of America - Uit Komprimierte und Flüssige Gase, p. 110

Verkoop van Koelkasten in de Ver. Staten - Uit El.Ref. News, p. 110

Luchtbehandelingsinstallatie in Regeeringsgebouwen - Uit Electric Refrigeration, p. 110

Luchtbehandeling in Spoorwegwagons met een Koelinstallatie systeem Westinghouse-Leblanc - Uit Electric Refrigeration News, p. 110

De Kelvinator - Uit El. Ref. News, p. 110

Koelen van Radium - Uit Electric Refrigeration News, p, 110

Koelwagens voor Vischexport in Noorwegen - Uit V.D.I. Nachrichten, p. 110

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 111

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek - door J.F.H. Koopman, p. 112

Het Vormen van Groepen en de Statutenwijziging van de Vereeniging - door J.F.H. Koopman, p. 113

1931 nummer 11

Olie-Explosies bij het Afpersen van Koelinstallaties - door Ir. D.J. Mink, p. 115

Nieuwe Vakliteratuur, p. 118

A.E.G. Hilfsbuch für Elektrische Licht- und Kraftanlagen - door R. Zaudy, p. 118

Helder IJs-Fabricage door middel van Luchtinblazen - Lezing gehouden door Dipl. Ing. E. Freundlich op de Jaarvergadering van de ,,Deutscher Kälte-Verein" in Wiesbaden, in het Nederlandsch bewerkt door K.H. Tusenius, p. 119

Nieuwe Vakliteratuur, p. 120

Einfluss von Temperatur und Feuchtigkeit auf das Bakterienwachstum auf Gekühltem Fleisch - door Dr. W. Schmid, p. 120

Fabrieken voor vast Koolzuur in Rusland, p. 120

Nieuwe Vakliteratuur, p. 121

Die Flüssigkeitsförderung nach dem Prinzip der Mammutpumpe - door Dr. H. Behringer, p. 121

Secretaris van de ,,Deutscher Kälte-Verein - de heer Dr. Ing. E. Altenkirch - door M, p. 121

Muntkoudemeters - Uit Electric Refrigeration News, p. 121

Aan onze lezers - Directie Koeltechniek, p. 121

Botoronderzoek door middel van de Catalase-proef - door H. Jerne, p. 122

Nieuwe plannen voor een Koelhuis in Italië - door Köhler, p. 122

Uit de Vakpers, p. 123

Het huis zonder vensters van den Amerikaanschen Ingenieur L.W. Schad - Uit Refrigeration World, p. 123

Verkoop van IJskasten door IJsfabrieken - Uit Refrigeration World, p, 123

Machine voor het maken van homogeen pekelijs - Uit Electric Refrigeration News, p. 123

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek - Bestuur en leden vereenigd in .,,Boschlust" - door J.F.H. Koopman, p. 124

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 125

Officieele Mededeelingen - door J.F.H. Koopman, p. 126

1931 nummer 12

Verhoogt een IJsfabriek de rentabiliteit van een Openbaar Slachthuis?  - door K.H. Tusenius, p. 127

Transport en Voorkoelen van Fruit in Zuid-Afrika - door E.A. Griffiths en Ir. D.J. Mink, p. 129

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek - door J.F.H. Koopman, p. 132

Nieuwe Vakliteratuur, p. 132

Dry Zero Corporation Chicago, III - door M., p. 133

Algemeene Mededeelingen, p. 134

Buitenlansche technici in Nederland, p. 134

N.V. Vianda - Kleine winst wordt gereserveerd, p. 134

Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt in Wageningen, p. 134

Uit de Vakpers, p. 135

Bevriezen van Melk - Uit Kälte, p. 135

Koelinstallatie van het Warenhuis R. Karstadt, A.G. in Berlijn - Uit Kälte-Industrie, p,. 135

Opening van de nieuwe Kunstijsbanen in Weenen - Uit Eis- und Kälte Industrie , p. 135

Kunstijsbaan in Praag, p. 135

Belangengemeenschap tusschen Linde en l'Air Liquide - Uit Komprimierte und Flüssige Gase, p., 135

Groote Markthal in Buenos Aires, p. 135

Normaalbladen voor Gasmaskers en Zuurstofapparaten - Uit D.I.N. Mitteilungen, p. 135

De Buitenlandsche Ingenieur in de Sowjetunie, p. 136

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 137

1932 Voorplaat

Koeltechniek 3de jaargang 1932

1932 Inhoudsopgave

Register op den 3den Jaargang 1932

1932 nummer 1

Amerikaansche constructies van Luchtkoelers - Het vraagstuk der luchtkoeling is in Amerika zoo belangrijk geworden, dat men de koelers normaliseert en als luchtkoeler-eenheden in den handel brengt - door Ir. D.J. Mink, p.1

Nieuwe Vakliteratuur, p,. 4

Die Stickstoffindustrie der Welt - door Prof. Dr. H. Grossmann en Dr. P. Weicksel, p. 4

De Protos-Frigor, een Koelkast met Droge en Luchtgekoelde Absorptie-Machine, p. 5

Nieuwe Vakliteratuur, p. 5

Trichlorethylene. Its Properties and uses - door The Roessler & Hasslacher Chemical Company, p. 5

De Vastheid van Staal bij zeer Lage Temperaturen, p. 6

Nieuwe Vakliteratuur, p. 8

Uhlands Ingenieur-Kalender - door Prof. R. Stückle, p. 8

Uit de Vakpers, p. 9

Het Bevriezen van Aardappels - Uit Ice and Refrigeration, p. 9

Olie-explosie bij de Koelinstallatie in het abattoir te Berlijn - door M, p. 9

Droog IJs - Uit Electric Refrigeration News, p. 9

Laboratorium voor Koeltechniek en zeer lage temperaturen aan de T.H. te Breslau - Uit V.D.I., p. 9

Luchtbehandeling voor Woonhuizen in Amerika - Uit Electric Refrigeration News, p. 9

Automaten voor de verkoop van Consumptie-ijs, p. 9

Kunstmatige IJsbaan in Illinois - Uit Electric Refrigeration News, p. 9

Algemeene Mededeelingen, p. 10

N.V. Unie van IJsfabrieken, p. 10

N.V. Gonnermann & Co., p. 10

Jaarvergadering van de Deutscher Kälteverein, p. 10

A. Borsig G.m.b.H., p. 10

Machinenfabrik Escher Wyss & Cie, p. 10

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p. 10

Wijziging Eierenbesluit - door J.F.H. Koopman, p. 10

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 11

1932 nummer 2

Afkoeling door Lichaamsbekleeding - door Ir. M.W. Polak - deel 1, p. 13

Nieuwe Vakliteratuur, p. 16

Die Lebensmittel und ihre Aufbewahrung - door Lorenz Rasmusson, p. 16

Koelinstallaties in Polen - door Ir. D.J. Mink, p. 17

Gecombineerde Thermograaf en Hygrograaf, p. 18

Het conserveeren van Fruit en Groenten door middel van Bevriezing - door Ir. R. Mulder - deel 1, p. 19

Nieuwe Vakliteratuur, p. 20

Koel- en Vries- en IJsinstallaties - door N.A. Imelman, p. 20

Scherpe lichtdrukken van potloodcalques, p. 20

Droog ijs in Hongkong, p. 20

Algemeene Mededeelingen, p. 21

Prof. Keesom bereikt 0,71 °K., p. 21

Examen Ingénieur Frigoriste, p. 21

Slagersvakschool, p. 21

Citroën gaat kleine Koelmachines maken, p. 21

D.K.W., p. 21

Koeltechnische Industrie in Amerika, p. 21

Invloed van koudemedia op de isolatie van Electromotoren, p. 21

Exportslachterij in Urugua, p. 21

Faillissement Gonnermann & Co., Haarlem, p. 21

Machinenfabrik Escher & Wyss & Cie, p. 21

Uit de Vakpers, p. 22

Bouw van Koelinrichtingen voor visch in Noorwegen - Uit Handelsberichten, p. 22

Steeds grooter IJsverbruik - Uit Ice and Refrigeration, p. 22

Groote Russische Koelinrichting in Wladiwostok - Uit Die Kälte-Industrie, p. 22

Schoonmaken van Condensatoren, Nakoelers en Reservoirs - Uit Kelvinator Service News, p. 22

Luchtbehandeling op de ,,Mariposa"van de Matsonlijn - Uit Refrigeration New, p.22

Koelinstallatie voor de Stationsrestauratie te Genève, p. 22

Ontvangen Catologi, p. 23

Bimetaal-Thermometers voor het meten van oppervlaktetemperaturen - door Hännie & Cie, p. 23

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 23

1932 nummer 3

De Schadelijkheid van in Koelinstallaties gebruikte Gassen - door Ir. R.A. Gorter, p. 25

Nieuw Koelmedium, p. 27

Nieuw soort Kurkinstallatie van Armstrong, p. 27

Het conserveeren van Fruit en Groenten door middel van Bevriezing - door Ir. R. Mulder - deel 2 (slot), p. 28

Tentoonstelling in Parijs - door J. van Dam, p. 29

Turbokompressoren voor Koelinstallaties - door D.J.M., p. 30

A. Borsig G.m.b.H., p. 30

IJsfabriek in Stockholm, p. 31

Verzending van Druiven uit het Westland naar Indië, p. 31

Het winnen van Levertraan door invriezen van Levers, p. 31

Vast Koolzuur - door Ir. F. Plantema, p. 32

Productie van kleine Koelmachines in Amerika - Uit Electric Refrigeration News, p. 32

De Utrechtse Jaarbeurs - door M, p. 33

Nieuwe Vakliteratuur, p. 33

Communications from the Physical Laboratory of the University of Leiden, p. 33

Magnetische Widerstandsvergrösserung in Einkristallen von Wismut bei tiefen Temperaturen - door L. Schubnikow en W.J. de Haas, p. 33

Richtig Isolieren - door Dr. H.. Weiher, p. 35

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p. 36

Het merken op de kisten van koelhuiseireren - door J.F.H. Koopman, p. 36

1932 nummer 4

Koelinstallaties, ten dienste van Hotels, Café's, Restaurants, Warenhuizen enz. - door W.Z. Ort, p. 37

Met Koolzuurijs gekoelde Vrachtauto - door H.J. Jerne, p. 40

Vergaderingen en Congressen, p. 41

Jaarvergadering van de ,,Deutscher Kälte-Verein", p. 41

Internationaal Koude-Congres 1932 in Buenos Ayres, p. 41

Vergadering der Internationale Droogijs Vereeniging, gehouden 17 maart 1932 te Keulen - door M. Boissevain, p. 42

Nieuwe Vakliteratuur, p. 42

Die Technik des Kühlschrankes - door Dipl. Ing. P. Scholl, p. 42

Algemeene Mededeelingen, p. 43

Gesellschaft für Linde's Eismaschinen A.G., p. 43

Verein. Deutsche Kälte-maschinenfabrik Borsig-Germania-Humbolt G.m.b.H., p. 43

Plannen voor het opslaan van 100 millioen eieren in Koelhuizen, p. 43

Kunstijsbaan te 's-Gravanhage, p. 43

Brand in het Koelhuis van het Abattoir te Halle, p. 43

Met droog ijs gekoelde wagons, p. 43

Kleine Huishoud-Koelkasten met Absorbtie-Apparaat, p. 43

Nieuwe fabrieken voor Koolzuurijs in het Buitenland, p. 43

Uit de Vakpers, p. 44

Corrosie door calciumchloridepekel - Uit Refrigerating World, p. 44

Onderzoek van een roteerende Kompressor, p. 44

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 45

Nieuwe Vakliteratuur, p. 46

Refrigeration Directory and Market Data Book 1932, p. 46

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p. 46

Verslag van de 41ste Algemeene Vergadering. - door J.F.H. Koopman, p. 46

1932 nummer 5

Het Belang van Kleine Koelkasten voor Electriciteitsbedrijven - door Ir. D.J. Mink, p. 49

Algemeene Mededeelingen, p. 52

A. Borsig G.m.b.H., p. 52

C.V. Delftsche IJsfabriek, p. 52

Opslag van Boter in Koelhuizen, p. 53

Rommenhöllersche Koolzuur- en Zuurstofwerken, p. 53

Automaten voor den Verkoop van IJs - door D.J.M., p. 53

Brongassen in vloeibaren toestand in Amerika, p. 53

Maken van Roomijs door toevoeging van vast koolzuur - Uit Dat Trockeneis, p. 53

Uit de Vakpers, p. 54

Luchtbehandeling voor Drukkerijen - Uit Ice and Cold Storage, p. 54

Koeling in Mouterijen - Uit Zietschrift für die gesamte Kälte-Industrie, p. 54

Jaarvergadering va nde ,,Deutsche Kälte-Verein" - door Ir. D.J. Mink, p. 55

Nieuwe Vakliteratuur, p. 55

Die Trockentechnik - door Dipl. Ing. M. Hirsch, p. 55

Communications from the Physical Laboratory of the University of Leiden, p. 56

On the possibility of separating neon into its isotopic comnponents by rectification - door W.H. Keesom en H. van Dijk, p. 56

1932 nummer 6

De tegenwoordige stand der Koeling voor Localiteiten - door Dr. Ing. H. Behringer, p. 59

Nieuwe Vakliteratuur, p. 61

Communications from the Physical Laboratory of the University of Leiden, p. 61

The anomalous magnetic properties of the anhydrous chloride of copper and of the anydrous sulphate of copper at low temperatures - door W.J. de Haas en C.J. Gorter, p. 61

Onderzoekingen over Toepassingen der Koeltechniek in het Visscherijbedrijf - door Dr. J. Lücke, p. 62

Electrolux Volkskoelkast, p. 62

Koeltechniek bij de Melkvoorziening - door Prof. Dr. B. Lichtenberger, p. 63

Gesellschaft für Linde's Eismaschinen, p. 63

Stikstoffabriek in Zuid-Afrika, p. 63

Luchtbehandelingsinrichting Egyptische Parlementsgebouw, p. 63

Ontvangen Catologi - Arthur G. Enock & Company Ltd., p. 63

Algemeene Mededeelingen, p. 64

Geheimrat Prof. Dr. Carl von Linde - 11 Juni 1932 - 90 jaar, p. 64

N.V. Bl.hoedenveem-Vriesseveem, p. 64

N.V. Unie van IJsfabrieken, p. 64

Aluminium bussen voor het transport van Consumptie-ijs, p. 64

Uit de Vakpers, p. 65

Nieuw type bevloeiïngscondensator - Uit Refrigerating Engineering, p. 65

Snelvriesinrichting aan boord van schepen - Uit Koeltechniek, p. 65

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 66

1932 nummer 7

Luchtbehandeling door middel van IJs - door Ir. D.J. Mink, p. 67

Symbolen voor Eenheden, p. 69

Dr. Oscar Knoblauch - 1 juli 1932 - 70 jaar, p. 69

Vergelijkend Onderzoek van Condensatoren van verschillende Constructie - door Dr. Ing. K. Linge, p. 70

Calorimetrisch en Dilatometrisch onderzoek van Bevroeren Vleesch - door Dr. Ing. R. Heiss, p. 71

Ontvangen Catologi - Frick Company. Waynesboro, P.A., p. 71

IJs bij zeer hoogen druk, p. 71

Algemeene Mededeelingen, p. 72

Een nieuw soort IJscellen - door M, p. 72

Gesellschaft für Linde's Eismaschinen, A.G., p. 72

Steriel en Kiemdoodend IJs, p.72

Uit de Vakpers, p. 73

Nieuw apparaat voor het snel bevriezen volgens Birdseye - Uit Ice and Cold Storage, p. 73

Onderzoek van IJskasten - Uit de Kälte-Industrie, p. 73

Een nieuwe Eenheid voor de Koude-capaciteit - Uit D.K.V., p. 73

Koeling voor Localiteiten - door Dr. H. Behringer, p. 73

Nieuwe Vakliteratuur, p. 74

Methylamin als Kältemittel in Trockenen Absorptions-Kältemaschinen - door Dipl. Ing. L. Váhl, p. 74

Belasting op Koelkasten met Machinale Koeling in Amerika, p. 74

1932 nummer 8

Kunstijsbanen - door Ir. D.C. Geest, p. 75

Nieuwe Vakliteratuur, p. 78

Australian and New Zealand Fruit Shipments, p. 78

Het snel Bevriezen van Levensmiddelen door aanraking met het Vloeibare Koelmedium - door R. Plank, J. Kuprianoff en H. Peters, p. 79

Algemeene Mededeelingen, p. 81

Zesde Internationaal Koude-Congres in Buenos Ayres - 27 augustus t/m 4 september 1932, p. 81

Prijsvraag van de Technische Hoogeschool in Bandoeng, p. 81

Personen opgesloten in de koelruimte van een Gemeentelijk Slachthuis, p. 81

Relatieve vochtigheid in Drukkerijen, p. 81

Uit de Vakpers, p. 82

Het springen van ijsstaven bij lage pekeltemperaturen en de methode om dit te voorkomen door regeling van de PH van het vrieswater - door F. Plantema, p. 82

Verhooging van de capaciteit van ijsfabrieken zonder vergrooting van de ijsgeneratorcapaciteit - door D.J. Mink, p. 82

IJsverbruik van Koelruimten met IJskoeling - Uit de Kälte-Industrie, p. 82

Verwijderen van Lucht uit een Koelsysteem - door PI, p. 82

1932 nummer 9

Koelinstallaties voor het Pathologisch Anatomisch Laboratorium te Amsterdam - door Dipl. Ing. J. van Male, p. 83

Roestvrije Staalsoorten of andere Alliages - door A. Vosmaer, p. 85

Opslag van Tomaten in Koelhuizen, p. 86

De Utrechtse Jaarbeurs, p. 87

IJsfabriek ,,Shamrock"in IJmuiden, p. 87

Eenige Onderzoekingen over het Energieverbruik in Abattoirs - door Prof. Dr. W. Pauer, p. 88

De Vischtrawler ,,Volkswohl", p. 88

Uit de Vakpers, p. 89

Temperatuur en vochtigheid in Koelruimten voor eieren, p. 90

Gebruik van droog ijs voor het tijdelijk conserveeren van lijken in ziekenhuizen - Uit Das Trockeneis, p. 90

Nieuwe type Luchtkoeler in Amerika - Uit Refrigerating World, p. 90

Algemeene Mededeelingen, p. 91

Koelen van Druiven in Frankrijk, p. 91

N.V. Landaal-Schelde, p. 91

N.V. Koeltechniek te Apeldoorn, p. 91

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 91

1932 nummer 10

Proeven betreffende de Koelhuisbewaring van Druiven en den Export van Druiven naar Nederlandsch-Indië - door Prof. Ir. A.M. Sprenger en Ir. R. Mulder - deel 1, p. 93

Afkoeling door Lichaamsbekleeding - door Ir. M.W. Polak - deel 2 (slot), p. 97

Algemeene Mededeelingen, p. 98

Voordrachten over Vast Koolzuur of Droog IJs, p. 98

Koelhuis voor Eieren en Boter in Roermond, p. 98

Prof. Dr. W.H. Keesom, p. 98

Kunstijsbanen in Hamburg en Bern, p. 98

Nieuwe Centrale Markt in Amsterdam - door Ir. D.J. Mink, p. 98

Moderne Markthallen, p. 99

Instorting van een koelhuiszolder - in Zwitserland, p. 99

Nieuwe Vakliteratuur, p. 99

Die Kältemaschine - door Dipl. Ing. M. Hirsch, p. 94

Uit de Vakpers, p. 100

Luchtbehandeling in Treinen - Uit Refrigerating World, p. 100

Een nieuwe methode voor het ontvetten van condensatoren, verdampers en andere apparaten, p. 100

1932 nummer 11

Proeven betreffende de Koelhuisbewaring van Druiven en den Export van Druiven naar Nederlandsch-Indië - door Prof. Ir. A.M. Sprenger en Ir. R. Mulder - deel 2 (slot), p. 103

Het nieuwe Koelmedium Freon (F 12.-) in Amerika, p. 106

Nieuwe Kunstijsbaan in Berlijn, p. 106

Prof. Dr. M. de Haas - als Bestuurslid en Voorzitter van de Ned. Vereeniging voor Koeltechniek - door C.F. van Oyen, p. 107

Luctkoelers voor Woonhuizen in Frankrijk, p. 107

Uit de Vakpers, p. 108

Nieuw type Huishoudkoelkast ,,Carbofrigor" voor koeling door droog-ijs - Uit Das Trockeneis, p. 108

Opsporen van Lekken in Koelinstallaties - Uit Electric Refrigeration News, p. 108

Regeling van de temperatuur bij koeling door middel van droog-ijs - door D.J.M., p. 108

Dubbelwandige Vacuüm-Isoleerglazen voor roomijs, vast koolzuur, enz., p. 108

Koelhuizen in Moskou, p. 108

Nieuwe Snelvriesapparaten volgens Zarotschenzeff met geatomieerde pekel, p. 109

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 110

Nieuwe Vakliteratuur, p. 110

Die Kältetechnik im Dienste der Lebensmittelbewirtschaftung - door Prof. Dr. R. Plank, p. 110

1932 nummer 12

Freon, een nieuw Koelmedium - door Dr. Ing.  H. Behringer, p. 113

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p. 116

Twee-en-veertigste Algemeene Vergadering - door J.F.H. Koopman., p. 116

Uit de Vakpers, p. 117

Nieuwe type opslagplaats voor droog IJs - Uit Ice and Cold Storage, p. 117

Nieuwe methode voor het Conserveeren van Visch aan boord van visschersvaartuigen, p. 117

Differentiaal Thermostaat voor Luchtbehandeling - Uit Electric Refrigeration News, p. 118

Algemeene Mededeelingen, p. 118

Luchtebehandelingsinstallaties voor Spoorwegstations, p. 118

Internationaal Instituut voor Onderzoekingen op het gebied van Droog ijs, p. 118

Tijdschrift ,,Das Trockeneis", p. 118

Ontvangen Catalogi, p. 118

Gecombineerde Instrumenten van Cambridge, p. 118

ASEA, p. 118

Nieuwe Vakliteratuur, p. 119

Freiluft-Kunsteisbahn Bauart Prof. Dr. Ing. W. Koeninger - door Prof. Dr. Ing. W. Koeninger, p. 119

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 120

1933 Voorplaat

Koeltechniek 4de jaargang 1933

1933 Inhoudsopgave

Register op den 4den Jaargang 1933

1933 nummer 1

Ondanks de Crisis Met Volle Kracht Vooruit! - Voorwoord tot den Vierden Jaargang - door Moorman, Ir. D.C. Geest, K.H. Tusenius, p. 1

Waarom Verwaarloost Nederland Koude als Conserveeringsmiddel voor Levensmiddelen? - door K.H. Tusenius - deel 1, p. 2

Nieuwe IJsfabriek annex Koel- en Vriesruimten te Utrecht, p. 3

De Aanvoer van Noorsch IJs in Nederland. p. 5

Het Bewaren van Eieren in Koelhuizen volgens het systeem Everaert-Lescardes - Beschrijving van een nieuw koelhuis voor eieren te Odense in Denemarken, waarin de eieren geconserveerd worden in gas volgens het bovenstaande systeem, p. 5

Studiedagen voor Koeltechniek te Lyon, p.7

Nieuwe Vakliteratuur, p. 7

Technische Auskunftbuch für das Jahr 1933: 38e Jaargang - door Hubert Joly, p. 7

Unie van IJsfabrieken (U.V.IJ.) - uit N.R.C., p. 8

Fabriek van Droog-IJs, p. 8

Uit de Vakpers, p. 8

IJsindustrie in Amerika, p. 8

1933 nummer 2

Waarom Verwaarloost Nederland Koude als Conserveeringsmiddel voor Levensmiddelen? - door K.H. Tusenius - deel 2, p. 11

Het vuile versche en het schoone vuile ei - door P.A. Kalis, p. 12

Internationale Trockeneis-Vereinigung e.V., p. 12

De Koelinstallatie voor Fruittransport aan boord van het M.S. ,,Bengalen"- door A. Rettschink, p. 13

Newi-Organisatie - Steun voor werklooze Ingenieurs, p. 16

Toestand en Vooruitzochten in den Eierenhandel - door Van Kalken, p. 17

Jubileum Anton Hurtz, p. 17

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p. 18

Commissie van Advies bij de Crisis Zuivelcentrale - door J.F.H. Koopman, p. 18

IJsgenerator met IJslift, p. 18

1933 nummer 3

De verwezenlijking van temperaturen beneden de 1° K. - door Prof. W.H. Keesom - deel 1, p. 21

De 28e Nederlandsche Jaarbeurs, p. 25

Nieuwe Vakliteratuur, p. 25

Kleinkältemaschinen für Gewerbe und Haus - door Dipl. Ing. W. Pohlmann, p. 25

Afsluiters voor Koelinstallaties, p. 26

De Vilter-roteerende Compressor, p. 27

Studiedagen voor Warmte- en Koude-techniek ter gelegenheid van de 18e Jaarbeurs te Lyon - door Ir. J.F. H. Koopman, p. 28

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 28

1933 nummer 4

Waarom Verwaarloost Nederland Koude als Conserveeringsmiddel voor Levensmiddelen? - door K.H. Tusenius - deel 3 (slot), p. 29

Een nieuwe toepassing van droogijs - door G.

In Memoriam L.H. Olie (1847 - 19 januari 1933) - door Ir. J.F.H. Koopman, p 31

Nieuwe Koelhuizen in Moskou, p. 32

Jaarvergadering van de Internationale Trockeneis Vereinigung, p. 32

Een verbeterde ijscel - door G., p. 32

Pekelcirculatie in IJsgenerators, enz., p. 33

Luchtbehandelingsinstallaties voor Treinen, p. 34

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p. 35

Algemeene Vergaderingen - door J.H.F. Koopman, p. 35

Nieuwe Vakliteratuur, p. 35

Die Wärmeübetragung an kalte Flächen bei freier Strömung unter Berücksichtigung der Bildung von Schwitzwasser - door Dr. Ing. Werner Piening, p. 35

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 36

1933 nummer 5

De verwezenlijking van temperaturen beneden de 1° K. - door Prof. W.H. Keesom - deel 2 (slot), p. 39

Steeds dichter bij het Absolute Nulpunt, p. 41

Veiligheidsmaatregelen voor het Gebruik van Cylinders gevuld met Ammoniak Zwaveligzuur of Koolzuur, p. 42

Openlucht Kunstijsbanen - door J. Kramer - deel 1, p. 43

Uit de Vakpers, p. 44

De ,,Statotherm"-koelinrichting voor auto-transport, p. 44

Toepassing  van koude bij de bereiding van droge gist, p. 44

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p. 45

Drie-en-veertigste Algemeene Vergadering - door Ir. J.F.H. Koopman, p. 45

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 46

Nederlandsche Openlucht Kunstijsbaan te 's-Gravenhage, p. 47

1933 nummer 6

Extreem Lage Temperatuur - door Prof. W.J. de Haas, p. 49

N.V. Unie van IJsfabrieken (U.V.IJ.) te 's-Gravenhage, p. 51

De vervaardiging van Kristalijs door Middel van het luchtinblaassysteem - door Ir. D.C. Geest - deel 1, p. 52

Het weder vloeibaar maken van droogijs - Uid de Kälte-Industrie, p. 54

Een der grootste nieuwe koel- en vrieshuizen in Nederland, p. 54

Openlucht Kunstijsbanen - door J. Kramer - deel 2 (slot), p. 55

Kristalijsfabriek te Harlingen, p. 56

1933 nummer 7

De Vervaardiging van Kristalijs door Middel van het Luchtinblaassysteem - door Ir. D.C. Geest - deel 2, p. 59

Aanwijzigingen voor de Inrichting en Afwerking van Koel- en Vriesruimten - door J. Kramer - deel 1, p. 62

Een temperatuur van 8/100 graad bereikt - door Ir. D.C. Geest, p. 63

Bevriezen van Melk - door Ge, p. 64

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p. 65

Viering van het 25-jarig bestaan - door Ir. J.F.H. Koopman, p. 65

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 65

Uit de Vakpers, p. 66

Koeltechniek in Visscherij en Vischhandel - door Ge., p. 66

Onderzoekingen aan Koelkasten, p. 66

Een nieuw type Snelverdamper, p. 67

1933 nummer 8

Nogmaals de vraag: ,,Hoeveel koelruimte is er in Nederland?" - door K.H. Tusenius, p. 69

Koeltechnische Voorlichting!? - door K. H. Tusenius, p. 70

Het koelen van Indische Huizen, p. 70

De vervaardiging van Kristalijs door Middel van het luchtinblaassysteem - door Ir. D.C. Geest - deel 3 (slot), p. 71

Aanwijzigingen voor de Inrichting en Afwerking van Koel- en Vriesruimten - door J. Kramer - deel 2 (slot), p. 72

Koeltechniek in Visscherij en vischhandel - door Arie Schippers, p. 73

1858 - N.V. Grasso's Machinefabrieken - 1933 - door Ir. D.C. Geest, p. 74

De vervaardiging van koozuurijs volgens het systeem van Ir. Philipp Stapp - door Ge., p. 75

Transport van bananen uit Suriname - door Ge., p. 75

Een gekoelde Etalage - Uit De Vee- en Vleeschhandel, p. 75

Koelhuisexploitatie - Uit Slachthuis, Keuring, Markt, p. 75

Het Transport van Lichtbederfelijke Goederen in Koelwagons - deel 1, p. 76

1933 nummer 9

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek 23 september 1908 - 1933 - door K.H. Tusenius en Ir. D.C. Geest, p. 79

Een drievoudig Jubileum - door Prof. C.F. van Oyen, p. 80

De 29ste Kon. Nederlandsche Jaarbeurs, p. 82

Een Koninklijke Onderscheiding voor Ir. J.F.H. Koopman - door Ir. D.C. Geest, p. 84

Verloode of verzinkte IJscellen, p. 84

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p. 85

Vier en veertigste Algemeene Vergadering - door Ir. J.F.H. Koopman, p. 85

Nieuwe Vakliteratuur, p. 85

Principles of Refrigeration - door William Motz, p. 85

Kunstmatige Koude in Vroeger Tijden - door C.A. Crommelin, p. 86

1933 nummer 10

Het Drievoudige Feest der Ned. Vereeniging voor Koeltechniek, p. 89

N.V. Utrechtse IJs-, Koel- en Vriesbedrijven - door Ir. D.C. Geest, p. 90

Een nieuwe koelmachine, Brown Boveri Frigibloc - door Ir. I. Jacobs - deel 1, p. 91

De gevaren van Koelmachines - door Ir. R.A. Gorter, p. 93

Een artikel over ,,Luchtconditioneering", p. 93

Het Transport van Lichtbederfelijke Goederen in Koelwagons - deel 2, p. 94

Isolatie-Materialen - door B. Geerdink Jr., p. 96

Kunstijsbaan systeem Prof. Koeniger, p. 97

Een nieuw type IJskast, p. 97

1933 nummer 11

Moderne Bedrijfscontrôle in Slacht- en Koelhuizen - door Ir. J. Velds - deel 1, p. 99

De ,,Glaci"-Koelmachines - door Ing. K.V.H. Ingerslev, p. 102

Een nieuwe koelmachine, Brown Boveri Frigibloc - door Ir. I. Jacobs - deel 2 (slot), p. 105

Nieuwe Vakliteratuur, p. 107

De bewaareigenschappen van tuinbouwproducten, speciaal in verband met de bewaring in gekoelde ruimten - door O. Banga, p. 107

Een blank metaalbeschermingsmiddel, p. 107

1933 nummer 12

Moderne Bedrijfscontrôle in Slacht- en Koelhuizen - door Ir. J. Velds - deel 2 (slot), p. 109

Het transport van gekoelde goederen - door D.J.M., p. 112

Een Automatische Inrichting voor het Tellen van IJsstaven - door G., p. 113

Nieuwe Tijdschriften - door G., p. 113

Het Transport van Lichtbederfelijke Goederen in Koelwagons - deel 3 (slot), p. 114

Snel Bevriezen van Visch aan Boord van Vischschepen - door Ir. D.C. Geest, p. 115

1934 Voorplaat

Koeltechniek 5de jaargang 1934

1934 Inhoudsopgave

Register op den 5den Jaargang 1934

1934 nummer 1

Inrichtingen voor Luchtconditioneering - door Prof. Dr. Ing. W. Koeninger - deel 1, p. 1

Kwikzilverafstandsthermometers, p. 6

Gebruik van koolzuurijs bij reparaties aan waterleidingen - Uit Eis- und Kälte industrie, p. 7

Uitvindingen op de jaarbeurzen - door J. Keizer, p. 7

Nieuwe Vakliteratuur, p. 7

Technische Auskunfsbuch für das Jahr 1934 - door Hubert Joly, p. 7

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p. 8

,,Mededeelingen" No. 71-72 - door J.F.H. Koopman, p. 8

Nieuw Tijdschrift - Physica, p. 9

1934 nummer 2

Inrichtingen voor Luchtconditioneering- door Prof. Dr. Ing. W. Koeninger - deel 2 (slot), p. 11

Nieuwe Vakliteratuur, p. 15

Haushalt-Kältemaschinen und kleingewerbliche Kühlanlagen - door Dr. Ing. R. Plank en Dr. Ing. J. Kuprianoff, p. 15

Technische inlichtingen over Meetinstrumenten, p. 15

De Moderne Toepassingen der Koeltechniek - door J. Kramer, p. 16

De Beteekenis van de Kleine Koelmachines - door Dr. J. Jerne - deel 1, p. 17

De Technische Messe te Leipzig (4 t/m 11 maart 1934), p. 18

Een nieuwe toepassing van koolzuurijs, p. 18

Grootere capaciteit voor volautomatische koelmachines, p. 18

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p. 19

Gedenkpenning - door J.F.H. Koopman, p. 18

1934 nummer 3

De 30ste Nederlandsche Jaarbeurs, p. 21

De Omzet van Huishoud-Koelmachines in Amerika - door J. Kramer, p. 22

Electrische aandrijving in Koelhuizen, p. 23

Koelen van uien - Uit VDI-Nachrichten, p. 25

De Beteekenis van de Kleine Koelmachine - door Dr. J. Jerne - deel 2, p. 26

De absorbeerende werking van smeltend ijs voor gassen en reuk - Uit de Kälte Industrie, p. 26

Koelinstallaties als Belangrijke Factor voor het Levensmiddelenbedrijf - door L.H. Braun, p. 27

Koolzuurijs, p. 28

Prof. Dr. W.J. de Haas onderscheiden - benoemen tot de ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw, p. 29

Gebruik van Koolzuurijs bij reparaties aan Reservoirs voor vuurgevaarlijke vloeistoffen - Uit Das Trockeneis, p. 29

1934 nummer 4

De Koelinstallatie van het ,,Bahnhof-Kühlhaus" A.G. te Bazel - door Arthur Mock, p. 31

Ammoniak-Koolzuurinstallatie voor temp. tot - 70 

°C. - Uit Zeitschrift für die gesammte Kälte Industrie, p. 36

Overzeetransport met Droogijs - door G., p. 36

Korte Berichten, p. 36

Prijszetting bij den Opslag van Hooiboter - door Prof. C.F. van Oyen, p. 37

Kunstijsbaan te 's-Gravenhage, p. 37

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p. 38

Vijfenveertigste algem. vergadering op Donderdag, 3 mei 1934 v.m. 10.30 te Utrecht, Jaarbeursrestaurant Vredenburg - door J.F.H. Koopman, p, 38

Veiligheidsvoorschriften voor Koelinstallaties, p. 39

1934 nummer 5

,,Frigozentrale, een nieuwe Automatische Koelmachine - deel 1 - door Arthur Mock, p. 41

N.V. Blaauwhoedenveem-Vriesseveem, Amsterdam, p. 44

Uitbreiding van het Koelhuis te Bergen, p. 44

Lindes Eismaschinen A.G. Wiesbaden, p. 44

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p, 45

45e Algemeene Vergadering - door J.F.H. Koopman, p, 45

Koeling van Asperges - deel 1, p. 47

Voorraden in de Duitsche Koelhuizen, p. 49

1934 nummer 6

Het 25-Jarig Bestaan van de Deutsche Kälte Verein - door K.H. Tusenius, p. 51

Export en import van koelmachines naar en van Deutschland, p. 53

Uitbreiding Engelsche ijsfabriek, p. 53

De Kunstijsbaan in de Open Lucht - door K.H. Tusenius, p. 54

Het Koolzuurijs breekt baan - door Dr. H.J. Jerne, p. 56

,,Frigozentrale", een nieuwe Automatische Koelmachine - deel 2 - door Arthur Mock, p. 56

Consumptie-ijsverbruik te Berlijn, p. 59

1934 nummer 7

De ,,Z"-Methode voor het Snelbevriezen - door Capt. M. Ruygrok, p. 61

,,Frigozentrale", een nieuwe Automatische Koelmachine - deel 3 (slot) door Arthur Mock, p. 64

Temperatuurregeling bij Volautomatische Koelinstallaties - door Ir. D.C. Geest, p. 66

Koeling van Asperges - deel 2 (slot), p. 69

1934 nummer 8

De Absorptie-Koelmachine - door A. Rettschnick, p. 71

Jacob Perkins - Een Eeuw Compressie-Koelmachines - door Ir. D.C. Geest, p. 73

De Koelinstallatie van de Roomijsfabriek ,,Gervais" te Parijs - door Arthur Mock, p. 74

Jubileum Dr. H. Jerne - door Ir. D.C. Geest, p. 77

Het Opsporen van Lekkages in Koelinstallaties - door G., p. 77

Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland - Merk Nenorm, p. 77

Het Conserveeren van Fruit, enz. door middel van Kunstmatige Koude - deel 1, p. 78

Aftappen van Olie uit en het Ontluchten van Koelinstallaties - Uit Zeischrift f. Gesamte Kälte-Industrie, p. 79

Nieuwe Vakliteratuur, p. 80

Temperaturregler - door R. Stohn, p. 80

1934 nummer 9

De 31ste Nederlandsche Jaarbeurs - door Ir. D.C. Geest, p. 81

Hollandsche varkens te Bremen ingevroren - door Ir. D.C. Geest, p. 82

Onderzoek van Natuurijs, p. 82

Ozoniseering van Koel- en Vrieshuizen - door Dr. W.B. Luxwolda, p. 83

Nieuwe Buigmachines, p. 84

De Fabricage van Watervrijen Ammoniak, p. 85

Het Conserveeren van Fruit, enz. door middel van Kunstmatige Koude - deel 2 - door Ing. H. Bernfus, p. 86

Vergadering van de Algemeene Nederlandsche Zuivelbond (F.N.Z.) - d.d. 19 september 1934, p. 87

Electriciteit als Hulpmiddel voor het Bewaren van Vruchten, p. 88

Het Internationaal Koudecongres 1936, p. 88

Nieuwe Vakliteratuur, p. 89

Die Kälte-Maschine in der Milchwirtschaft - door Alb. Fischer, p. 89

1934 nummer 10

Is Contrôle of Ordening in de Nederlandsche Koelhuisindustrie Gewenscht of Noodzakelijk? - door K.H. Tusenius, p. 81

Duitschland's Uitvoer van Koelmachines, p. 82

Centrale Luchtconditioneerings-Installaties - door Ir. D.C. Geest, p. 83

Succes van Koelhouden van Levensmiddelen, p. 87

Een reuzenkoelinstallatie in de Bieler grot, p. 87

Jaarbeursbespreking, p. 87

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p. 88

Mededeelingen No. 73 - door J.F.H. Koopman, p. 88

N.V. Unie van IJsfabrieken (U.V.IJ.)., p. 89

Snelvriesmethode volgens het systeem ,,Zarotschenzeff", p.. 89

Octrooinieuws, p. 89

De omzet van kleine koelmachines in Amerika, p. 90

1934 nummer 11

Toestandsveranderingen van het Koudemedium bij de Werking van Compressie-koelinstallaties - door Ir. G. Ferguson, p. 91

Lage-temperatuurbederf in Gekoelde Appelen - Waarschuwing aan Koelers van Winterappelen - door R. Mulder, p. 95

Het Groote Vraagstuk Ned. Oost-Indië - Japan, p.95

De Eerste Kunstijsbaan in Nederland - door Ir. D.C. Geest, p. 96

De koeltunnel van de Technische Hoogeshool te Berlijn - door Ir. D.C. Geest, p. 96

Jaarverslag 1933-1934 van het Delftsche Hoogeschoolfonds, p. 96

De IJsfabriek ,,La Polar" te Buenos Aires - door Arthur Mock, p. 97

Versch brood met behulp van koolzuurijs, p. 98

Automatisch stoken met vloeibare en vaste brandstof, p. 98

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 99

1934 nummer 12

Wettelijke Bepalingen voor het Gebruik en Verzamelen van Natuur-ijs en Machinaal IJs in Hongarije - door K.H. Tusenius, p. 103

Prof. Dr. Ing. Carl von Linde - (1842 - 16 november 1934) - door Ir. D.C. Geest, p. 106

Behandeling van Peren en Druiven uit het Koelhuis - door R. Mulder, p. 107

Lage-temperatuurbederf in Gekoelde Appelen - door Th.Ch. Jerne, p. 107

Institut Internationa du Froid, p. 107

Omzet van Koolzuurij, p. 107

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p. 108

46e Algemeene Vergadering op 6 december 1934 - door J.F.H. Koopman, p. 108

Jubileum A. van Kalken - door C.F. van Oyen, p. 109

Nieuw Vakliteratuur, p. 111

Der Einfluss von Feutigkeit, Körning und Temperatuur auf die Wärmeleitfachigkeit Körniger Stoffe - door Dr. Ing. Otto Krischer, p.111

Octrooinieuws, p. 112

Adverteeren door koeltechnische firma's, p. 112

1935 Voorplaat

Koeltechniek 6de jaargang 1935

1935 Inhoudsopgave

Register op den 6den Jaargang 1935

1935 nummer 1

De constructie van een Entropiediagram - door Dr. J.H. van Lisman, p.1

Het Electro-katadyn-proces en de Toepassing bij de IJsfabricage - door Dr. Karsten, p. 5

Nieuwe Vakliteratuur, p. 7

Communications from the Kamerlingh Onnes Laboratory of the University of Leiden - On the crystal structure of methane II. - door H.H. Mooy, p. 7

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p. 8

Herstelling - VIIe Intern. Koude-Congres 1936, p. 8

Warmtedoorgangs-Coëfficient voor ,,Steilrohr-Verdampers - door Ernst Hofmann, p. 8

Toepassing van Kunstmatige Koude bij het Ontharding van Leder - Uit Zeitschrift für die gesamte Kälte-Industrie, p. 8

Uit de Zwitserse  Industrie - De Ontwikkeling der Sulzer-koelmachines, p. 9

1935 nummer 2

Voordeelen van het Enthalpie-druk Diagram boven het Temperatuur-entropie Diagram voor het Voorstellen van het Toestandsverloop van het Koude-medium in Compressie-koelinrichting - door Ir. C. Thoms en Ir. P.D. van der Wal, p. 11

Uit de Vakpers, p. 14

Methode voor het verminderen van het gewichtsverlies van versche groenten en fruit - Uit Kälte, p. 14

Beproevingsruimte met tropisch klimaat - Uit Zeitschrift für die gesamte Kälte-Industrie, p. 14

Koelinstallatie van de Melkcentrale ,,Vigor" te Sao Paulo (Brazilië), p. 15

Nieuwe Vakliteratuur, p. 17

Communications from the Kamerlingh Onnes Laboratory of the University of Leiden - Sur le pouvoir rotatoire paramagnétique aux très basses températures, du nitrate double de cérium et de magnésium et de deux minéraux contenant du manganèse - door Jean Becquerel, W.J. de Haas en J. van den Handel, p. 17

Kleinkältemaschinen in Deutschland - door Dipl.-Ing. W. Pohlmann, p. 18

Faillissement N.V. ,,Koeltechniek", p. 18

De Koeltechnische Inrichtingen van Bierdepôts - door A. Mock, p. 19

Film over de fabricatie van Koelkasten, p. 19

Octrooinieuws, p. 20

Nieuw Koude-Record - 0,0052 gr. Kelvin, p, 20

Nieuw Tijdschrift - Maandblad voor Staaltechniek, p. 20

1935 nummer 3

De Koelmachine-Installatie voor de Openlucht-Kunstijsbaan te Bazel - door Arthur Mock, p. 21

De 32e Kon. Nederlandsche Jaarbeurs, p. 24

Een Afdeeling voor Gezondheidstechniek van het Kon. Inst. van Ingenieurs - door Ir. D.C. Geest, p. 25

De omzet van Huishoud-Koelmachines in Amerika - door J.K., p. 25

De Ontwikkeling van de Consumptieijsbereiding - door J. Kramer, p. 26

Het Conserveeren van Brood met behulp van Koolzuurijs - door Ir. D.C. Geest, p. 27

Nieuwe Vakliteratuur, p. 27

Le courbe de fusion de l'hydrogène jusqu'd 6105 kg/ cm2 - door W. H. Keesom en J.H.C. Lisman, p, 27

Verbod voor het gebruik van Natuurijs - te Danzig, p. 28

De geschiedenis van de enthalpie-diagrammen - door Prof. Dr. M. de Haas, p. 29

Octrooinieuws, p. 29

Octrooi van Ir. Johannes Frederik Hendrik Koopman, p. 30

1935 nummer 4

VIIe Internationaal Koude-Congres - door Ir. D.C. Geest, p. 31

Nederlandsche Producten in Buitenlandsche Koelhuizen - door K.H. Tusenius, p. 32

Thermodynamische Terminologie, Notaties en Eenheden - door Dr. J.H.C. Lisman, p. 33

Verhuring door de vanwege het Rijk van fabrieksgebouwen aan het Verkoopbureau van Noorsch IJs - door Stumpel, p. 35

Bestudeering van het Distributievraagstuk, p. 35

Een Huishoud-Koelkast van Nederlandsch Fabrikaat - door Ir. D.C. Geest, p. 36

Rectificatie, p. 36

Een Nieuw Systeem IJsgenerator, p. 37

Nieuwe Vakliteratuur, p. 38

Communications from the Kamerlingh Onnes Laboratory of the University of Leiden - Increase of the concentration of H1H2 by fractional evaporation and rectification - door W.H. Keesom, H. van Dijk en J. Haantjes, p. 38

Ontmenging van neon- en waterstofisotopen door destillatie en rectificatie - door H. van Dijk, p. 39

Zwaar water, p. 40

R. Mollier - overleed 13 maart 1935, p. 40

1935 nummer 5

Het p, T-diagram van water - door Dr. J.H.C. Lisman, p. 41

Koelinstallatie van het Luchtschip ,,LZ 129", p. 44

Nieuwe Vakliteratuur, p. 44

De temperatuur in het binnenste van brood - door A. van Raalte en R.M.N.A. Malotaux, p. 44

Nederlandsche Vereniging voor Koeltechniek, p. 45

47e Algemeene Vergadering - door J.F.H. Koopman, p. 45

Nieuwe Vakliteratuur, p. 46

Ate Illustrierte Zeitung, p. 46

Verkoop van Noorsch ijs te IJmuiden, p. 46

De Koelinstallatie voor de Melkpasteurisatie en Roomijsbereiding van de ,,S.A. Cooperativa de Lecherias" te Montevideo - door A. Mock, p. 47

Nieuw Vakliteratuur, p. 48

On the adsorption of neon on glass at liquid hydrogen temperatures, p. 48

Een Huishoud-Koelkast van Nederlandsch fabrilkaat, p. 49

1935 nummer 6

Vriestijd voor Cellenijs - door Ir. D.C. Geest, p. 51

Een verbeterde IJscel - door G., p. 52

VIIe Internationaal Koude-Congres - door Ir. D.C. Geest, p. 53

Een Compressor voor kelin vermogen, p. 53

Koeltechnische Installaties in Laboratoria voor Onderzoekingen op het gebied van Luchtvaart, Meteorologie en Chronometrie te Parijs, Trappes en Besançon, p. 54

,,The Dry-Ice", p. 55

Buitenlansch Nieuws met Binnenlandsch Commentaar- door T, p. 56

Openlucht IJsbanen - door w.g. H.A. Bore, p. 56

Nieuwe Vakliteratuur, p. 57

On an apparatus for rectifying small quantities of liquified gas, and on the purification of krypton  - door H. van Dijk, J. Mazur en W.H. Keesom, p. 57

Droogijs voor het Krimpen van Metalen - Uit Die Kälte-Industrie, p. 58

Octrooinieuws op het gebied van der Koeltechniek, p. 58

1935 nummer 7

Koeltechniek en Eierhandel - Wetenschappelijke grondslagen voor een nieuwe oriënteering Richtlijnen voor het toezicht van overheidswege - door C.F. van Oyen, p. 61

Het VIIe Internationaal Koude-Congres 1936 in Nederland - door Dr. J.H.C. Lisman, p. 65

N.V. Unie van IJsfabrieken (U.V.IJ.), p. 65

Het Transport van Visch met behulp van Droogijs, p. 65

Finsche Onderscheiding - de heer J. Moorman, p. 65

Een Koelhuis voor Fruit - door Arthur Mock, p. 66

Nieuwe Vakliteratuur, p. 67

Actes du VIème Congrès International du Froid, Buenos Aires; 24 Août-15 Septembre 1932 - door Dr. J.H.C. Lisman, p. 67

De wenschelijkheid van Propaganda voor de z.g. ,,IJskoeling" - door J. Kramer, p. 68

1935 nummer 8

Koeling van Eieren en haar Economische Beteekenis - door Arthur Mock, p. 71

Een Nieuw Type Bevloeiingscondensor - door Ir. D.C. Geest, p. 74

Uit de Vakpers, p. 75

Glas als grondstof ter vervanging van koper en tin - Uit Kältetechnischer Anzeiger, p. 75

Electrische AEG-Koelkast - Uit Eis- und Kälteindustrie, p. 75

Een Transportabele Koel-Centrale - Uit de Kälte-Industrie, p. 76

Verbeterde IJscellen - door A. Freundlich, p. 77

Nieuwe Vakliteratuur, p. 77

Catalogus 1935 van N.V. Asbest- en Kurkwerk H. Geerdink te Apeldoorn, p. 77

,,Frigotrop", een Nieuwe Automatische Koelmachine - door Arthur Mock, p. 78

Octrooinieuws, p. 78

1935 nummer 9

Koelhuisbouw door de Overheid of met Overheidssteun en . . . . . . Speculaties - door K.H. Tusenius, p. 81

Regeling koelhuis-druiven. Door de Ned. groenten- en fruitcentrale, p. 81

Indië wordt ,,gekoeld"! - door Prof.Dr. C.P. Mom, p. 83

De Waterdamp-Koelmachine - deel 1 - door Ir. D.C. Geest, p. 84

Verbeterde IJscellen - door Anton Hurtz, p. 86

Openbaargemaakt Octrooiaanvragen, p. 86

De 33e Jaarbeurs te Utrecht, p. 87

VIIe Internationaal Koude-Congres - door Ir. D.C. Geest, p. 87

Openlucht-Kunstijsbaan te Nürnberg, p. 87

Nieuwe Vakliteratuur, p. 88

Communications from the Kamerlingh Onnes Laboratory of the University of Leiden -  On the supraconductivity of zinc - door W.H. Keesom, p. 88

Slagersvaktentoonstelling te Utrecht, p. 89

1935 nummer 10

Een Volautomatische Koelinstallatie voor een Groote Slachterij en Worstfabriek - door Arthur Mock, p. 91

Het Transport van Boter in het Warme Jaargetijde, p. 94

Carl von Linde (1842-16 november 1934) - door Ir. D.C. Geest, p, 95

Nieuwe Vakliteratuur, p. 95

Taschenbuch für Kältetechniker - door Dipl. Ing. Walther Pohlmann, p. 95

De Waterdamp-Koelmachien - deel 2 en slot - door Ir. D.C. Geest, p. 96

Proeven met het Bevriezen van Haring, p. 98

Octrooinieuws, p. 99

1935 nummer 11

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek - 48ste Algemeene Vergadering - d.d. 22 nov. 1935 - door J.F.H. Koopman, p. 101

Koude-opwekking in Brouwerijen - door M., p. 103

Luchtbehandelingsinstallatie van de ,,Normandie"- door G., p. 104

Het Verduurzamen van Vleesch, p. 104

Nieuwe Vakliteratuur, p. 104

Heating and Air Conditioning, p. 104

De Toepassing van Propaan voor de Koeling van Vrachtauto's - Uit Ice and Cold Storage, p. 105

Toenemend  Gebruik van Koolzuurijs in Nederland, p. 105

De Uitvinding van de Adsorptie-Koelmachine - door Ir. D.C. Geest, p. 106

Nieuwe Vakliteratuur, p. 106

Communications from the Kamerlingh Onnes Laboratory of the University of Leiden - Further calorimetric experiments on thallium - door J.A. Kok en W.H. Keesom, p. 106

Het Gelijktijdig Gebruik van Waterijs en Droogijs in Koelwagens - Uit de Kälte-Industrie, p. 107

Een Nieuw Koelsysteem voor Brouwerijen - door M., p. 108

Octrooinieuws, p. 108

Finantieele hulp voor Octrooihouders - door Ir. H. Grevers, p. 109

1935 nummer 12

Manometrie - door Dr. J.H.C. Lisman, p. 111

Droogijskoeling bij Transporten van aan Bederf onderhevige Levensmiddelen in Rusland - Uit Das Trockeneis, p. 114

Een eervolle onderscheiding van Prof. Keesom - Legioen van Eer, p. 114

Hedendaagsche Amerikaanse Klein-koelmachines voor Industrieel Gebruik - door M., p. 115

Nieuwe Vakliteratuur, p. 116

Technisches Auskunftsbuch - door H. Joly, p. 116

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p. 117

Het VIIe Internationaal Koude-Congres in Juni 1936 in Nederland - door J.F.H. Koopman, p. 117

Octrooinieuws, p. 118

Nieuwe Vakliteratuur, p. 119

Communications from the Kamerlingh Onnes Laboratory of the University of Leiden - Measurements on the thermal expansion of Jena thermometer glass 2954III by the method of the vertical comparator - door W.H. Keesom en Dobieslaw W. Doborzynski, p. 119

1936 Voorplaat

Koeltechniek 7de jaargang 1936

1936 Inhoudsopgave Register op den 7den Jaargang 1936

1936 Nummer 1

Bond van Nederlandsche IJsfabrikanten , p. 1

Uittreksel uit de Statuten Bond van Nederlandse IJsfabrikanten, p.1

Uittreksel uit het concept algemeen reglement, p. 2

Uittreksel uit he concept afdeeling reglement, p. 3

Oprichting van Koelhuizen, p. 4

De Bacteriologische Toestand van de Lucht in Koel- en Vriesruimten - door C. Veerdig, p. 5

Nieuwe Vakliteratuur, p. 6

Polytechnisch Vademecum - door Ing. G.J. Hamer, p. 6

De Rationeele Koude-opwekking in Zuivelbedrijven - door M., p. 7

Nieuwe Vakliteratuur, p. 8

Communications from the Kamerlingh Onnes Laboratory of the University of Leiden - Measurements on the viscosity of oxygen gas at liquid oxygen temperatures - door A. van Itterbeek en W.H. Keesom, p. 8

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 9

1936 Nummer 2

Het VIIe Internationaal Koude-Congres - door Ir. D.C. Geest, p. 11

Bevroren Visch - door K.H. Tuseunius, p. 15

De Koelmahine-Installatie van het Westdeutsche IJsstadion te Düsseldorf - door Obering. Ed. Reif, p. 16

Vlotterregelaar voor Automatisch Bedrijf - door G., p. 18

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 18

1936 Nummer 3

Een Kunstijsbaan volgens een Nieuw Nederlandsch Systeem - door Ir. D.C. Geest, p. 21

Machine voor het vervaardigen van Consumptieijs met behulp van Droogijs - door G., p. 22

Het VIIe Internationaal Koude-Congres - door Ir. D.C. Geest, p. 23

Het Spoorwegkoelhuis te Madrid - door M., p. 24

De 34e Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs - door Ir. D.C. Geest, p. 27

Tentoonstelling in het Science Museum te Londen van 5 Maart - 31 Mei 1936, door G., p. 27

Koelmachines voor Boterfabrieken met Directe en Indirecte Verdamping, p. 28

1936 Nummer 4

De Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek - Haar doel en streven in verband met den gestadigen groei der Koeltechniek - door Ir. D.C. Geest, p. 29

IJs- en Koelinstallaties in Nederlandsch-Indië - Uit Wärme- und Kältetechniek, p. 31

Nieuwe Vakliteratuur, p. 32

Die Kältemaschinen in Wirkungsweise Bau, Betrieb und Anwendung - door Dr. Ing. Martin Krause, p. 32

Vochtigheidsmeting en Luchtconditioneering in Koelruimten, p. 33

Eierenkoeling en de verzekering daarvan - door T, p. 35

Nederlansche Vereeniging voor Koeltechniek - Mededeelingen No. 76 - door J.F.H. Koopman, p. 35

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p.37

1936 Nummer 5

Toepassing der Koeltechniek in het Ratiobedrijf - door Dr. J.H.C. Lisman en Ir. M.C. Ennen, p. 39

De Kunstijsbaan te Bern, p 42

Propaganda van de Amerikaansche IJsindustrie van 1936 - Uit de Kälte-Industrie, p. 46

Tentoonstelling voor Koeltechniek in Parijs, p. 46

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p.47

Nieuwe Vakliteratuur, p. 47

Le Conservation par le froid des denrées périssables, par A. Monvoisin - Uitg. Editions Dunod, p. 47

1936 Nummer 6

VIIeme Congres International du Froid - 16-27 juni 1936 en Holland - Numero Sepcial, p. 49

De Koeltechniek in dienst der Voedselvoorziening - Refrigeration and word food supply - door Prof. C.F. van Oyen, p. 50

Nouvel Appareil frigorifique pour l'emploi de l'Acide carbonique solide - par Ir. D.C. Geest, p. 56

Diverse advertenties, p. 57

Grasso's Machinefabrieken N.V., p. 58

N.V. Blaauwhoedenveem * Vriesseveem, p. 60

Rotterdam Cold Storage Company, p. 61

Abattoir Municipal de la Haya - par Dr. H.C.F.L. Warnecke, p. 62

S.A. Entrepôts frigorifiques ,,De Landbouw" à Zutphen - Cold-Storage Co., Ltd. ,,De Landbouw" at Zutphen, p. 64

L'Abattoir Municipal à Eindhoven - par Dr. H.H. Nyssen, p. 66

,,Koelhuis IJsvries" IJmuiden, p. 67

Frico - Leeuwarden (Friesche Cöoperatieve Zuivel-Export-Vereeniging), p. 68

1936 Nummer 7

VIIe Internationale Koude Congres - Den Haag - Amsterdam 16-27 juni 1936 - door C.F. van Oyen, p. 69

Het Koelen van Kersen, p. 71

Dipl. Ing. G. Cattaneo - 2 Juli 1876 - 2 Juli 1936 - door G., p. 72

De Beteekenis van de Conserveering van Levensmiddelen - Uit Rundschau Technischer Arbeit, p. 72

Het Koelen van Fruit en Groenten in Nederland, benevens het Narijpen van enkele Producten - Rapport VIIe Internationale Koude-Congres - door R. Mulder, p. 73

De Theorie der Absorptie-Koelmachine - deel 1 -door Ir. D.C. Geest, p. 75

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 77

1936 Nummer 8

Nabetrachtingen van het VIIe Internationaal Koude-Congres - door Ir. D.C. Geest, p. 79

Een nieuwe Tegenstroomcondensor - door G., p. 80

Sectie IV van het VIIe Internationale Koude Congres - door Th. C. Jerne, p. 81

Wat is ,,snelbevriezen"? - door A. Mock, p. 82

Pijplengte van Luchtkoelers - door Ir. H.H.W. van Eyk, p. 83

Regels voor den Bouw van IJskoelkasten - Uit de Kälte-Industrie, p. 84

Nieuwe Vakliteratuur, p. 84

Kleinkältemaschinen in Deutschland - door Dipl. Ing. W. Pohlmann, p. 84

Vorderingen op het gebied der Natuurijskoeling - door G., p. 85

Nieuwe Vakliteratuur, p. 85

La conservation par le froid des denrées périssables - door Prof. A. Monvoisin, p. 85

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 86

1936 Nummer 9

De 35e Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs - door Ir. D.C. Geest, p. 87

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 88

De Inrichting van het ,,Reichsinstitut für Lebensmittelfrischhaltung' te Karlsruhe - door R. Heiss, p. 89

Koeltechniek in de Engelsche Visscherij, p. 90

Congres voor Openbare Gezondheidsregeling, van 2-3 October 1936 te 's-Gravenhage, p. 91

Mededeelingen van den Rijkstuinbouwconsulent, belast met koelaangelegenheden, p. 92

Opvriezende fundeeringen van Koelhuizen, p. 94

N.V. ,,Nijko" i.o., p. 94

Acidur-vullichamen voor natte Luchtkoelers, p. 95

1936 Nummer 10

A.J.A. Ottesen (1861 - 1 februari 1946), p. 97

Koelkasten, ingericht voor het gebruik van Droogijs - door Ing. M. Hufschmidt, p. 98

Te Oud? - Uit Wärme und Kälte Technik - door Tusenius, p. 99

Nieuwe Vakliteratuur, p. 100

Determination of the difference of the principal susceptibilities of some rare earth ethylsulphates - door R.A. Fereday en E.C. Wiersma, p. 100

Über die Widerstandsänderung von Wismuteinkristallen im Magnetfeld bei tiefen Temperaturen - door W.J. de Haas, J.W. Blom en L. Schubnikow, p. 100

Mededeelingen van den Rijkstuinbouwconsulent, belast met koelaangelegenheden - door Ir. R. Mulder, p. 101

1936 Nummer 11

De Theorie der Absorptie-Koelmachine - door Ir. D.C. Geest, p. 105

Mededeelingen van den Rijkstuinbouwconsulent, belast met koelaangelegenheden - door Ir. R. Mulder, p. 107

Goede raad van IJsfabrikant aan Kolenhandelaren - door J.A. Noe, p. 108

De duurzaamheid van ketels, boilers en leidingen in warmen toestand - door Ir. H.W. Opstelten, p. 108

Nieuwe Onderzoekingen op het gebied van de Absorptiekoelmachine - door M., p. 109

Nieuwe Vakliteratuur, p. 110

Some remarks on supraconductivity and Fermi-Dirac statistics - door J.A. Kok, p. 110

L'échelle des thermomètres à gaz - door W.H. Keesom en W. Tuyn, p. 111

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 112

Stoomstraalkoeling als Hulp bij Koelwatergebrek in Destilleer-Installaties - Uit Power, p. 113

1936 Nummer 12

Koelhuisbouw voor speciale doeleinden, in het bijzonder Haring-Koelhuisbouw - door T., p. 113

Statistiek van de Koelhuisruimte - door K.H. Tusenius, p. 115

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p. 117

Mededeelingen No. 77 - door J.F.H. Koopman, p. 117

Bedrijfsstoringen bij kleine Koelmachines - door Ir. D.C. Geest, p. 118

Nieuwe Vakliteratuur, p. 120

Kleinkühlanlagen fÿr Gewerbe und Haus - door Eduard Reif, p. 120

1937 Voorplaat

Koeltechniek 8de jaargang 1937

1937 Inhoudsopgave Register op den 8den Jaargang 1937
1937 Nummer 1

Koelhuisbouw voor speciale doeleinden van objectief standpunt bezien - door Ir. H.H.W. van Eyk, p. 1

Naschrift - door T., p. 2

Een nieuwe Droogijsfabriek in Britisch-Indië, p. 4

Conserveering van Groenten en Fruit door middel van Koude - door K.H. Tusenius, p. 5

Een nieuwe Droogijsinstallatie te Bombay - door G., p. 6

Nieuwe Vakliteratuur, p. 7

Vapour pressures of solid krypton - door W.H. Keesom, J. Mazur en J.J. Meihuizen, p. 7

Messrs. J. & E. Hall Ltd., p. 7

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 8

Lage-temperatuurbederf in Koelhuisappelen - door R. Mulder, p. 8

1937 Nummer 2

Koelmachines aan boord van Schepen - door A.J. Dijker, p. 9

Organisatie van IJsfabrikanten in Limburg, p. 12

Meeningen van Anderen - Koelhuisbouw voor speciale doeleinden, Koelhuisstatistiek en het Bedriezen van Tuinbouwproducten - door R. Mulder, p. 13

Nachrift - door T., p. 13

Een Thermostaat voor Lage Temperaturen, p. 14

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 17

1937 Nummer 3

Het Koelen van Groenten - door T., p. 19

De 36e Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs  - door Ir. D.C. Geest, p. 22

Grootte van koelsysteem bij Koelkasten, Koelcellen en dergelijke - door G., p. 23

Meeningen van Anderen - Koelmachines aan  boord van schepen - door Ir. G. Ferguson, p. 24

Naschrift - door D, p. 24

Nieuwe Vakliteratuur, p. 25

The melting curve of oxygen to 170 kg/cm2 - door J.H.C. Lisman en W.H. Keesom, p. 25

On the construction of platinum thermometers and the determiniation of their basic points - door W.H. Keesom en B.G. Dammers, p. 26

Normalissering van IJscellen - door G., p. 26

1937 Nummer 4

Koelhuizen bij Tuinbouwveilingen - door R. Mulder, p. 27

Koelhuizen bij Tuinbouwveilingen - De Meening van de Koelhuisdirecties, p. 32

Het ,,Willemse" Koelapparaat D.R.P., p. 34

Koelhuisbouw v. speciale doeleinden, Koelhuisstatistiek en het Bevriezen van Tuinbouwproducten - door R. Mulder, p. 35

Koninklijke Instituut van Ingenieurs - Afd. ,,Gezondheidstechniek", p. 35

1937 Nummer 5

Blijven of heengaan - Bij het afscheid van Ir. J.F.H. Koopman - door G., p. 37

Het Eerste Internationaal Koude-Congres te Parijs - door J.F.H. Koopman, p. 38

Koelhuizen bij Tuinbouwveilingen - door R. Mulder, p. 43

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p. 44

Een-en-vijfstigste Algemeene Vergadering - door D.C. Geest, p. 44

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 45

1937 Nummer 6

Internationale Koude-Tentoonstelling te Parijs - door G., p. 47

Koeling van Radio-zendinstallaties, p. 48

De ,,Nieuwe-Amsterdam" - door G., p. 48

Een nieuwe Luchtkoeler van Groot Vermogen, p. 49

Een Gewijzigd Snel-Bevriezingssysteem - door T., p. 50

Nieuwe Vakliteratuur, p. 51

The heat capacity of gadolinium sulfale from 1.0 to 20.5 °K. - door C.W. Clark en W.H. Keesom, p. 51

On the  structure of solid gamma-oxygen - door W.H. Keesom en K.W. Taconis, p. 52

Actes du VIIe Congrès International du Froid - gehouden te den Haag, 16-19 Juni 1936 door G., p. 52

Corrosie van metalen, p. 53

Bedrijfskosten van Diesselinstallaties - door G., p. 55

1937 Nummer 7

Beoordeeling van de Werking van een Compressor bij Koelinstallaties - door Ir. D.C. Geest, p. 55

50 Jaar Veemarkt en Abattoir te Amsterdam, p. 60

De Methoden voor het Meten van zeer Lage Temperaturen, p. 61

Nieuwe Waterdamp-Koelinstallaties - door G., p. 62

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 62

Nieuwe Vakliteratuur, p. 63

Die Kältetechnologische Verarbeitung schnellverderblicher Lebensmittel - door M.W. Tuchschneid, p. 63

1937 Nummer 8

Absorptie-koelinstallatie voor Zomerbedrijf - Compressie-koelmachine voor Winterbedrijf - Uit Kältetechnischer Anzeiger, p. 65

Een IJsfabriek in een Goederenwagen - Uit de Kälte-Industrie, p. 66

Uitbreiding van het Koelhuis ,,Frigo" der N.V. Vereenigde IJsfabrieken IJmuiden te IJmuiden, p. 67

De Smering van Ammoniak- en Koolzuurmachines - Uit Eis- und Kälte-Industrie, p. 68

Gouden Jubileum van de N.V. Groeneveld, Van der Poll & Co. - door M., p. 69

Luchtfilters bij Conditioneerings-systemen - Uit Refrigerating Engineering, p. 70

Belangrijke leveranties van Sulzer-compressoren, p. 70

Hygrometrie - deel 1, p. 71

1937 Nummer 9

Gecombineerde Verwarming en Koeling, p. 75

Het Gebrek aan Koelruimte in de Sowjet-Unie - Wostok Studie-Maatschappij, p. 77

De 37e Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs - door D.C.G., p. 78

Luchtcondities voor Fruitbewaring en Fruitkoeling - door Ir. H.H. W. van Eyk, p. 79

Hygrometrie - deel 2 (slot), p. 80

Eenige hoofdzaken der Warmte-leer - deel 1, p. 81

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p.82

Verleende Octrooien, p. 83

1937 Nummer 10

Voedsel ,,Research" Werk - door James Cole, p. 85

Laatste methoden tot kostprijsverlaging in de levensmiddelenenproductie, p. 86

Laatste wereldontdekkingen op het gebied van meel en graanproducten, p. 87

Alfol-isolatie - Uit Trockeneis, p. 88

Uit de Wordingsgeschiedennis der Koeltechniek, p. 89

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 90

Het Koelen van Dranken - Uit Kältetechnischer Anzeiger, p. 90

Eenige hoofdzaken der Warmte-leer - deel 2, p. 91

De koeling van Spoorwegrijtuigen, p. 92

Lekkende Condensors - Uit Cold Storage, p. 93

1937 Nummer 11

De tegenwoordige toestand van den bouw van Koelmachines en de toekomst van deze industrie in de Sowjet-Unie - Wostok Studie-Maatschappij, p. 95

De Belasting van de Huishoudkoelkast, p. 97

Nieuwe Vakliteratuur, p. 97

Die Kältemaschinen in Wirkungsweise, Bau, Betrieb und Anwendung - door Dr. Ing. Martin Krause, p. 97

Koeling in de Visscherij en op Schepen, p. 98

De Technische Raad van het Institut International du Froid - door W.H. Keesom, p. 98

Corrosie in Pekelsystemen - Uit Cold Storage, p. 99

Eigenschappen en Toepassingsmogelijkheden van Droogijs - Uit Kälte, p. 99

Nieuwe Koelwagens bij de Duitsche Spoorwegen, p. 100

Eenige hoofdzaken der Warmte-leer - deel 3 (slot), p. 101

1937 Nummer 12

De 52ste Algem. Vergadering v/d. Ned. Vereen. v. Koeltechniek, p. 105

Nieuwe Vakliteratuur - Naar het absolute nulpunt - door J.A. Kok, p. 114

1938 Voorplaat Koeltechniek 9de jaargang 1938
1938 Inhoudsopgave Register op den 9den Jaargang 1936
1938 Nummer 1

Koelinrichtingen met Luchtcirculatie voor Geïsoleerde Transportauto's - Uit de Kälte-Industrie, p. 1

Ontvangen Reclamemateriaal, p. 2

Verbetering aan Amerikaansche Koelmachines - Uit Detroit Lubricator, p. 3

Kleinkoeltechniek-Vraagstukken, p. 4

Stopbuspakkingen voor Koelmachines - door D.R.P., p. 4

Nieuwe Vakliteratuur, p. 5

Sur l'oxyde de carbonne et l'hélium - door E. Mathias en C.A. Crommelin, p. 5

In IJs opslaan van Haring - Uit The Ice Industry, p. 6

Refrigeration Conference in Londen 12 juli 1938, p. 6

De Houdbaarheid van Appelen Oogst 1937, p. 6

Het Koelen van Diepe Mijnen - door M., p. 7

Kan het Absolute Nulpunt bereikt worden?, p. 8

Het opkrimpen van Machinedeelen door middel van Droogijs - Uit de Kälte-Industrie, p. 9

1938 Nummer 2

Kleinkoeltechniek-Vraagstukken - door Ir. W.C. Korthals Altes, p. 11

Naschrift - door T., p. 12

Koelproblemen in het Derde Vijfjarenplan - Wostok Studie-Maatschappij, p. 12

Koude-accumulatie door middel van IJs - Uit de Kälte-Industrie, p. 14

Metingen van Koelwagens in Parijs - Uit Recherches et Inventions, p. 16

Glazen Koelslangen voor de Koeling van Dranken - Uit Kältetechn. Anzeiger, p. 17

VIIe Nationaal Veiligheidscongres te Amsterdam - d.d. 22 en 23 april 1938, p. 17

De Brand in het Koelhuis van het Slachthuis in Mannheim - Uit Kältetechnischer Anzeiger, p. 18

Kryoskopie - deel 1, p. 18

1938 Nummer 3

De 38ste Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs, p. 21

De ,,Romyva '38", p. 23

Calcium-chloride-pekel - Uit Ice and Cold Storage, p. 25

Het maken van ijsblokjes, p. 26

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p. 27

53ste Algemeene Vergadering - door Ir. D.C. Geest, p. 27

Kryoscopie - deel 2 (slot), p. 28

1938 Nummer 4

IJsfabricage door middel van de Stoomstraalmachine - Uit V.D.I. Zeitschrift de heer H. Fietz, p. 31

Droogijs als Krimpmiddel, p. 32

Koude-accumulator voor Koel- en Vriesinstallaties - door C.F. Sixma, p. 33

Het ,,ademen" der Wanden van Koelruimten - Uit de Kälte-Industrei, p. 34

Reinigen van Wol door Kunstmatige Koeling - Uit Refrigerating Engineering, p. 35

Smeerolie voor Koelmachines - Uit Cold Storage, p. 35

Nieuwe Vakliteratuur, p. 36

Septième Congrès International du Froid, la Haye-Amsterdam, juin 1936. Door W.H. Keesom. p. 36

Statistiek der Amerikaansche Huishoudkoelkasten - Uit de Kälte-Industrie, p. 37

Automatisch geregelde Luchttoevoerkleppen - Uit Kältetechnische Anzeiger, p. 38

Het Koelmedium Freon - Uit Revue générale du froid, p. 39

1938 Nummer 5

Vóórkoelinrichting voor Fruit in Zuid-Afrika - door Prof. Planck, p. 41

Het Koelmedium Freon - door Ir. G. Ferguson, p. 43

Welke Oorzaken verminderen de Koelcapaciteit? - door M., p. 45

Onderzoekingen met den Thermometer van Missenard, p. 47

Het grootste Fruitkoelhuis in Amerika - Uit de Kälte-Industrei, p. 48

1938 Nummer 6

Vergadering van de ,,Deutscher Kälte Verein" - d.d. 30 en 31 mei te Frankfurt a.m. - door Ir. D.C. Geest, p. 49

Nieuwe Vakliteratuur, p. 52

Handbook of British Refrigeration Material and Refrigeration Catalogue - door Cold Storage, p. 52

Gasgevaren bij Koelmachines - door M., p. 53

De Invloed van den Condensor-toestand op het Krachtsverbruik, enz. bij Koelinstallaties - deel 1 -door  J. Kramer, p. 54

Vacantie-Leergang voor Verwarmingstechniek 1938 - Warmte-Stichting, p, 56

Conference on Refrigeration - London, Juli 1938 - door D.C.G., p. 57

1938 Nummer 7

Prijzen en Verhoudingen in de IJs-Industrie - door K.H. Tusenius, p. 57

De Invloed van den Condensor-toestand op het Krachtsverbruik, enz. bij Koelinstallaties - deel 2 (slot) -door  J. Kramer, p. 59

Snelvriezen met Droogijs - Uit de Kälte-Industrie, p. 60

Calorimetrische onderzoekingen van Levensmiddelen - Uit V.D.I. Zeitschrift, p . 61

De Arbeidsbescherming in Koelhuizen - Uit de Kälte-Industrie, p. 62

Een Koelhuis voor Bloemkool in ,,De Streek" - Uit de Telegraaf, p. 63

Octrooinieuws op het gebied der Koeltechniek, p. 63

1938 Nummer 9

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p. 75

53ste Algemeene Vergadering - door Ir. D.C. Geest - deel 1, p. 75

Het Bewaren of Opbaren van Lijken met Behulp van Kunstmatige Koeling, p. 78

Vacantie Leergang voor Verwarmingstechniek 1938 - door H., p. 80

1938 Nummer 10

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p. 75

53ste Algemeene Vergadering - door Ir. D.C. Geest - deel 2, p. 85

Koelwagens van de Italiaansche Spoorwegen, p. 87

IJsverbruik der Amerikaansche Spoorwegen, p. 87

,,Belegen" IJs en Vischconserveering - Verbetert de kwaliteit van het IJs door het ouder worden?, p. 88

Vraagstukken bij de Smering van Koelmachines, p. 89

Het Automatiseeren der Vloeistofregeling in Koelinstallaties - door J. Kramer, p. 90

De Plannen voor Kunstijsbanen in Nederland, p. 93

Onze Kaasexport naar België bedreigd, p. 93

Het VIIIe Internationaal Koudecongres, p. 94

Nieuwe Vakliteratuur, p. 94

Die Grundlagen der Raumkühlung - door W. Tamm, p. 94

1938 Nummer 11

Luchtconditioneering in verband met de Koeltechniek - door J. Kramer, p. 95

Het Dooden van Insecten enz. in Tabak - Uit Kälte-Industrie, p. 98

Nomografie - door Dr. J.H.C. Lisman, p. 89

Stichting Centraal Instituut voor Materiaalonderzoek, p. 99

De Luchtbehandelingsinrichting in Gebouwen - door Ir. H.E.Ch. Poortman - deel 1, p. 100

Het Automatiseeren der Vloeistofregeling in Koelinstallaties, p. 103

1938 Nummer 12

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, p. 105

54ste Algemeene Vergadering - door Ir. D.C. Geest - deel1, p. 105

Huldiging Prof. Dr. M. de Haas - door Ir. D.C. Geest, p. 106

De Luchtbehandelingsinrichting in Gebouwen - door Ir. H.E.Ch. Poortman - deel 2 (slot), p. 110

Mevr. de Wed. Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnes-Bijleveld ( 1861 - 7 december 1938) - door Dr. J.H.C. Lisman, p. 113

Koelen van Fruit en Groenten, p. 114

Nieuw Vakliteratuur, p. 114

Koelen als middel bij het verduurzamen van bederfelijke levensmiddelen in het bijzonder van vleesch - door Ir. G. Ferguson, p. 114

1939 Nummer 1

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek - 54ste Algemeene Vergadering - door Ir. D.C. Geest - deel 2 (slot), p. 1

Een nieuwe Kunstijsbaan in ons land - door Ir. J.F.H. Koopman, p. 4

Nieuwe Vakliteratuur, p. 5

Koelen als middel bij het verduurzamen van bederfelijke levensmiddelen, in het bijzonder van vleesch - door Ir. G. Ferguson, p. 5

Het VIIIe Internationaal Koude-Congres 1940, p. 6

De Spouwmuur in den Koelhuisbouw - door J. Kramer, p. 7

1939 Nummer 2

De Taak der Vrieshuizen in de Economische Oorlogs-voorbereiding I - door K.H. Tusenius, p. 11

Welke Factoren beheerschen den Omzet van Huishoud-Koelkasten? - door G., p. 13

Capaciteitsregeling bij Koelinstallaties met directe verdamping - door J. Kramer, p. 15

Opwekking en Gebruik van Koude in Ziekeninrichtingen - door M., p. 17

Nieuwe Vakliteratuur, p. 18

Taschenbuch für Kältetechniker - door Walter Pohlmann, p. 18

Die feste Kohlensäure (Trockeneis) - door Dr. Ing. J. Kuprianoff, p. 19

Koelen van Appelen, p. 19

Vacantie-leergang voor Verwarmingstechniek 1939, p. 19

1939 Nummer 4

Verslag van de ,,Kältetechnische Tagung" te Karlsruhe - d.d. 15 Juli 1939, p. 31

Gehouden voordrachten, p. 32

Practische Aanwijzingen voor de Berekening en Toepassing van Kurkisolatie - door J. Kramer, p. 34

Volautomatische Koelinstallatie van een Worst- en Conservefabriek - Fleischwaren A.G. Wallisellen, p. 36

Nieuwe Vakliteratuur, p. 38

Amerkanische Kältetechnik - door Dr. Ir. R. Plank, p. 38

Verkoopen van Koelkasten in Amerika gestegen, p. 39

Toepassing van Droog-ijs in Huishoud-koelkasten, p. 39

Gekoelde Treinen, p. 39

Eenige Productie-cijfers van Koolzuur-ijs, p. 39

De Ice-cream Industrie in de Verenigde Staten, p. 39

1939 Nummer 5

Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek - 55ste Algemeene Vergadering - door Ir. D.C. Geest, p. 41

In Memoriam ir. Rutger Muder, Rijkstuinbouwconsulent - (3 November 1938) - door Ir. G. Ferguson, p. 46

Fruit Koelhuizen of -Bewaarplaatsen of Fruit Koelhuizen en -Bewaarplaatsen - door C.F. van Oyen, p. 47

Een Autobus met Luchtconditioneering, p. 47

Low Temperature Research Laboratorium, p. 47

De Koelinstallatie van het m.s. ,,Oranje", p. 48

Nieuwe Vakliteratuur, p. 48

Die Entropie - door Dipl. Ing. W. B|üttner, p. 48

Explosie in een Koelinstallatie veroorzaakt een doodelijk ongeval - de heer Paul Sherwood, p. 48